Dünyada Kurulan Türk Devletleri ve Başkentleri

Finliler, Macarlar, Bulgarlar, Kızılderililer, Tunguzlar ve Türkler de ayni kavimdendir (Turan kavmi). Zamanla Finliler, Macarlar, Bulgarlar Türklük özelliklerini kaybetmişlerdir. Moğollar yaşadıkları bölge ve koşullar dolayısıyla ya Türkleşmiş yada Çinlileşmiştir. Bunun temel dayanağı efsaneler , tarihi belge ve kalıntılar, lisan ve genetik akrabalılık düzeyleridir. Dünyada en çok devlet kurmuş ırk Türklerdir.


Turkish States and Capitals Established in the World♥... Bu içerik WebKenti.Net tarafından hazırlanmıştır.
      Yorum bölümünden fikirlerinizi veya eklemek istediklerinizi belirterek, bizlere ve diğer kullanıcılara yol gösterip yardımcı olabilirsiniz.
      Sosyal paylaşım butonlarını ( M B t f P G+1 vb.) kullanarak, faydalı bulduğunuz bilgileri beğenebilir ve paylaşabilirsiniz. ...♥

4 yorum: