Dünya Tarihi Boyunca Türklerin Hakim Olduğu Yerler


Dünya tarihi boyunca Türklerin hakim olduğu topraklar birleştirilerek bir haritada gösterilirse böyle bir görüntü ortaya çıkıyor. Başka hiç bir millet dünya üzerinde bu kadar geniş alanlara hakim olmamıştır. (Hakim olmak ile sömürgeciliği karıştırmayalım).

http://tr.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCrk_tarihi


Finliler, Macarlar, Bulgarlar, Yakutlar, Tunguzlar ve Türkler de ayni kavimdendir (Turan kavmi). Zamanla Finliler, Macarlar, Bulgarlar Türklük özelliklerini kaybetmişlerdir. Moğolların büyük bölümü yaşadıkları bölge ve koşullar dolayısıyla ya Türkleşmiş yada Çinlileşmiştir. Kızılderililer, Japonlar, Tibetliler ve Koreliler Türklerin uzak akrabalarıdır. Bunun temel dayanağı efsaneler , tarihi belge ve kalıntılar, lisan ve genetik akrabalılık düzeyleridir. Dünyada en çok devlet kurmuş ırk Türklerdir.

Dünya tarihinde Türklerin kurmuş olduğu devletler (Türkler yazılı tarihe geç başladıkları için sadece bilinen devletler listelenmiştir.)

1- Büyük Hun İmparatorluğu (M.Ö. 350 - M.S. 48)

2 - Batı Hun İmparatorluğu (M.Ö. 374-469)

3 - Avrupa Hun İmparatorluğu (Batı Hun İmparatorluğunun devamı, aynı tarihler)

4 - Akhun İmparatorluğu (370-577)

5 - Göktürk İmparatorluğu (545-681)

6 - Avar İmparatorluğu (550-805)

7 - Hazar İmparatorluğu (650-965)

8 - Uygur Devleti (744-840)

9 - Karahanlılar Devleti (840-1042)

10 - Gazneliler Devleti (969-1187)

11 - Büyük Selçuklu İmparatorluğu (1040-1157)

12 - Harzemşahlar Devleti (1097-1231)

13 - Altınordu Devleti (1230-1481)

14 - Büyük Timur İmparatorluğu (1370-1405)

15 - Babür İmparatorluğu (1526-1858)

16 - Osmanlı İmparatorluğu (1299-1922)

CUMHURBAŞKANLIĞI FORSUNDA YER ALMAYAN TÜRK İMPARATORLUKLARI VE DEVLETLERİ

HUNLAR

1 - Kuzey Hun Devleti (M.S. 48-156) (Çinliler Hiyong Nu derler)

2 - Güney Hun Devleti (M.S. 48-216)

3 - Birinci Çao-Hun Devleti (304-329) (Çinlilerin verdiği adlar)

4 - İkinci Çao-Hun Devleti (328-352)

5 - Hsia Hun Devleti (407-431)

6 - Kuzey Liang Hun Devleti (401-439)

7 - Lou-Lan Hun Devleti (442-460)

8 - Tabgaç Devleti (386-534)

9 - Doğu Tabgaç Devleti (534-557)

10 - Batı Tabgaç Devleti (534-557)

11 - Cücen Devleti (390-545)

12 - Tukyu Devleti (545-658) (Doğu-Batı dahil)

13 - Kuşhan Devleti (300’ler-400’ler)

14 - Doğu Göktürk İmparatorluğu (582-658)

15 - Batı Göktürk Devleti (582-630)

16 - Basaraba Türk Devleti (1000’ler-1300) (sonra Romen devleti)

17 - Topa Devleti (200’ler-376) (Sibirya)

18 - Vey Devleti (381-500’ler) (Goey de denir)

19 - Yüşi Devleti (M.Ö. 165-M.S. 304) (sonra Çao-Hu)

20 - Tango Şato Devleti (923-936)

21 - Tsin Şato Devleti (937-946)

22 - Turfan Uygur Devleti (911-1368)

23 - Kan-çou Uygur Devleti (905-1226)

24 - Türgeş Devleti (717-766)

25 - Karluk Devleti (766-1215)

26 - Kırgız Devleti (840-1207)

27 - Sabar Devleti (400’ler-500’ler) (Sabir de denir)

28 - Onogur Devleti (400’ler-500’ler)

29 - Tugurkur Devleti (400’ler-500’ler)

30 - Uturgur Devleti (400’ler-500’ler)

31 - Oğuz Yabgu Devleti (950-1000)

32 - Samaniler Devleti (892-999)

33 - Doğu Karahanlı Devleti (1042-1211)

34 - Batı Karahanlı Devleti (1042-1212)

35 - Karahıtaylar Devleti (1125-1215)

36 - Tuğtekinliler Devleti (1103-1154)

37 - Mardin Artuklu Devleti (1104-1408)

38 - Ahlatlılar Devleti (1093-1207)

39 - Sivas Danişmendoğulları Devleti (1073-1173)

40 - Kirman Dinarlılar Devleti (1185-1222)

41- Gurlular Devleti (1187-1295)

SELÇUKLULAR

42 - Suriye Selçuklu Devleti (1092-1117)

43 - Kirman Selçuklu Devleti (1092-1187)

44 - Anadolu Selçuklu Devleti (1157-1194)

45 - Irak Selçuklu Devleti (1157-1194)

EYYÛBİLER

46 - Eyyübî Devleti (1171-1348) (Mısır, Arabistan)

47 - Şam Eyyübileri Devleti (1218-1269)

48 - Halep Eyyübileri Devleti (1178-1259)

49 - Hama Eyyübileri Devleti (1178-1350)

50 - Humus Eyyübileri Devleti (1189-1262)

51 - Baalbek Eyyübi Devleti (1170-1244)

52 - Kerek Eyyübi Devleti (1188-1262)

53 - Hısn-ı Keyfa Eyyübi Devleti (1231-1363)

54 - Cezire Eyyübi Devleti (1186-1246)

55 - Yemen Eyyübi Devleti (1183-1228)

56 - CENGİZ İMPARATORLUĞU (1180-1294) (Kubilay Han- Çin İmparatorluğu dahil)

57 - Çağatay Devleti (1294-1424)

58 - İlhanlılar Devleti (1260-1384)

59 - Türk-Çin İmparatorluğu (1260-1367)

60 - Karakoyunlu Devleti (1350-1502)

61 - Akkoyunlu Devleti (1405-1507)

62 - Timuroğulları Devleti (1405-1507)

63 - Buhara Şeybanlılar Devleti (1500-1597)

64 - Astırhanlılar Devleti (Bkz. Buhara Hanlığı) (1597-1740)

İRAN TÜRK DEVLETLERİ (1500-1925)
(Zend sülâlesi 1761-1788 dönemi hariç)

65 - Safevi Devleti (1500-1720)

66- Kılciler (Afgan Türkleri) (1722-1729)

67 - Afşarlar (1729-1754)

68 - Kaçarlar (1779-1925)

MISIR TÜRK DEVLETLERİ

69 - Mısır Kölemen Devleti (Türkmen hükümdarlar) (1181-1382)

70 - Mısır Kölemen Devleti (Çerkez-Türk hükümdarlar) (1382-1517)

71 - Mısır Hidivliği (Sudan dahil) (Kavalılar Dönemi) (1805-1914)

72 - Mısır Krallığı (Melik) (Kavalılar Dönemi) (1914-1952)

HİNDİSTAN TÜRK DEVLETLERİ

73 - Delhi Türk Kölemen Devleti (Gurlular) (1206-1290)

74 - Kılciler Delhi Devleti (1290-1320)

75 - Tuğluklular Delhi Devleti (1320-1394)

76 - Dekkan Türk Devleti (1347-1472)

77 - Bicapur Türk Devleti (1472-1520’ler)

78 - Malva Türk Hanlığı (1401-1534)

79 - Gücerat Türk Hanlığı (1394-1400’ler)

80 - Canpur Türk Hanlığı (1394-1400’ler)

DİĞER HANLIKLAR, ATABEYLİKLER VE BEYLİKLER

1 - Büyük Bulgar Hanlığı (630-665)

2 - Volga Bulgar Hanlığı (665-1391)

3 - Tuna Bulgar Hanlığı (681-864)

4 - Peçenek Hanlığı (860-1091)

5 - Uz Hanlığı (860-1068)

6 - Kuman-Kıpçak Hanlığı (800’ler-1200’ler)

7 - Şato Türk hanlığı (907-1203)

8 - Özbek Hanlığı (1428-1599)

9 - Kazan Hanlığı (1380-1552)

10 - Hive Hanlığı (1510-1920) (Harzem de denir)

11 - Buhara Hanlığı (1599-1785)

12 - Sibir Hanlığı (1556-1600)

13 - Kaşgar Hanlığı (1400’ler-1877)

14 - Hokand Hanlığı (1710-1876)

15 - Türkmenistan Hanlığı (1860-1885)

16 - Kazak Hanlığı (1472-1720)

17 - Kazak Ortayüz Hanlığı (1720-1822)

18 - Kazak Küçükyüz Hanlığı (1720-1822)

19 - Kazak Uluyüz Hanlığı (1720-1800’ler)

20 - Esterhan Hanlığı (1500-1572) (Nogay da denir)

21 - Kırım Hanlığı (1423-1783) (Kerey de denir)

22 - Musul Atabeyliği (1127-1259)

23 - Halep Atabeyliği (1145-1182)

24 - Sancar Atabeyliği (1180-1200)

25 - Amr Adası Atabeyliği (1180-1230)

26 - Uygur Beyliği (800’ler) (sonra devlet oldu)

27 - Karluk Beyliği (Devlet’ten sonra) (1200’ler)

28 - Tolunlular Beyliği (868-904)

29 - Akşidliler Beyliği (935-969)

30 - İzmirliler Beyliği

31 - Dilmaçoğulları Beyliği (1085-1192)

32 - Danişmendoğulları Beyliği (1185-1192)

33 - Saltukoğulları Beyliği (1092-1202)

34 - Sökmenoğulları Beyliği (1100-1207)

35 - Mengücük Beyliği (1118-1183)

36 - Erbil Beyliği (1146-1232)

37 - Çobanoğulları Beyliği (1127-1309)

38 - Karamanoğulları Beyliği (1256-1483)

39 - İnanç Beyliği (1261-1368)

40 - Sahip Ata Beyliği (1275-1341)

41 - Pervane Beyliği (1277-1322)

42 - Menteşe Beyliği (1280-1424)

43 - Çandarlı Beyliği (1292-1462)

44 - Karesi Beyliği (1297-1360)

45 - Germiyan Beyliği (1300-1429)

46 - Hamidoğulları Beyliği (1302-1428)

47 - Saruhan Beyliği (1302-1410)

48 - Aydınoğulları Beyliği (1308-1426)

49 - Teke Beyliği (1321-1390)

50 - Eratna Beyliği (1335-1381)

51 - Dulkadiroğulları Beyliği (1339-1521)

52 - Ramazanoğulları Beyliği (1352-1608)

53 - Dobruca Türk Beyliği (1354-1417)

54 - Kadı Burhanettin Beyliği (1381-1398)

55 - Eşrefoğulları Beyliği (1300-1326)

56 - Berçem Beyliği (1100’ler)

57 - Yaruklular Beyliği (1100’ler)

58 - Şam Beyliği (1117-1154)

59 - Azerbaycan Beyliği (1146-1225)

60 - Fars Beyliği (1147-1284)

61 - Kudüs Artuklu Beyliği (1086-1101)

62 - Harput Artuklu Beyliği (1125-1232)

SON DÖNEM TÜRK CUMHURİYETLERİ

1 - Batı Trakya Türk Cumhuriyeti (1913)

2 - Batı Trakya Türk Cumhuriyeti (1915-1917)

3 - Batı Trakya Türk Cumhuriyeti (1920-1923)

4 - Azerbaycan Cumhuriyeti (1918-1920)

5 - Hatay Cumhuriyeti (1938-1939)

6 - Tatar Şuralar Cumhuriyeti (1918-1920)

7 - Başkırd Şuralar Cumhuriyeti (1918-1920)

8 - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (kuruluşu 14.11.1983)

8 - Azerbeycan Cumhuriyeti (kuruluşu 18.10.1992)

9 - Kazakistan Cumhuriyeti (kuruluşu 16.12.1992)

10 - Kırgızistan Cumhuriyeti (kuruluşu 31.8.1991)

11 - Özbekistan Cumhuriyeti (kuruluşu 31.8.1991)

12 - Türkmenistan Cumhuriyeti (kuruluşu 27.10.1991)

13 - Tacikistan Cumhuriyeti (kuruluşu 1991)

14 - Estonya Cumhuriyeti (kuruluşu 1991)

15 - Litvanya Cumhuriyeti (kuruluşu 1991)

16 - Afganistan Türk Cumhuriyeti

17 - Moğolistan Türk Cumhuriyeti

18 - Macaristan Cumhuriyeti

19 - Bulgaristan Cumhuriyeti

20 - Romanya Cumhuriyeti

21 - Ukrayna Cumhuriyeti (1991)

22- Gürcistan Cumhuriyeti (1991)

ÖZERK TÜRK CUMHURİYETLERİ VE BÖLGELERİ

1 - Dağıstan Türk Cumhuriyeti

2 - Tataristan Türk Cumhuriyeti

3 - Çeçenistan Türk Cumhuriyeti (1997)

4 - İnguşetya Türk Cumhuriyeti

5 - Kuzey Osetya Türk Cumhuriyeti

6 - Güney Osetya Türk Cumhuriyeti

7 - Abhazya Türk Cumhuriyeti

8 - Acaristan Türk Cumhuriyeti

9 - Yakutistan Türk Cumhuriyeti (Soko Türkleri)

10 - Başkırdistan Türk Cumhuriyeti

11 - Çuvaşistan Türk Cumhuriyeti

12 - Nahcivan Özerk Bölgesi

13 - Karaçay-Çerkes Özerk Bölgesi

14 - Kabartay-Balkar Özerk Bölgesi

15 - Kumuk Özerk Bölgesi

16 - Altay Özerk Bölgesi

17 - Udmuristan Özerk Bölgesi

18 - Tunna-Tuva Özerk Bölgesi

19 - Hakas Özerk Bölgesi

20 - Kırım Özerk Bölgesi

21 - Karakalpaklar Özerk Bölgesi

22 - Acaristan Özerk Bölgesi

23 - Abhazya Özerk Bölgesi

24 - Doğu Türkistan (Uygur-Çin’e bağlı)

25 - Gagauz Özerk Bölgesi (Moldavya)

26 - Basklar (Basek Türkleri) (İspanya, Fransa)

ÇEŞİTLİ ÜLKELERDEKİ TÜRK TOPLULUKLARI

1 - Mişerler

2 - Samoyetler

3 - Buryatlar

4 - Evenkiler

5 - Aleuitler

6 - Karayimler

7 - Ugurlar

8 - Nogaylar

9 - Tunguzlar

10 - Lazlar

11 - Alanlar

12 - Avarlar

13 - Besniler

14 - Ubıhlar

15 - Adigeler

16 - Kara Tatarlar

17 - Karagaslar

18 - Soyanlar

19 - İrtişler

20 - Tobollar

21 - Kijiler

22 - Telengitler

23 - Teleütler

24 - Kumandılar

25 - Lebedler

26 - Sagaylar

27 - Beltirler

28 - Kaçlar

29 - Kızıllar

30 - Koybalar

31 - Şorlar

32 - Çatlar

33 - Karapapaklar

34 - Malkarlar

35 - Mesketler

36 - Afşarlar (İran)

37 - Koçarlar

38 - Kaşkaylar

39 - Karadağlılar

40 - Şahsevenler

41 - Hemseler

42 - Kengerlulan

43 - Horasanîler

44 - Karayitler

45 - Karaçorlular

46 - Laponlar

47 - Tibet Türkleri

48 - Pamir Türkleri

49 - Mançurya Türkleri

50 - Sancak Türkleri

51 - Kosova Türkleri

52 - İran Azerîleri

53 - İran Türkmenleri

54 - Irak Türkmenleri

55 - Halep Türkmenleri

56 - Mısır Türkleri

57 - Pakistan Timurî Türkleri

58 - Hindistan Timurî Türkleri

59 - Çin Türkleri

60 - Dunganlar

61 - Pomaklar

62 -Boşnaklar

63 - Zazalar

64 - Kırmançlar

65 - Goranlar

66 - Soranlar

67 - Dımıllılar

Locations of Turks throughout World History

0 yorum: