Çerçece İçi Arşiv Eklentisi

Blogger Çerçeveli Arşiv Kodu

Arşiv yada site maps için oluşturulan eklentiler genelde sayfa içi görüntülemeye uygun lakin eklenti olarak eklemek istediğinizde çok yer kaplamaktadırlar. Bende arşiv kodlarını bir çerçeve içerisine alarak bu sorunu çözdüm.
<div style="overflow:auto; padding:5px; width:280px; height:300px;  border:2px solid #000;">
  <script>var postTitle=new Array();var postUrl=new Array();var postMp3=new Array();var postDate=new Array();var postYear=new Array();var postMonth=new Array();var postYearMonth=new Array();var postYearMonth2=new Array();var postTanggal=new Array();var postLabels=new Array();var postBaru=new Array();var sortBy="titleasc";var tocLoaded=false;var numChars=250;var postFilter="";var numberfeed=0;var month2=["Ocak","Subat","Mart","Nisan","Mayıs","Haziran","Temmuz","Agustos","Eylul","Ekim","Kasım","Aralık"];function loadtoc(a){function b(){if("entry"in a.feed){var d=a.feed.entry.length;numberfeed=d;ii=0;for(var h=0;h<d;h++){var m=a.feed.entry[h];var e=m.title.$t;var l=m.published.$t.substring(0,10);var p=m.published.$t.substring(5,7);var g=m.published.$t.substring(8,10);var n=month2[parseInt(p,10)-1]+" "+m.published.$t.substring(0,4);var c="/"+m.published.$t.substring(0,4)+"_"+p+"_01_archive.html";var j;for(var f=0;f<m.link.length;f++){if(m.link[f].rel=="alternate"){j=m.link[f].href;break}}var o="";for(var f=0;f<m.link.length;f++){if(m.link[f].rel=="enclosure"){o=m.link[f].href;break}}postTitle.push(e);postDate.push(l);postUrl.push(j);postYearMonth.push(n);postYearMonth2.push(c);postTanggal.push(g)}}}b();displayToc2();document.write('<br/>')}function displayToc2(){var a=0;var b=0;while(b<postTitle.length){temp1=postYearMonth[b];document.write("<p/>");document.write('<p><a href="'+postYearMonth2[b]+'">'+temp1+"</a></p><ul>");firsti=a;do{document.write("<li>");document.write("["+postTanggal[a]+'] <a href="'+postUrl[a]+'">'+postTitle[a]+"</a>");document.write("</li>");a=a+1}while(postYearMonth[a]==temp1);b=a;document.write("</ul>");if(b>postTitle.length){break}}};</script><script src="https://webkenti.net/feeds/posts/default?max-results=500&amp;alt=json-in-script&amp;callback=loadtoc"></script></div><!--Author: webkenti.net-->


width:280px; height:300px; Çerçeve genişliği ve yüksekliği
border:2px: Çerçeve kalınlığı
solid #000; Çerçeve rengi
https://webkenti.net/: Kendi blog domaniniz.


HTML / JAVASCRIPT EKLEMEK

Widget (gadget) olarak eklemek için :
Blogger > Yerleşim > Gadget ekle > HTML/JavaScript yolunu izleyerek istediğiniz yere ekleyebilirsiniz

Sayfa içinde kullanmak için :
Blogger > Yeni yayın oluştur > HTML yolunu izleyerek istediğiniz yere ekleyebilirsiniz.* Canlı Demo için :
https://www.w3schools.com/html/tryit.asp?filename=tryhtml_intro
Kod Editörünü kullanabilirsiniz.


0 yorum: