Alfabetik Site Maps (Arşiv) OluşturmakBlogger Alfabetik Site Maps (Arşiv) Oluşturmak


Web siteniz için alfabetik site maps oluşturmak isterseniz aşağıdaki kodu kullanabilirsiniz. Yayınlarınız alfabetik olarak sıralanacaktır.
<script type="text/javascript">
function getYpipeTL(feed) {
 document.write('<ul style="font-weight:bold">');
 var i;
 for (i = 0; i < feed.count ; i++)
 {
var href = "'" + feed.value.items[i].link + "'";
var pTitle = feed.value.items[i].title;
var pComment = " \(" + feed.value.items[i].commentcount + " comments\)";
var pList = "<li>" + "<a href="+ href + '" target="_blank">' + pTitle;
 document.write(pList);
 document.write('</a></li>');
 }
 document.write('</ul>');
 }
 </script>
 <script src="http://pipes.yahoo.com/pipes/pipe.run?
 YourBlogUrl=www.WEBKENTi.net &Order=alphabet
 &_id=3212093b5aa8ce973ca635cbe5bbc759
 &_callback=getYpipeTL
 &_render=json"
type="text/javascript"></script><!--Author: webkenti.net-->


SİTE.URL(www.WEBKENTi.net) : Sitenizin domain adı.

Widget (gadget) olarak eklemek için :
Blogger > Yerleşim > Gadget ekle > HTML/JavaScript yolunu izleyerek istediğiniz yere ekleyebilirsiniz

Sayfa içinde kullanmak için :
Blogger > Yeni yayın oluştur > HTML yolunu izleyerek istediğiniz yere ekleyebilirsiniz.

Not: Pipes.yahoo kapandı. Diğer arşiv kodları için

https://www.webkenti.net/search?q=ar%C5%9Fiv

bakınız.

Yorumlar