Online Video Düzenleme Siteleri

Videolarınızı online düzenlemeye, kesmeye ve kısaltmaya yarayan faydalı servisler.
http://avidemux.sourceforge.net
http://corp.kaltura.com/
http://jaycut.com
http://online-video-cutter.com/tr/
http://photobucket.com/
http://videospin.com
http://vivia-video.org
http://www.cellsea.com
http://www.eyespot.com/
http://www.jumpcut.com/
http://www.onetruemedia.com
http://www.stashspace.com/index.stm
http://www.videotoolbox.com/
http://www.zs4.net
https://www.filelab.com/

0 yorum: