Latince Lisanı

Latince; Hint-Avrupa dil ailesine üye, antik bir dildir. Eski Roma İmparatorluğunun resmî dili olan Latince, tarih boyunca bilim ve yönetim dili olarak kullanılmıştır. Latince devletin resmi dili olmasına rağmen halk arasında konuşulan dil genelde Yunanca'ydı.Bana göre her lisan kendi içinde güzellikler barındırır lakin üç tane lisan matematiksel olması dolayısıyla diğer lisan yapılarına üstünlük kurarlar. Bunlar Arapça, Latince ve Türkçe 'dir.

Hayatımızda bir çok Latince kelime bulunmaktadır. bunun asıl nedeni bizim Türkçemize sahip çıkmadığımız için bilim dili olarak Latincenin dünya tarafından kabul edilmesinden kaynaklanır.

Latince kökenli Türkçemize girmiş bir kaç kelime örnek verelim. bazıları zaman içerisinde değişime uğramış olsada kelimelerin kökü latince kaynaklıdır.

A
abaksiyal
abaküs
abanoz
abdomen
aberasyon
abstrakte Klassen
abstre
acente
acquisition
Afrika
akman
akualand
albedo
aldehit
Alexander
alg
alt yanı
alter ego
alümin
alüminyum
amberbaris
anakronizm
anarşi
Anglosakson
antropojen
aposteriori
araknofobi
arboretum
Architektur
Architekturen
arşidük
arşidüşes
ataraksiya
attempt
Au
aurikulat
Avustralya
Avustralyalı
ağustos

B
Babil
banyolu
basya
başefendilik
beton
bölgesellik

C
cantiyane
county
coğrafya
curriculum vitae

Ç
çelebi

D
de facto
de jure
defakto
deizm
demans
derece
değişmezlik
different
dimorfik
dipnot
disc
discussion
doktrin
dolaşım sistemi
dolor
doçent
drama

E
ego
ekzoterik
emigrant
eneolitik
erbiyum
et al.
ezoterik

F
falanga
fallus
familya
fasces
faska
fauna
faşizm
fibertus
Fidias
filum
flora
florışı
florışıl
flüorışı
flüorışıl
folyo
forum
fukusgiller
fukuslar
fundamentalism
fobi
fötus

G
gangliyon
gazhane
germen
gladyo
granat
grifon
güvencesizlik

H
habitus
habitüel
har gür
hematom
herb
hibrit
hipoderm
Hispanik

I
imajiner
immigrant
impeach
include
indigenous
inhibe
inisiyasyon
insektisit
insula
işkine

K
kandil
kantiyane
kapari
kartpostalcılık
kebere
kimüs
kodeks
Kodes
kohezif
koleksiyon
kolodyum
kolokyum
kolostrum
komploculuk
konsolos
konsoloshane
kornea
koroner
krem rengi
kronik
Köln
kümülüs

L
laminarya
larva
Latince
lenf
levirat
lobelya
lota
lotus
lâminarya
lârva

M
malgama
manda
Mars
mart
mayıs
Medea
meditasyon
melanurya
melânurya
meme
mendil
menisküs
mineraloji
mobbing
molalı
momentum
muasırlaştırma
mukoza
murana

N
natura
nemf
nimbus
noktürnal
nomanklatür
nosema
nova

O
obstetri
oktet
okume
Optativ
optative
opus
ordinaryüs
ortanca
otomobil

P
paradigma
parafiletik
paramiliter
parasoley
patronize
penis
peronospora
Pest
platisefal
population
portal
postulat
postulât

P
predominant
prehistorya
prendere
prezidyum
priest
primat
profesör
provide
püriten

R
refleks
rektum
responsible
retina
retinit
ritüel
roka
rubidyum
rujlu

S
Sakrum
sedir
sekans
sekoya
semeresiz
septum
sezaryen
sfagnum
sirrus
spice
stadyum
statüko
stratus
strüktür
submit
subpolar
subulat
sülf
sürpriz

T
taksa
takson
teknoloji
teras
testis
tilya
tragedya
turgor
tuğla

Ü
üç

V
vagina
vajina
vakum
valve
vana
vena
Ventil
Venüs
vicar
videosafir
vize
vokatif
vulger
vulva
Vulva

Y
yardımcı doçent
yoğun disk

Z
Zirkus


Dedimya birde bilim lisanıdır diye sizlere yazdığım bu satırları oluşturan klavyeden tıbbi ve teknolojik ürünlerin isimlendirilmesine kadar bir çok kelime Latince kökenlidir.


Birde Latince sayılara bakalım

0- ciphra
1-mono
2-di
3-tri
4-tetra
5-penta
6-hekza
7-hepta
8-okta
9-nona
10-deka
11-undeka
12-dodeka
13-trideka
14-tetradeka
15-pentadeka
16-hekzadeka
17-heptadeka
18-oktadeka
19-nonadeka
20-eikosa
50-quinquaginta
100-centrum
1000-mille


Bilgisayar ölçü birimlerinde de Latince esas alınmıştır.
Bilgisayarın en küçük birimi bit yani ikili sistemde 1 yada 0 'ra denk gelen ölçü birimidir. Bundan sonraki sıralama şu şekildedir.*-) 0 V 1 = 1 bit (b)
*-) 4 bit = 1 Nibble (N)
*-) 8 bit = 1 Byte (B)
0-) 1024 Byte = 1 Kilobyte (KB)
1-) 1024 Kilobyte = 1 Megabyte (MB)
2-) 1024 Megabyte = 1 Gigabyte (GB)
3-) 1024 Gigabyte = 1 Terabyte (TB)
4-) 1024 Terabyte = 1 Petabyte (PB)
5-) 1024 Petabyte = 1 Exabyte (EB)
6-) 1024 Exabyte = 1 Zettabyte (ZB)
7-) 1024 Zettabyte = 1 Yottabyte (YB)
8-) 1024 Yottabyte = 1 Ohabyte (OB)
9-) 1024 Ohabyte = 1 Dekabyte (DB)
10-) 1024 Dekabyte = 1 ... "Henüz isimlendirilmedi."

0 yorum: