Yazıcı Steganografi (Printer Steganography) Nedir ?

Steganografi yani veri içinde veri gizleme, renkli yazıcılarda aldığınız her çıktıya yazıcının insan gözüyle görülemeyecek kadar küçük sarı noktalar ile imzasını atmasıdır.http://en.wikipedia.org/wiki/Printer_steganography


0 yorum: