Kaç Gündür Yayındayız Eklentisi


Web Sitelerinde kullanabileceğimiz kaç gündür yayındayız eklentisi
<script language="JavaScript1.2">
function setcountup(theyear,themonth,theday){
yr=theyear;mo=themonth;da=theday
}
setcountup(2010,01,16)
var displaymessage=" Sizlerleyiz "
var countupwidth='95%'
var countupheight='60px'
var countupbgcolor='alt1'
var opentags='<span class="largefont">'
var closetags='</span>'
var montharray=new Array("Jan","Feb","Mar","Apr","May","Jun","Jul","Aug","Sep","Oct","Nov","Dec")
var crosscount=''
function start_countup(){
if (document.layers)
document.countupnsmain.visibility="show"
else if (document.all||document.getElementById)
crosscount=document.getElementById&&!document.all?document.getElementById("countupie") : countupie
countup()
}
if (document.all||document.getElementById)
document.write('<span id="countupie" style="width:'+countupwidth+'; background-color:'+countupbgcolor+'"></span>')
window.onload=start_countup
function countup(){
var today=new Date()
var todayy=today.getYear()
if (todayy < 1000)
todayy+=1900
var todaym=today.getMonth()
var todayd=today.getDate()
var todayh=today.getHours()
var todaymin=today.getMinutes()
var todaysec=today.getSeconds()
var todaystring=montharray[todaym]+" "+todayd+", "+todayy+" "+todayh+":"+todaymin+":"+todaysec
paststring=montharray[mo-1]+" "+da+", "+yr
dd=Date.parse(todaystring)-Date.parse(paststring)
dday=Math.floor(dd/(60*60*1000*24)*1)
dhour=Math.floor((dd%(60*60*1000*24))/(60*60*1000)*1)
dmin=Math.floor(((dd%(60*60*1000*24))%(60*60*1000))/(60*1000)*1)
dsec=Math.floor((((dd%(60*60*1000*24))%(60*60*1000))%(60*1000))/1000*1)
if (document.layers){
document.countupnsmain.document.countupnssub.document.write(opentags+dday+ " gün, "+dhour+" saat, "+dmin+" dakika ve "+dsec+" saniyedir sizlerleyiz... "+displaymessage+closetags)
document.countupnsmain.document.countupnssub.document.close()
}
else if (document.all||document.getElementById)
crosscount.innerHTML=opentags+dday+ " gün, "+dhour+" saat, "+dmin+" dakika ve "+dsec+" saniyedir "+displaymessage+closetags
setTimeout("countup()",1000)
}
</script><!--Author: webkenti.net-->

2010,01,16 : Yerine istediğiniz tarihi yazın

Bloggerde Yerleşim > Gadget ekle > HTML/Javascript ekle yolunu izleyerek basitçe ekleyebilirsiniz.
Kod ayrıca sadece tek bir sayfa içinde kullanılabilir, istediğiniz sayfada HTML bölümünden kodu eklemeniz yeterli olacaktır.

LIVE DEMO

JS Bin

0 yorum: