Online İntihal Denetleyicisi


Online İntihal Denetleme Editörleri


Online İntihal Denetleyicisi. Plagiarism Dedektörü. Yinelenen İçerik Kontrolü. Yani kısaca yayınladığınız orijinal bir içeriği internette izinsiz kimlerin kullanmakta olduğunu denetlemek için yararlanabileceğiniz servisler.İntihal (TDK: Aşırma) : Bir kişinin eserinde başka kişilerin ifade, buluş veya düşüncelerini kaynak göstermeksizin kendisine aitmiş gibi kullanması.

Kopya İçerik Bulmaya Yardımcı Siteler

Web sitesi yada internet ortamındaki kopyala yapıştır içerikleri tespit etmemizde kullanabileceğimiz araçlar. Makalenizde gramer ve intihal (plagiarism) olup olmadığını kontrol edin.

Online Plagiarism Checker


♥... Bu içerik WebKenti.Net tarafından hazırlanmıştır.
Yorum bölümünden fikirlerinizi veya eklemek istediklerinizi belirterek, bizlere ve diğer kullanıcılara yol gösterip yardımcı olabilirsiniz.
Sosyal paylaşım butonlarını ( M B t f P G+1 vb.) kullanarak, faydalı bulduğunuz bilgileri beğenebilir ve paylaşabilirsiniz. ...♥

Yorumlar

 1. Bir takım toplumsal değişimlerin ve gelişmelerin giderek hız kazandığı, bilgi ve iletişim teknolojilerinin insan hayatını büyük bir ölçüde etkilediği bir çağda yaşamaktayız(meb,2013).Bilim ve teknolojinin gelişerek ivme kazandığı günümüzde bilginin, artık geleneksel öğretim yöntemleriyle anlatılması ve ezberletilmesi söz konusu değildir. Bu konuyla ilgili müfredat programında gereken değişimler yapılarak ; ezbere dayalı bilgiyle donanmış bireyler yetiştirmek yerine , daha özgür , yaratıcı ve bilimsel düşünen , kaşılaşılan olayları sorgulayan , oluşabilecek sorunların farkına vararak çözümler üretebilen , karar verme yetisine sahip, bilgi üreten ve öz güveni yüksek bireyler yetiştirilmesi gerekmektedir(Yavuz,Coşkun,2008).

  Gelişen ve değişen teknolojiyle birlikte bilgisayara ve bir takım bilgisayar programlarına olan ilgi artmıştır. Bilgisayar teknolojisindeki gelişmeler kaçınılmaz olarak öğrenme ortamlarında kullanılmaya başlamasına kadar, eğitim dünyasındaki yöntem ve yaklaşımların değiştirilmesi oldukça zaman almıştır(AKPINAR,1999).

  Bitter (1989) Bilgisayar Destekli Öğretimin(BDÖ); öğretmenlere eğitim sürecinde yeni materyalleri-konuları tanıtma, dersleri daha iyi öğretme,bir takım yeni beceriler kazanma,kazanılan bu becerileri test etme, tekrar olanağı sağlama ve gerek duyulduğunda yeniden hatırlatma gibi birçok yönden yardımcı olduğunu savunmaktadır. Ona göre bilgisayar herhangi bir konuyu zorluk derecesine göre kolayca öğretebilir ve konunun miktarı, karmaşıklığı ve detayların derecesi öğrencilerin seviyelerine göre ayarlanabilir.Bilgisayar destekli eğitimin sağladığı bu katkılar geleneksel yönteme göre eğitim ortamının değişmesi bakımından oldukça önemlidir (Aktümen,Yıldız,Horzum Ve Ceylan,2011).
  Bilgisayar destekli öğretimden faydalanabilmek, bu amaca hizmet edecek etkili eğitim yazılımlarının geliştirilmesiyle yakından
  ilgilidir.Teknoloji destekli ortamlarda öğrenme hedefleri;

  1) Öğrenme-öğretme ortamında bilgisayarın kullanım biçimlerini tanıyabilecek,

  2) Farklı bilgisayar destekli öğretim programlarını tanıyabilecek,

  3) Bilgisayar destekli öğretim programlarının hazırlanmasında dikkat edilecek noktalar açıklanabilecek.(DEMİREL,2005)  BDÖ, ders içeriğini sunmak için bir bilgisayarın öğrenciyle doğrudan etkileşime girmesi için kullanılmasıdır.Öğretimi sunmada bilgisayarın etkili olup olmadığı uzun süre tartışılmıştır (Kaya,1999;Akt.Demirel,2005).
  Ayrıca bilgisayarın öğretimde gerçekten işe yarayıp yaramadığını

  YanıtlaSil
 2. Bir takım toplumsal değişimlerin ve gelişmelerin giderek hız kazandığı, bilgi ve iletişim teknolojilerinin insan hayatını büyük bir ölçüde etkilediği bir çağda yaşamaktayız(meb,2013).Bilim ve teknolojinin gelişerek ivme kazandığı günümüzde bilginin, artık geleneksel öğretim yöntemleriyle anlatılması ve ezberletilmesi söz konusu değildir. Bu konuyla ilgili müfredat programında gereken değişimler yapılarak ; ezbere dayalı bilgiyle donanmış bireyler yetiştirmek yerine , daha özgür , yaratıcı ve bilimsel düşünen , kaşılaşılan olayları sorgulayan , oluşabilecek sorunların farkına vararak çözümler üretebilen , karar verme yetisine sahip, bilgi üreten ve öz güveni yüksek bireyler yetiştirilmesi gerekmektedir(Yavuz,Coşkun,2008).

  YanıtlaSil
 3. özgün içerik14.3.18

  Kopyala yapıştır sitelerin vadeleri hep kısa olmuştur.

  YanıtlaSil
 4. Adsız18.3.18

  İntihal, bir kişinin eserinde başka kişilerin ifade, buluş veya düşüncelerini kaynak göstermeksizin kendisine aitmiş gibi kullanması. İntihal bir tür sahtekârlık ve hırsızlıktır. Başlıca türleri: Alıntı ifadeler ve fikirler için kaynak göstermemek Vikipedi

  YanıtlaSil
 5. Adsız9.6.20

  Faydalı içerik, teşekkür ederim :)

  YanıtlaSil
 6. Adsız26.11.20

  Kullanıcıların yaptığı diğer aramalar
  İntihal denetleyicisi ücretsiz
  2 Copyscape
  Plagiarisma Premium
  Plagium online
  Copyleaks check
  Duplichecker

  YanıtlaSil
 7. Online Plagiarism Checker

  YanıtlaSil
 8. Adsız2.1.23

  Online Plagiarism Checker

  YanıtlaSil

Yorum Gönder

🔺 YUKARI ÇIK 🔺