Özel HTML ve ALT Karakterleri

Special <Font Face="Symbol"> Characters§§ Bir <Font Face="Symbol"> Karakter edinmek için:
<FONT FACE="SYMBOL"> başlayın.
Yukarıdaki tablodan HTML kodunu veya standart klavye sembol yazın.
</ FONT> ile End.

† Bazı tarayıcılar SYMBOL Karakterlerin hepsi tanımıyabilir. Tablodaki karakterlerin her biri yukarıdaki aynı karakteri birden fazla hücre görerek, neredeyse benzersiz olduğu için büyük olasılıkla tarayıcı karakterlerin bazı kodları tanımadığını gösterir.


Special ALT Characters§

 


§ bir ALT Karakter edinmek için:
Num Lock tuşu klavyenin nümerik tuş bölümü kullanıldığından etkin olmalıdır.
Alt tuşuna basın.
Alt tuşuna basılı tutarken , yukarıdaki tablodan ALT kod numaralarının doğru dizisi (sayısal tuş takımında) yazın.
Alt tuşunu bıraktığınızda karakter görünecektir.
Bir dizüstü bilgisayarda yazmak için varsa sayısal tuş takımıdır. Yoksa, Numlock yerine, deprese Fn (fonksiyon) tuşuna, ardından Alt anahtar sonra, sayısal bir kod dizisi ni tuşlayın. genelde Numaraları belirliyen klavye tuşları karşılık cephesi şunlardır: M = 0, J = 1, K = 2, L = 3, U = 4, I = 5, O = 6, 7 = 7, 8 = 8, ve 9 = 9.

Bazı sözcük işleme programları ve tarayıcılar Alt karakterleri tanımaz.

0 yorum: