Online Kelime Sayıcı

Yazdığınız bir metnin paragraf, kelime, harf, karakter sayılarını gösteren faydalı bir servishttp://jscharactercount.com/


0 yorum: