Günün Sözü (Aptal Ve Cahil)
* Bilmeyen ve bildiğini zanneden bir aptaldır. Ondan uzaklaşın.
Bilmeyen ve bilmediğini bilmeyen bir cahildir. Ondan sakının.
Bilmeyen ve bilmediğini bilen bir öğrencidir. Ona öğretin.
Bilen ve bildiğini bilmeyen uykudadır. Onu uyandırın.
Bilen ve bildiğini bilen akıllıdır. Onu izleyin. (Web Kenti)

Cahil : Bilmediğini bilmeyen. Bilmediğinin farkında olmayan.

Ümmi : Okumamış.

Aptal : Olasılık algılaması düşük olan insan.

Cehalet : Bilgisizlik.

Bilişsel Cimrilik (Ön Yargılı Cehalet) : Bir şeyi bildiğine inanıp daha fazla öğrenmeyi ret etmektir.


 Bütün toplumlarda aptal oranı aynıdır. Ancak aptallara yetki veren toplumlar gerilemeye ve çökmeye mahkumdur. Yani bir toplum ekonomik yada ahlaksal olarak çökmüş diğeri aşırı gelişmiş olmasındaki tek fark aptallara yetki vermeleridir. yoksa her toplumdaki aptal oranı aynıdır. (Carlo Cipolla)


Aptallık Üzerine Akıllı Sözler

"Aptala malum olurmuş" değil, "Abdala mâlum olurmuş" biçimindedir. (Aptal: alık  ≠ Abdal: derviş)

*Bilge insanlar konuşurlar çünkü söyleyecek bir şeyleri vardır. Aptal insanalar konuşurlar çünkü bir şey söylemek zorundadırlar. (Platon)

*Boş kafalı insanla, mütevazı insanı birbirinden ayırmak kolaydır ; Birinciler hep kendilerinden bahsederler. (La Bruere)

*Her şeye doğru demek ahmaklıktır. Fakat her şeye yanlış diyen de zorbadır. (Mevlâna)

*İnanılması en zor dedikodular, aptalların belleğinde en uzun süre kalanlardır. (Alfred de Vigny)

*Düşmanlarınızı affetmek bir büyüklüktür ancak onların varlığını unutmak aptallıktır. (J. F. Kennedy)

*Ahmağa yüz, aptala söz vermeğe gelmez. (Brave Man)

*Akıllılar, sebepler konusunda tartışır; aptallar da karar verir. (Anarchasis)

*Düşüncelerle karşılaşınca, zayıflar korkar, aptallar karşı gelir, akıllılar karar verir. (J.Roland)

*Dünyaya gerçek bir dahi geldiğinde onu şu işaretten tanıyabilirsiniz. Tüm ahmaklar ona karşı birleşmişlerdir. (Jonathan Swift.)

*Bilgili bir aptal, bilgisiz bir aptaldan daha aptaldır. (J.B.Moliere)

* Aptal bir şeyi 50 milyon kişi de söylese, o hala aptal bir şeydir. (Anatole France)

* bir deli bir aptalı yorar, bir aptal bir toplumu yorar. (Anonim)

*Tanıdığım en aptal kişiler, her şeyi bildiğini zanneden kişilerdir. (Malcom Forbes)

*Ancak aptallar suyun derinliğini iki ayağıyla birden kontrol eder. (Afrika Atasözü)

*Ahmaklar geçmişten, akıllılar bugünden, çılgınlar gelecekten bahseder. (Napolyon)

*Ahmaklar zamanı nasıl öldüreceğini, akıllılar ise nasıl kazanacağını düşünür. (Alain)

*Ayrı ayrı bakınca değer vermediğimiz kimselere biraraya geldikleri zaman değer vermekten daha büyük budalalık olur mu? (Çiçero)

*İki şey aptallık belirtisidir, söylecek yerde susmak, susacak yerde söylemek. (Anonim)

*Herkes hata yapabilir, ama ahmaklar hatalarına bağlı kalırlar ve bunu ölünce ye kadar sürdürürler. (Çiçero)

*İki şeyin sonsuz olduğunu biliyorum; evren ve aptallık. Aslında ilki konusunda çok da emin değilim. (Albert Einstein)

*Bilgeler her şeyi bilmez, sadece aptallar her şeyi bilir. (Afrika Atasözü)

*Gençler, bazı yaşlıların aptal olduklarını sanırlar, ama yaşlılar çoğu gençlerin aptal olduklarını bilirler. (Anonim)

*Asıl büyük tehlike, yarı aptallarla yarı akıllıların arasında yatar. (Johann Wolfgang von Goethe)

*Aptal ata binmiş, bey oldum sanmış. (Türk Atasözü)

*Aptallık, bulaşıcıdır. (Necip Fazıl Kısakürek)

*Evlat herkes aptaldır. - Ben hariç. (Homer Simpson)

* İnsanlar bilgisiz doğar, aptal değil; eğitimsizliklele aptal olurlar. (Bertrand Russell)

* Günümüzde, dünyadaki temel sorun, aptalların kendilerinden son derece emin, akıllıların ise daima şüphe içinde olmalarıdır. (Bertrand Russell)

* İnsanoğlunun aptallık gücünü asla küçümseme. (Robert Heinlein)

* Bir aptal utanacağı bir şey yaptığında, mutlaka yaptığı şeyin görevi olduğunu iddia eder. (George Bernard Shaw)

* Tüm aptalları kendi tarafına topla, böylece istediğin herhangi bir seçimi kazanabilirsin. (Frank Dane)

* Dünyada gerçek cehalet ve özenle yapılmış aptallıktan daha tehlikeli bir şey yoktur. (Martin Luther King Jr.)

* Akıllılar toplanınca toplam akıl artmaz, aptallar toplanınca toplam aptallık artar. (kentoğlu)

* Herkes düşüncelerinde yanılabilir, ama aptallar bir türlü düşüncelerinden ayrılamazlar.  (Cicero)

* Yalnız aptallarla ölüler fikirlerini değiştiremezler.  (James Russel Lowel)

* Dehanın sınırları olabilir, ancak aptallığın böyle bir sorunu yoktur. (Elbert Hubbard)

* Aptalları çoğu, sadece cahil olduklarını düşünürler. (Benjamin Franklin)

* Aptallarla asla tartışma, sizi önce kendi seviyelerine çekerler, sonra deneyimleriyle sizi alt ederler. (Brad Slipiec)

* Aptallığın başlıca görüntüleri şunlardır; sebepsiz darılmak, lüzumsuz konuşmak, tanımadan güvenmek. (Madame Roland)

* Ariestone, beynin sadece kanı soğutmak için var olduğunu, akıl ile ilgili bir işlevinin olmadığını düşünüyordu. Bazı insanlar için bu doğrudur. (Will Cuppy)

* Bir aptalın tahrip gücünü asla küçümseme. (kentoğlu)

* Aptala akıllıca konuşun, size aptal deyince şaşırmayın. (Euripides)

* Akıllılar aptallardan, aptalların akıllılardan öğrendiğinden daha çok şey öğrenir. (Marcus Porcius Cato)

* Bilge olmak öyle basit ki... Sadece aptalca bir şey söylemeyi düşün, sonra da onu söyleme.  (Sam Levenson)

* Aptallar konuşurken var , dinlerken yok gibidirler. (Herakleitos)

* Aptalca bir şeyi milyonlarca kişi bile söylese , o yine aptalcadır. (Bertnard Russel)

* Bu güne kadar kuantum teorisine aykırı tek bir örnek bile bulunamadı, bazı aptallıklar hariç. (kentoğlu)

* Cahil ve eğitimli kişiler arasındaki fark, eğitimlilerin daha fazla bilmeleridir. Fakat bunun aptal veya akıllı olmaları ile ilgisi yoktur. (Neal Stephenson)

* Evrende iki şey çok boldur; hidrojen ve aptallık. (Harlan Ellison)

* Aptallıkla deha arasındaki fark, dehanın sınırlarının olmasıdır. (Albert Einstein)

* Aptal ne affeder ne unutur, cahil affeder ve unutur, bilge affeder fakat unutmaz. (Thomas Szasz)

*  Aptala verilecek en güzel cevap susmaktır. (Mevlana)

* Öküzün önünde, eşeğin arkasında, aptalın her yanında tedbirli ol. (Latin Atasözü)

* Aptallığa giden iki yol vardır. Birincisi doğru olmayana inanmak; diğeri doğru olana inanmayı reddetmek. (Soren Kierkegaard)

*Ne kadar aptalsanız, o kadar şiddetle müdafaa edersiniz ( Bertnard Russel)

* Celladını kurtarıcısı olarak gören bir toplum, kasabın bıçağını yalayan aptal danaya benzer. (Karl Marx)

* Talih aptalları akıllandıramayacağını anlayınca, onlara şanslı demiştir. (Michel de Montaigne)

* Hiç kimse vazgeçilmez değildir ve hiç kimse kendini vazgeçilmez sanan biri kadar aptal değildir. (Victor Hugo)

* Politikada aptallık engel değildir. (Napoleon)

* Aptallık sonuçlar çıkarma isteğinde yatar. (Gustave Flaubert)

* “Herhangi bir aptal bir böceği ezebilir, fakat dünyadaki tüm bilginler birlikte bir böcek yapamazlar. (Arthur Schopenhauer)

* Zalimlik aptallığın en kesin işaretidir. (Marty Rubin)

* Meleklerin adım atmaya korktukları yere aptallar koşa koşa gelir. (Alexander Pope)

* Aptalın suskunluğu bilgelik sanılır. (Latin Atasözü)

* Bilge insanlar konuşurlar çünkü söyleyecek bir şeyleri vardır. Aptal insanalar konuşurlar çünkü bir şey söylemek zorundadırlar. (Platon)

* Değişim rüzgarları esince aptallar duvar örer, akıllılar değirmen inşa eder. (Çin Atasözü)

* Ağaçtan maşa, aptaldan paşa olmaz. (Türk atasözü)

* Ahmak, ışıkla alevi karıştırır ve kendisini her yakanı güneş sanır. (Cenap Şehabettin)

* Bilgili bir aptal, cahil bir aptaldan daha çok aptaltır. (Moliere)

* Bir aptalı yanıldığına inandırmanın en iyi yolu, onu kendi bildiğine bırakmaktır. (John Billings)

* Akıllılar hep kuşku içindeyken aptallar küstahça kendinden emindir. (Bertnard Russel)

* Bilge insan kuşku doludur. Fikirleri değişir. Ahmak insan ise inatçıdır. Kuşku duymaz. Her şeyi bilir o, kendi cehaleti dışında. (Akhenaton)

* En büyük ahmaktan daha büyük tek ahmak, ona hayranlık duyan ahmaktır. (Nicolas Boileau)

* Siyasette aptallık bir dezavantaj değildir. (Napoleon Bonaparte)

* Toplumdaki aptallığın gücü, herkes tarafından ve her zaman kaçınılmaz olarak hafife alınır. (
Carlo Cipolla)

* Sağlam bir akla sahip olmak yetmez. Asıl mesele onu kullanabilmekte biter. (René Descartes)

* İnsanlar çoğu aptaldır. Olağanüstü derecede aptal. (Fyodor Dostoyevski)

* Eğer aptalca bir şeye 1 milyon kişi inanıyorsa, bu hala aptalca bir şeydir. (Anatole France)

* Aptallık, her konuda verecek bir cevabı olmaktır. Bilgelik, her konuda soracak bir sorusu olmaktır. (
Milan Kundera)

Cahillik Üzerine Akıllı Sözler

*Alimle sohbet et, alırsın mertebe; cahille sohbet etme, dönersin merkebe

*Abidin cahili, şeytanın oyuncağıdır. (Hz.Ebubekir)

*Cahil olanların, merhameti ve lütfu azdır. (Mevlâna)

*Câh ile gelmez fazilet cahile. (İbn-i Kemal)

*Cahil insanı, gül ise de koklama. (Aşık Veysel)

*Cahil kimsenin yanında, kitap gibi sessiz ol. (Mevlâna)

*Cahil olan zengin, altın takmış koyun gibidir. (Diyojen)

*Cahil olduğunu bilmek, bilgiye yönelik bir adımdır. (B.Disraeli)

*Cahil, sulak alanda bile susuzdur. (E.Goblot)

*Cahil; yaşlı dahi olsa küçüktür, alim,küçük de olsa büyüktür. (O.Şaik Gökyay)

*Cahile verme sırrını, sırın elden gider. (Kul Nesimi)

*Cahili sırtında taşımak, oturup dinlemekten daha kolaydır. (Yalnız Adam)

*Cahilin cahilliğini kanıtlamak kolaydır fakat ona itiraf ettirmek güçtür. (Hz.Ali)

*Cahilin sonunda göreceği şeyi, akıllılar önce görür. (Mevlâna)

*Cehalet, asla soru sormaz. (B.Disraeli)

*Cehalet ateşinin yakmadığı orman yoktur. (R.Necdet Evrimer)

*Cehalet cehalettir. Cehaletten herhangi bir şeye inanma hakkı çıkarılamaz. (S.Freud)

*Cehalet, gönüllü talihsizliktir. (De Segur)

*Cehalet öyle bir binektir ki, üzerine binen zelil olur, arkadaşlık yapan yolunu kaybeder. (Hz.Osman)

*Cehaletle deha arasında ki gerçek fark nedir biliyor musunuz? Dehanın sınırları var, cehaletinse hiçbir sınırı yoktur. (Whoopi Goldberg)

*Çılgınların elinde ki cehalet, hiçbir zaman bir şeyi çözememiştir. (Dr.Asimov)

*Çok yaşamak cahile, cehaletten başka bir şey kazandırmaz. (İmam Gazali)

*Dünyada her kötülük, daima cehaletten gelir. (Albert Camus)

*En koyu cehalet, hakkında hiçbir şey bilmediğin bir şeyi reddetmektir. (J.Brown)

*Eylem halinde ki cehaletten, daha korkunç bir şey olamaz. (Goethe)

*Hala en kötü şey, insanın kendi cehaletini tanımamasıdır. (St.Jerome)

*Herkes cahildir ama farklı konularda. (Will Rogers)

*İnsanlara cehaletlerini tanıtmak imkânsızdır. Zira cehaleti tanıyabilmek için de bilgi lâzımdır; dolayısıyla cehaletini görebilen cahil değildir. (J.Taylor)

*İstediğin kadar oku, bilgine yakışır şekilde hareket etmezsen cahilsin. (John Sheffield)

*Basma cahilin izine, gitme şeytanın sözüne (Ruhsati)

*Bilgisiz bir kimse, savaş davuluna benzer, sesi çok, içi boştur. (Sadi)

*Bilgisizlik kolay ve rahat elde edildiği için çoğunluk bilgisizdir. (La Bruyere)

*Boş kap, dolu fıçıdan çok ses çıkarır. (John Lyly)

*Cahil ile sohbet etmek güçtür bilene, Çünkü cahil ne gelirse söyler diline. (La Edri)

*Cahil ile sakın latife etme. Dili zehirli olduğundan gönlünü yaralar. (Hz.Ali)

*Cahil insan kendi kendinin bile düşmanıdır; başkasına dost olması nasıl beklenir. (Sokrates)

*Cahil kral taç giydirilmiş eşektir. (İngiliz Atasözü)

*Hareket halindeki cehaletten daha korkunç hiçbir güç yoktur. (Bernard Shaw)

*İnsanın cahil olduğunu bilmesi, ilme atılmış ilk adımdır. (Benjamin Franklin)

*Öğrenmek pahalıdır ama cehalet ondan da pahalıdır. (Henry Clausen)

*Cahil adam meyve vermeyen ağaca benzer.

*Cahile söz anlatmak, deveye hendek atlatmaktan zordur

*Çalıda gül bitmez, cahile söz yetmez

*Burzi Cemher’e sormuşlar: Neden cahilleri kınamıyorsunuz? Cevap vermiş: Biz köre gör, sağıra duy diyemeyiz. (Burzi Cemher)

*Şu ümmet için en çok korktuğum şey, dili ve sözleri ile âlim, kalbi ile cahil olan kimsedir. (Hz. Ömer)

*Cehalet yoluna giren, adalet yolunu bırakır. (Mansur bin Ammar)

*Cehalet ilacı bilgidir. Bilen güvenir. Güvenen saadet yolunu bilir ve o yola girer. Doğru yola giren mutlaka gayesine ulaşır. (İbn-i Sinâ)

*Serseri, cahil bırakılmış çocuğun büyümüşüdür. (M. İkbal)

*Ne kadar bilirsen bil, söylediklerin karşıdakinin anladığı kadardır

*Cahil ile sohbet etmek güçtür bilene, Çünkü cahil ne gelirse söyler diline. (La Edri)

*Öğrenmek pahalıdır ama cehalet ondan da pahalıdır. (Henry Clausen)

*Bilgi arzusu onu elde ettikçe artar.

*Bilgi insanı şüpheden, iyilik acı çekmekten, kararlı olmak korkudan kurtarır. ( Konfüçyüs )

*Her bildiğini söyleme, fakat her söylediğini bil. (Marcel Lenoir )

*Çok bilen, çok şeye dikkat eder. ( G.E. Eesing)

*Haktan ve faziletlerden mahrum olan bilgi, hilekarlıktır, onun akıl ve zeka ile alakası yoktur. ( Eflatun )3 yorum:

 1. 'Benim manevi mirasım bilim ve akıldır'

  'Hayatta en hakiki mürşit ilimdir.'

  'Hayatta en hakiki mürşit ilimdir.'
  22.09.1924, Samsun
  'En büyük savaş, cahilliğe karşı yapılan savaştır.'

  'En büyük savaş, cahilliğe karşı yapılan savaştır.'
  'Bilim ve fen nerede ise oradan alacağız ve her ulus kişisinin kafasına koyacağız. Bilim ve fen için kayıt ve şart yoktur.'

  'Bilim ve fen nerede ise oradan alacağız ve her ulus kişisinin kafasına koyacağız. Bilim ve fen için kayıt ve şart yoktur.'
  27.10.1922, Bursa öğretmenlerine.
  'Dünyada her şey için, maddiyat için, maneviyat için, hayat için, başarı için en hakiki yol gösterici ilimdir, fendir. İlim ve fennin dışında yol gösterici aramak gaflettir, cahilliktir, doğru yoldan sapmaktır.'

  'Dünyada her şey için, maddiyat için, maneviyat için, hayat için, başarı için en hakiki yol gösterici ilimdir, fendir. İlim ve fennin dışında yol gösterici aramak gaflettir, cahilliktir, doğru yoldan sapmaktır.'
  22.09.1924, Samsun öğretmenlere.
  'Türk milletinin yürümekte olduğu ilerleme ve uygarlık yolunda elinde ve kafasında tuttuğu meşale, pozitif bilimdir.'

  'Türk milletinin yürümekte olduğu ilerleme ve uygarlık yolunda elinde ve kafasında tuttuğu meşale, pozitif bilimdir.'
  29.10.1933, Onuncu Yıl Nutku.
  'Biz cahil dediğimiz zaman, mektepte okumamış olanları kastetmiyoruz. Kastettiğimiz ilim, hakikati bilmektir. Yoksa okumuş olanlardan en büyük cahiller çıktığı gibi, hiç okumak bilmeyenlerden de hakikati gören gerçek alimler çıkabilir.'

  'Biz cahil dediğimiz zaman, mektepte okumamış olanları kastetmiyoruz. Kastettiğimiz ilim, hakikati bilmektir. Yoksa okumuş olanlardan en büyük cahiller çıktığı gibi, hiç okumak bilmeyenlerden de hakikati gören gerçek alimler çıkabilir.'
  'Bir ulusun asker ordusu ne kadar güçlü olursa olsun, kazandığı zafer ne kadar yüce olursa olsun, bir ulus ilim ordusuna sahip değilse, savaş meydanlarında kazanılmış zaferlerin sonu olacaktır. Bu nedenle bir an önce büyük, mükemmel bir ilim ordusuna sahip olma zorunluluğu vardır.'

  YanıtlaSil
 2. 'Bir ulusun asker ordusu ne kadar güçlü olursa olsun, kazandığı zafer ne kadar yüce olursa olsun, bir ulus ilim ordusuna sahip değilse, savaş meydanlarında kazanılmış zaferlerin sonu olacaktır. Bu nedenle bir an önce büyük, mükemmel bir ilim ordusuna sahip olma zorunluluğu vardır.'
  'Bu millet ve memleket ilme ve irfana çok muhtaç; eğitim ve öğretim görmek için, ilim ve fen almak için Avrupa’ya, Amerika’ya ve her tarafa çocuklarımızı göndermeye mecburuz. İlim ve fen ve ihtisas nerede varsa, sanat nerede varsa gidip öğrenmeye mecburuz. Çok çalışmaya mecburuz. Çalışmak demek ise boşuna yorulmak terlemek değildir. Zamanın gereklerine göre bilim ve teknik ve her türlü medeni buluşlardan azami derecede yararlanmak zorunludur.'

  'Bu millet ve memleket ilme ve irfana çok muhtaç; eğitim ve öğretim görmek için, ilim ve fen almak için Avrupa’ya, Amerika’ya ve her tarafa çocuklarımızı göndermeye mecburuz. İlim ve fen ve ihtisas nerede varsa, sanat nerede varsa gidip öğrenmeye mecburuz. Çok çalışmaya mecburuz. Çalışmak demek ise boşuna yorulmak terlemek değildir. Zamanın gereklerine göre bilim ve teknik ve her türlü medeni buluşlardan azami derecede yararlanmak zorunludur.'
  11.04.1923, Vatan muhabirine verilen demeç.
  'Toplumu gerçek amacına, gerçek mutluluğuna ulaştırmak için iki orduya gerek vardır. Biri vatanın hayatını kurtaran asker ordusu, diğeri ulusun geleceğini yoğuran bilim ordusudur. Bu ordulardan her ikisi de aynı derece gerekli, kıymetlidir, her ikisi de hayatidir. Ancak bilim ordusunun kıymet ve kutsallığını anlatmak için şunu söyleyeyim ki, bilim ordusu, ölen ve öldüren birinci orduya, niçin ölüp, niçin öldürdüğünü öğreten ordudur.'

  YanıtlaSil
 3. 'Toplumu gerçek amacına, gerçek mutluluğuna ulaştırmak için iki orduya gerek vardır. Biri vatanın hayatını kurtaran asker ordusu, diğeri ulusun geleceğini yoğuran bilim ordusudur. Bu ordulardan her ikisi de aynı derece gerekli, kıymetlidir, her ikisi de hayatidir. Ancak bilim ordusunun kıymet ve kutsallığını anlatmak için şunu söyleyeyim ki, bilim ordusu, ölen ve öldüren birinci orduya, niçin ölüp, niçin öldürdüğünü öğreten ordudur.'
  'Memleketimizi bir çember içine alıp dünya ile alakasız yaşayamayız. Aksine yükselmiş, ilerlemiş, medeni bir millet olarak medeniyet düzeyinin üzerinde yaşayacağız. Bu hayat ancak ilim ve fen ile olur. İlim ve fen nerede ise oradan olacağız ve her millet ferdinin kafasına koyacağız. İlim ve fen için kayıt ve şart yoktur.'

  'Memleketimizi bir çember içine alıp dünya ile alakasız yaşayamayız. Aksine yükselmiş, ilerlemiş, medeni bir millet olarak medeniyet düzeyinin üzerinde yaşayacağız. Bu hayat ancak ilim ve fen ile olur. İlim ve fen nerede ise oradan olacağız ve her millet ferdinin kafasına koyacağız. İlim ve fen için kayıt ve şart yoktur.'
  'İlim ve fennin yaşadığımız her dakikadaki safhalarının gelişmesini kavramak ve izlemek şarttır.'

  'İlim ve fennin yaşadığımız her dakikadaki safhalarının gelişmesini kavramak ve izlemek şarttır.'
  'Eğitim işlerinde mutlaka başarılı olmak gereklidir. Bir milletin hakiki kurtuluşu ancak bu suretle olur.'

  'Eğitim işlerinde mutlaka başarılı olmak gereklidir. Bir milletin hakiki kurtuluşu ancak bu suretle olur.'
  20.01.1923
  'Ben, manevi miras olarak hiçbir nass-ı katı(ayet), hiçbir dogma, hiçbir donmuş ve kalıplaşmış kural bırakmıyorum. Benim manevi mirasım, bilim ve akıldır. Benden sonrakiler, bizim aşmak zorunda olduğumuz çetin ve köklü güçlükler önünde, belki amaçlara tamamen eremediğimizi, fakat asla ödün vermediğimizi, akıl ve bilimi rehber edindiğimizi onaylayacaklardır. Zaman hızla dönüyor, milletlerin, toplumların, bireylerin mutluluk ve mutsuzluk anlayışları bile değişiyor. Böyle bir dünyada, asla değişmeyecek.'

  'Ben, manevi miras olarak hiçbir nass-ı katı(ayet), hiçbir dogma, hiçbir donmuş ve kalıplaşmış kural bırakmıyorum. Benim manevi mirasım, bilim ve akıldır. Benden sonrakiler, bizim aşmak zorunda olduğumuz çetin ve köklü güçlükler önünde, belki amaçlara tamamen eremediğimizi, fakat asla ödün vermediğimizi, akıl ve bilimi rehber edindiğimizi onaylayacaklardır. Zaman hızla dönüyor, milletlerin, toplumların, bireylerin mutluluk ve mutsuzluk anlayışları bile değişiyor. Böyle bir dünyada, asla değişmeyecek.'
  29.09.1933, Cumhuriyet Bayramı açılış konuşmasından.

  YanıtlaSil