Her denînin sözüne aldanıp etme ihtilât

Her denînin sözüne aldanıp etme ihtilâtHer denînin sözüne aldanıp etme ihtilât,
Her leîmi sırra mahrem sanma eyle ihtiyât.

Şol ki söz kadrin bilir cânın nisâr eyle ana
Ayağının altına döşe yüzünü çün bisât.

Arifin kadrin yine ol ârif olanlar bilir,
Ehl-i ulûvvun rütbesini bilmez ehl-i inhitât.

Güç getirme kendine geldikçe a’dâ tâ’nesi,
Sükkeri halvâdır andan hâsıl olur inbisât.

Ey Niyâzî fâriğ-u âzâde ol var çekme gam,
Kahr u lütfu bir bilirsen gam olur sana neşât.
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
dili biraz ağır olduğu için ne manaya geldiğini açıklamaya çalışırsak////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Her denînin sözüne aldanıp etme ihtilât,Her leîmi sırra mahrem sanma eyle ihtiyât.
(Her alçağın sözüne aldanıp etme aldanma,
Tedbirli ol, her basit kişiyi sırra mahrem sanma.)
***
Şol ki söz kadrin bilir cânın nisâr eyle anaAyağının altına döşe yüzünü çün bisât.
(Şu kişi ki sözün kadrini bilir cânını serp ona
Yüzünü yere ser ayağının altına döşe.)
***
Arifin kadrin yine ol ârif olanlar bilir,Ehl-i ulûvvun rütbesini bilmez ehl-i inhitât.
(Arifin kadrini yine o ârif olanlar bilir,
Aşağılık olanlar yücelik ehlinin rütbesini bilmez.)
***
Güç getirme kendine geldikçe a’dâ tâ’nesi,Sükkeri halvâdır andan hâsıl olur inbisât.
(Güç getirme kendine geldikçe düşmanın kötülemesi,
Şekeri helvâdır, ondan ferahlık hâsıl olur.)
***
Ey Niyâzî fâriğ-u âzâde ol var çekme gam,Kahr u lütfu bir bilirsen gam olur sana neşât.
(Ey Niyâzî var çekme gam kurtul ve âzâde ol,
Sen kahır ve lütfu bir bilirsen üzüntü sevinç olur.)

0 yorum: