Sümbülzade Vehbi Efendi ve Rücu sanatı

Sümbülzade Vehbi Efendi ve Rücu sanatı



Azm-ü hamâm idelim, sürtüştürem ben sana
Kese ile sabunu, râhat etsin cism-ü cân
Lâ'lî şarâb içirem ve ıslatıp geçirem
Parmağına yüzüğü, hâtem-i zer drahşân
***
Eğil eğil sokayım, iki tutam az mıdır?
Lâle ile sümbülü kâkülüne nevcivân
Diz çökerek önüne ılık ılık akıtam
Bir gümüş ibrik ile destine âb-ı revân
***
Salınarak giderken, arkandan ben sokayım
Ard eteğin beline, olmasın çamur amân
Kulaklarından tutam, dibine kadar sokam
Sahtiyândan çizmeyi, olasın yola revân
***
Öyle bir sokayım ki, kalmasın dışarda hiç
Düşmanın bağrına hançerimi nâgehân
Eğer arzu edersen ben ağzına vereyim
Yeter ki sen kulundan lokum iste her zamân
***
Herkese vermektesin, bir de bana versene
Avuç avuç altını, olsun kulun şâdumân
Sen her zamân gelesin, ben Vehbî'ye veresin
Es-selâmu aleyküm ve aleyküm es-selâm
-o-
Azm : Toplantı
Cismü can : Vücut
Zer : Altın
Drahsan : Süslü
Nevcivan : Genç kişi
Dest : Ayak

Abı revan : Akarsu
Sahtiyan : Tabakalanmış deri
Revan : Devam
Nagihan : Aniden
Saduman : Mutlu,sevinçli

0 yorum: