HTML Başlık Yapmak

HTML de başlıklar <H1> 'den <H6> 'ya kadar en büyükten en küçüğe doğru sıralanan ve sayfadaki yerine göre kullanacağımız, W3C standardında başlıklarımızdır. Bu başlıklardan sonra ayrıca bir satır atlanmaktadır...


HTML Kodu

<h1>H1 Başlık</h1>
<h2>H2 Başlık</h2>
<h3>H3 Başlık</h3>
<h4>H4 Başlık</h4>
<h5>H5 Başlık</h5>
<h6>H6 Başlık</h6>

0 yorum: