Yüksek Öğretim Tezlerine Ulaşmak

Yüksek öğretim kurumu ulusal tez merkezi Tübitak ,le ortak çalışmaları sonucu nihayet internetten ulaşılabiliyor.

http://tez2.yok.gov.tr/

0 yorum: