Web Site Durum ve Hata Kodları Anlamları

Web Site Durum ve Hata Kodları Anlamları

Bu numaralı kodlar, Web tarayıcı programları tarafından otomatik olarak işlenerek anlaşılır bir mesaja çevrilir.
Durum Kodu Tanımları

Informational 1xx (Bilgi)
100 Continue
101 Switching Protocols
Successful 2xx (Başarılı)
200 OK
201 Created
202 Accepted
203 Non-Authoritative Information
204 No Content
205 Reset Content
206 Partial Content
Redirection 3xx (Yönlendirme)
300 Multiple Choices
301 Moved Permanently
302 Found
303 See Other
304 Not Modified
305 Use Proxy
306 (Unused)
307 Temporary Redirect
Client Error 4xx (Site Sayfa Hatası)
400 Bad Request
401 Unauthorized
402 Payment Required
403 Forbidden
404 Not Found
405 Method Not Allowed
406 Not Acceptable
407 Proxy Authentication Required
408 Request Timeout
409 Conflict
410 Gone
411 Length Required
412 Precondition Failed
413 Request Entity Too Large
414 Request-URI Too Long
415 Unsupported Media Type
416 Requested Range Not Satisfiable
417 Expectation Failed
Server Error 5xx (Server Hatası)
500 Internal Server Error
501 Not Implemented
502 Bad Gateway
503 Service Unavailable
504 Gateway Timeout
505 HTTP Version Not Supported

Daha ayrıntılı bilgi için :

http://www.w3.org/Protocols/rfc2616/rfc2616-sec10.html


♥... Bu içerik WebKenti.Net tarafından hazırlanmıştır.
      Yorum bölümünden fikirlerinizi veya eklemek istediklerinizi belirterek, bizlere ve diğer kullanıcılara yol gösterip yardımcı olabilirsiniz.
      Sosyal paylaşım butonlarını ( M B t f P G+1 vb.) kullanarak, faydalı bulduğunuz bilgileri beğenebilir ve paylaşabilirsiniz. ...♥


0 yorum: