Blogger Güncel Yayınlar Eklentisi

Blogger için son yayınları resimli gösteren faydalı bir eklenti. Duyarlı yapıda eklendiği alanın ölçülerini otomatik almaktadır.<script src='https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.7.1/jquery.min.js' type='text/javascript'></script>
<style type="text/css">
#post-gallery {width:100%; margin:0px auto;font:normal 11px Arial,Sans-Serif;color:#000000;padding:8px;}
#post-gallery .rp-item {float:left;display:inline;  position:relative;  margin:2px;  padding:0px 0px;  background: url('') no-repeat 50% 50%;  width:79px;  height:79px;}
#post-gallery .rp-item img {  width:69px;  height:69px;  border:none !important;  margin:0px 0px !important;  padding:0px 0px !important;  background:transparent !important;  display:none;}
#post-gallery .rp-item img:hover{-moz-transform: scale(1.2) rotate(-350deg);-webkit-transform: scale(1.2) rotate(-350deg);-o-transform: scale(1.2) rotate(-350deg);-ms-transform: scale(1.2) rotate(-350deg);transform: scale(1.2) rotate(-350deg);-webkit-box-shadow: 0 0 20px rgba(255,0,0,.4), inset 0 0 20px rgba(255,255,255,1);-moz-box-shadow: 0 0 20px rgba(255,0,0,.4), inset 0 0 20px rgba(255,255,255,1);box-shadow: 0 0 20px rgba(255,0,0,.4), inset 0 0 20px rgba(255,255,255,1);}
#post-gallery .rp-item .rp-child {  position:relative;  top:10%!important;  left:10%!important;  z-index:1000;  width:200px;  background-color:white;  border-bottom:5px solid #1BA1E2;  -webkit-box-shadow:5px 5px 10px rgba(0, 0, 0, 0.7);  -moz-box-shadow:5px 5px 10px rgba(0, 0, 0, 0.7);  box-shadow:5px 5px 10px rgba(0, 0, 0, 0.7);  padding:10px 15px;  overflow:hidden;  word-wrap:break-word;  display:none;  opacity: 0.9;}
#post-gallery .rp-item .rp-child h4 {  font-size:12px;  margin:0px 0px 5px;  color:#1BA1E2;}
#post-gallery .rp-item:hover .hidden {display:block;}</style>
<script type="text/javascript">
var rpTitle     = "Güncel Yayınlar",       // Widget Title
    numposts    = 12,      // Number of Posts to show
    numchar     = 200,      // Number of Characters to be displayed
    rcFadeSpeed = 800,      // Speed
    pBlank      = "",      // If No Image
    blogURL     = "http://webkenti.net";  // Your Blog URL
</script>
<script type="text/javascript">

  $(function() {
$('div.rp-item img').hide();
$('div.rp-child').removeClass('hidden');
var winWidth = $(window).width(),
winHeight = $(window).height(),
ttWidth     = $('div.rp-child').outerWidth(),
ttHeight = $('div.rp-child').outerHeight(),
thumbWidth   = $('div.rp-item').outerWidth(),
thumbHeight  = $('div.rp-item').outerHeight();

$('div.rp-item').css('position', 'static').mouseenter(function() {
$('div.rp-child', this).filter(':not(:animated)').fadeIn(rcFadeSpeed);
}).mousemove(function(e) { var top  = e.pageY+20,
left = e.pageX+20;
if (top + ttHeight > winHeight) {
top = winHeight - ttHeight - 40;
} if (left + ttWidth > winWidth) {
left = winWidth - ttWidth - 40;
}
$('div.rp-child', this).css({top:top, left:left});
}).mouseleave(function() {
$('div.rp-child', this).hide();
});
});
function showrecentposts(json) {
var entry = json.feed.entry;
for (var i = 0; i < numposts; i++) {
var posturl;
for (var j=0; j < entry[i].link.length; j++) {
if (entry[i].link[j].rel == 'alternate') {
posturl = entry[i].link[j].href;
break;
}
}
if ("content" in entry[i]) {
var postcontent = entry[i].content.$t;
} else if ("summary" in entry[i]) {
var postcontent = entry[i].summary.$t;
} else {
var postcontent = "";
}
var re = /<\S[^>]*>/g;
postcontent = postcontent.replace(re, "");
if (postcontent.length > numchar) {
postcontent = postcontent.substring(0,numchar) + '...';
}
var poststitle = entry[i].title.$t;
if ("media$thumbnail" in entry[i]) {
postimg = entry[i].media$thumbnail.url
} else {
postimg = pBlank
}
document.write('<div class="rp-item"><a href="' + posturl + '"><img src="' + postimg + '" alt="thumb" /></a>');
document.write('<div class="rp-child hidden"><h4>' + poststitle + '</h4>');
document.write(postcontent + '</div>');
document.write('</div>');
}
}
document.write('<div id="post-gallery"><h2>' + rpTitle + '</h2><sc' + 'ript src="' + blogURL + '/feeds/posts/default?max-results=' + numposts + '&orderby=published&alt=json-in-script&callback=showrecentposts"></sc' + 'ript><div style="clear:both;"></div></div>');
var i = 0, int=0;
$(window).bind("load", function() {
var int = setInterval("doThis(i)",400);
});
function doThis() {
var imgs = $('div.rp-item img').length;
if (i >= imgs) {clearInterval(int);}
$('div.rp-item img:hidden').eq(0).fadeIn(400);
i++;
}

</script><!--Author: webkenti.net-->


blogURL     = "http://webkenti.net"; Kendi blog adresinizi yazınız

Widget (gadget) olarak eklemek için :
Blogger > Yerleşim > Gadget ekle > HTML/JavaScript yolunu izleyerek istediğiniz yere ekleyebilirsiniz

Sayfa içinde kullanmak için :
Blogger > Yeni yayın oluştur > HTML yolunu izleyerek istediğiniz yere ekleyebilirsiniz.


Meraklısı için .JS kodları :


0 yorum: