Dünya Tarihi Boyunca Türklerin Hakim Olduğu Yerler


Tarihte Türk Hakimiyetindeki Topraklar

Dünya tarihi boyunca Türklerin hakim olduğu topraklar birleştirilerek bir haritada gösterilirse böyle bir görüntü ortaya çıkıyor. Başka hiç bir millet dünya üzerinde bu kadar geniş alanlara hakim olmamıştır. (Hakim olmak ile sömürgeciliği karıştırmayalım).
https://tr.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCrk_tarihi

Finliler, Macarlar, Bulgarlar, Yakutlar, Tunguzlar ve Türkler de ayni kavimdendir (Turan kavmi). Zamanla Finliler, Macarlar, Bulgarlar Türklük özelliklerini kaybetmeye başlamışlardır.

Moğolların bir bölümü yaşadıkları bölge ve koşullar dolayısıyla ya zamanla Türk'leşmiş yada Çin'lileşmiştir. Kızılderililer, Japonlar, Tibetliler ve Koreliler Türklerin uzak akrabalarıdır. Bunun bilimsel temel dayanağı gen haritaları, lisan kökenleri, efsaneler , tarihi belge ve kalıntılar ve genetik akrabalılık düzeyleridir. Dünyada en çok devlet kurmuş ırk Türklerdir.
Dünya Tarihinde Türklerin Kurmuş Olduğu Devletler 

*Günümüze bilgileri yazılı olarak ulaşan ve sadece literatürde geçen devletler listelenmiştir.

1- Büyük Hun İmparatorluğu (M.Ö. 350 - M.S. 48) (~398 Yıl)

2 - Batı Hun İmparatorluğu (M.Ö. 374-469) (~95 Yıl)

3 - Avrupa Hun İmparatorluğu (Batı Hun İmparatorluğunun devamı, aynı tarihler)

4 - Akhun İmparatorluğu (370-577) (~227 Yıl)

5 - Göktürk İmparatorluğu (545-681) (~136 Yıl)

6 - Avar İmparatorluğu (550-805) (~255 Yıl)

7 - Hazar İmparatorluğu (650-965) (~315 Yıl)

8 - Uygur Devleti (744-840) (~96 Yıl)

9 - Karahanlılar Devleti (840-1042) (~202 Yıl)

10 - Gazneliler Devleti (969-1187) (~218 Yıl)

11 - Büyük Selçuklu İmparatorluğu (1040-1157) (~117 Yıl)

12 - Harzemşahlar Devleti (1097-1231) (~134 Yıl)

13 - Altınordu Devleti (1230-1481) (~251 Yıl)

14 - Büyük Timur İmparatorluğu (1370-1405) (~35 Yıl)

15 - Babür İmparatorluğu (1526-1858) (~332 Yıl)

16 - Osmanlı İmparatorluğu (1299-1922) (~623 Yıl)


Cumhurbaşkanlığı Forsunda Yer Almayan Türk İmparatorlukları Ve Devletleri


HUNLAR 

1 - Kuzey Hun Devleti (M.S. 48-156) (Çinliler Hiyong Nu derler)

2 - Güney Hun Devleti (M.S. 48-216)

3 - Birinci Çao-Hun Devleti (304-329) (Çinlilerin verdiği adlar)

4 - İkinci Çao-Hun Devleti (328-352)

5 - Hsia Hun Devleti (407-431)

6 - Kuzey Liang Hun Devleti (401-439)

7 - Lou-Lan Hun Devleti (442-460)

8 - Tabgaç Devleti (386-534)

9 - Doğu Tabgaç Devleti (534-557)

10 - Batı Tabgaç Devleti (534-557)

11 - Cücen Devleti (390-545)

12 - Tukyu Devleti (545-658) (Doğu-Batı dahil)

13 - Kuşhan Devleti (300’ler-400’ler)

14 - Doğu Göktürk İmparatorluğu (582-658)

15 - Batı Göktürk Devleti (582-630)

16 - Basaraba Türk Devleti (1000’ler-1300) (sonra Romen devleti)

17 - Topa Devleti (200’ler-376) (Sibirya)

18 - Vey Devleti (381-500’ler) (Goey de denir)

19 - Yüşi Devleti (M.Ö. 165-M.S. 304) (sonra Çao-Hu)

20 - Tango Şato Devleti (923-936)

21 - Tsin Şato Devleti (937-946)

22 - Turfan Uygur Devleti (911-1368)

23 - Kan-çou Uygur Devleti (905-1226)

24 - Türgeş Devleti (717-766)

25 - Karluk Devleti (766-1215)

26 - Kırgız Devleti (840-1207)

27 - Sabar Devleti (400’ler-500’ler) (Sabir de denir)

28 - Onogur Devleti (400’ler-500’ler)

29 - Tugurkur Devleti (400’ler-500’ler)

30 - Uturgur Devleti (400’ler-500’ler)

31 - Oğuz Yabgu Devleti (950-1000)

32 - Samaniler Devleti (892-999)

33 - Doğu Karahanlı Devleti (1042-1211)

34 - Batı Karahanlı Devleti (1042-1212)

35 - Karahıtaylar Devleti (1125-1215)

36 - Tuğtekinliler Devleti (1103-1154)

37 - Mardin Artuklu Devleti (1104-1408)

38 - Ahlatlılar Devleti (1093-1207)

39 - Sivas Danişmendoğulları Devleti (1073-1173)

40 - Kirman Dinarlılar Devleti (1185-1222)

41- Gurlular Devleti (1187-1295)

SELÇUKLULAR

42 - Suriye Selçuklu Devleti (1092-1117)

43 - Kirman Selçuklu Devleti (1092-1187)

44 - Anadolu Selçuklu Devleti (1157-1194)

45 - Irak Selçuklu Devleti (1157-1194)

EYYÛBİLER

46 - Eyyübî Devleti (1171-1348) (Mısır, Arabistan)

47 - Şam Eyyübileri Devleti (1218-1269)

48 - Halep Eyyübileri Devleti (1178-1259)

49 - Hama Eyyübileri Devleti (1178-1350)

50 - Humus Eyyübileri Devleti (1189-1262)

51 - Baalbek Eyyübi Devleti (1170-1244)

52 - Kerek Eyyübi Devleti (1188-1262)

53 - Hısn-ı Keyfa Eyyübi Devleti (1231-1363)

54 - Cezire Eyyübi Devleti (1186-1246)

55 - Yemen Eyyübi Devleti (1183-1228)

56 - CENGİZ İMPARATORLUĞU (1180-1294) (Kubilay Han- Çin İmparatorluğu dahil)

57 - Çağatay Devleti (1294-1424)

58 - İlhanlılar Devleti (1260-1384)

59 - Türk-Çin İmparatorluğu (1260-1367)

60 - Karakoyunlu Devleti (1350-1502)

61 - Akkoyunlu Devleti (1405-1507)

62 - Timuroğulları Devleti (1405-1507)

63 - Buhara Şeybanlılar Devleti (1500-1597)

64 - Astırhanlılar Devleti (Bkz. Buhara Hanlığı) (1597-1740)

İRAN TÜRK DEVLETLERİ
(*Zend sülâlesi 1761-1788 dönemi hariç)

65 - Safevi Devleti (1500-1720)

66- Kılciler (Afgan Türkleri) (1722-1729)

67 - Afşarlar (1729-1754)

68 - Kaçarlar (1779-1925)

MISIR TÜRK DEVLETLERİ

69 - Mısır Kölemen Devleti (Türkmen hükümdarlar) (1181-1382)

70 - Mısır Kölemen Devleti (Çerkez-Türk hükümdarlar) (1382-1517)

71 - Mısır Hidivliği (Sudan dahil) (Kavalılar Dönemi) (1805-1914)

72 - Mısır Krallığı (Melik) (Kavalılar Dönemi) (1914-1952)

HİNDİSTAN TÜRK DEVLETLERİ

73 - Delhi Türk Kölemen Devleti (Gurlular) (1206-1290)

74 - Kılciler Delhi Devleti (1290-1320)

75 - Tuğluklular Delhi Devleti (1320-1394)

76 - Dekkan Türk Devleti (1347-1472)

77 - Bicapur Türk Devleti (1472-1520’ler)

78 - Malva Türk Hanlığı (1401-1534)

79 - Gücerat Türk Hanlığı (1394-1400’ler)

80 - Canpur Türk Hanlığı (1394-1400’ler)

DİĞER HANLIKLAR, ATABEYLİKLER VE BEYLİKLER

1 - Büyük Bulgar Hanlığı (630-665)

2 - Volga Bulgar Hanlığı (665-1391)

3 - Tuna Bulgar Hanlığı (681-864)

4 - Peçenek Hanlığı (860-1091)

5 - Uz Hanlığı (860-1068)

6 - Kuman-Kıpçak Hanlığı (800’ler-1200’ler)

7 - Şato Türk hanlığı (907-1203)

8 - Özbek Hanlığı (1428-1599)

9 - Kazan Hanlığı (1380-1552)

10 - Hive Hanlığı (1510-1920) (Harzem de denir)

11 - Buhara Hanlığı (1599-1785)

12 - Sibir Hanlığı (1556-1600)

13 - Kaşgar Hanlığı (1400’ler-1877)

14 - Hokand Hanlığı (1710-1876)

15 - Türkmenistan Hanlığı (1860-1885)

16 - Kazak Hanlığı (1472-1720)

17 - Kazak Ortayüz Hanlığı (1720-1822)

18 - Kazak Küçükyüz Hanlığı (1720-1822)

19 - Kazak Uluyüz Hanlığı (1720-1800’ler)

20 - Esterhan Hanlığı (1500-1572) (Nogay da denir)

21 - Kırım Hanlığı (1423-1783) (Kerey de denir)

22 - Musul Atabeyliği (1127-1259)

23 - Halep Atabeyliği (1145-1182)

24 - Sancar Atabeyliği (1180-1200)

25 - Amr Adası Atabeyliği (1180-1230)

26 - Uygur Beyliği (800’ler) (sonra devlet oldu)

27 - Karluk Beyliği (Devlet’ten sonra) (1200’ler)

28 - Tolunlular Beyliği (868-904)

29 - Akşidliler Beyliği (935-969)

30 - İzmirliler Beyliği

31 - Dilmaçoğulları Beyliği (1085-1192)

32 - Danişmendoğulları Beyliği (1185-1192)

33 - Saltukoğulları Beyliği (1092-1202)

34 - Sökmenoğulları Beyliği (1100-1207)

35 - Mengücük Beyliği (1118-1183)

36 - Erbil Beyliği (1146-1232)

37 - Çobanoğulları Beyliği (1127-1309)

38 - Karamanoğulları Beyliği (1256-1483)

39 - İnanç Beyliği (1261-1368)

40 - Sahip Ata Beyliği (1275-1341)

41 - Pervane Beyliği (1277-1322)

42 - Menteşe Beyliği (1280-1424)

43 - Çandarlı Beyliği (1292-1462)

44 - Karesi Beyliği (1297-1360)

45 - Germiyan Beyliği (1300-1429)

46 - Hamidoğulları Beyliği (1302-1428)

47 - Saruhan Beyliği (1302-1410)

48 - Aydınoğulları Beyliği (1308-1426)

49 - Teke Beyliği (1321-1390)

50 - Eratna Beyliği (1335-1381)

51 - Dulkadiroğulları Beyliği (1339-1521)

52 - Ramazanoğulları Beyliği (1352-1608)

53 - Dobruca Türk Beyliği (1354-1417)

54 - Kadı Burhanettin Beyliği (1381-1398)

55 - Eşrefoğulları Beyliği (1300-1326)

56 - Berçem Beyliği (1100’ler)

57 - Yaruklular Beyliği (1100’ler)

58 - Şam Beyliği (1117-1154)

59 - Azerbaycan Beyliği (1146-1225)

60 - Fars Beyliği (1147-1284)

61 - Kudüs Artuklu Beyliği (1086-1101)

62 - Harput Artuklu Beyliği (1125-1232)

SON DÖNEM TÜRK CUMHURİYETLERİ

1 - Batı Trakya Türk Cumhuriyeti (1913)

2 - Batı Trakya Türk Cumhuriyeti (1915-1917)

3 - Batı Trakya Türk Cumhuriyeti (1920-1923)

4 - Azerbaycan Cumhuriyeti (1918-1920)

5 - Hatay Cumhuriyeti (1938-1939)

6 - Tatar Şuralar Cumhuriyeti (1918-1920)

7 - Başkırd Şuralar Cumhuriyeti (1918-1920)

8 - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (kuruluşu 14.11.1983)

8 - Azerbeycan Cumhuriyeti (kuruluşu 18.10.1992)

9 - Kazakistan Cumhuriyeti (kuruluşu 16.12.1992)

10 - Kırgızistan Cumhuriyeti (kuruluşu 31.8.1991)

11 - Özbekistan Cumhuriyeti (kuruluşu 31.8.1991)

12 - Türkmenistan Cumhuriyeti (kuruluşu 27.10.1991)

13 - Tacikistan Cumhuriyeti (kuruluşu 1991)

14 - Estonya Cumhuriyeti (kuruluşu 1991)

15 - Litvanya Cumhuriyeti (kuruluşu 1991)

16 - Afganistan Türk Cumhuriyeti

17 - Moğolistan Türk Cumhuriyeti

18 - Macaristan Cumhuriyeti

19 - Bulgaristan Cumhuriyeti

20 - Romanya Cumhuriyeti

21 - Ukrayna Cumhuriyeti (1991)

22- Gürcistan Cumhuriyeti (1991)

ÖZERK TÜRK CUMHURİYETLERİ VE BÖLGELERİ

1 - Dağıstan Türk Cumhuriyeti

2 - Tataristan Türk Cumhuriyeti

3 - Çeçenistan Türk Cumhuriyeti (1997)

4 - İnguşetya Türk Cumhuriyeti

5 - Kuzey Osetya Türk Cumhuriyeti

6 - Güney Osetya Türk Cumhuriyeti

7 - Abhazya Türk Cumhuriyeti

8 - Acaristan Türk Cumhuriyeti

9 - Yakutistan Türk Cumhuriyeti (Soko Türkleri)

10 - Başkırdistan Türk Cumhuriyeti

11 - Çuvaşistan Türk Cumhuriyeti

12 - Nahcivan Özerk Bölgesi

13 - Karaçay-Çerkes Özerk Bölgesi

14 - Kabartay-Balkar Özerk Bölgesi

15 - Kumuk Özerk Bölgesi

16 - Altay Özerk Bölgesi

17 - Udmuristan Özerk Bölgesi

18 - Tunna-Tuva Özerk Bölgesi

19 - Hakas Özerk Bölgesi

20 - Kırım Özerk Bölgesi

21 - Karakalpaklar Özerk Bölgesi

22 - Acaristan Özerk Bölgesi

23 - Abhazya Özerk Bölgesi

24 - Doğu Türkistan (Uygur-Çin’e bağlı)

25 - Gagauz Özerk Bölgesi (Moldavya)

26 - Basklar (Basek Türkleri) (İspanya, Fransa)

ÇEŞİTLİ ÜLKELERDEKİ TÜRK TOPLULUKLARI

1 - Mişerler

2 - Samoyetler

3 - Buryatlar

4 - Evenkiler

5 - Aleuitler

6 - Karayimler

7 - Ugurlar

8 - Nogaylar

9 - Tunguzlar

10 - Lazlar

11 - Alanlar

12 - Avarlar

13 - Besniler

14 - Ubıhlar

15 - Adigeler

16 - Kara Tatarlar

17 - Karagaslar

18 - Soyanlar

19 - İrtişler

20 - Tobollar

21 - Kijiler

22 - Telengitler

23 - Teleütler

24 - Kumandılar

25 - Lebedler

26 - Sagaylar

27 - Beltirler

28 - Kaçlar

29 - Kızıllar

30 - Koybalar

31 - Şorlar

32 - Çatlar

33 - Karapapaklar

34 - Malkarlar

35 - Mesketler

36 - Afşarlar (İran)

37 - Koçarlar

38 - Kaşkaylar

39 - Karadağlılar

40 - Şahsevenler

41 - Hemseler

42 - Kengerlulan

43 - Horasanîler

44 - Karayitler

45 - Karaçorlular

46 - Laponlar

47 - Tibet Türkleri

48 - Pamir Türkleri

49 - Mançurya Türkleri

50 - Sancak Türkleri

51 - Kosova Türkleri

52 - İran Azerîleri

53 - İran Türkmenleri

54 - Irak Türkmenleri

55 - Halep Türkmenleri

56 - Mısır Türkleri

57 - Pakistan Timurî Türkleri

58 - Hindistan Timurî Türkleri

59 - Çin Türkleri

60 - Dunganlar

61 - Pomaklar

62 -Boşnaklar

63 - Zazalar

64 - Kırmançlar

65 - Goranlar

66 - Soranlar

67 - Dımıllılar


Osmanlı İmparatorluğunun Hüküm Sürdüğü Ülkeler


AVRUPA KITASI BÖLÜMÜ

1) Türkiye (Anadolu)
2) Bulgaristan (545 yıl)
3) Yunanistan (400 yıl)
4) Sırbistan (539 yıl)
5) Karadağ (539 yıl)
6) Bosna-Hersek (539 yıl)
7) Hırvatistan (539 yıl)
8 ) Makedonya (539 yıl)
9) Slovenya (250 yıl)
10) Romanya (490 yıl)
11) Slovakya (20 yıl) Osmanlı adı:Uyvar
12) Macaristan (160 yıl)
13) Moldova (490 yıl)
14) Ukrayna (308 yıl)
15) Azerbaycan (25 yıl)
16) Gürcistan (400 yıl)
17) Ermenistan (20 yıl)
18) Güney Kıbrıs R.Y. (293 yıl)
19) Kuzey Kıbrıs T.C. (293 yıl)
20) Rusya’nın güney toprakları (291 yıl)
21) Polonya (25 yıl)-himaye- Osmanlı adı: Lehistan
22) İtalya’nın güneydoğu kıyıları (20 yıl)
23) Arnavutluk (435 yıl)
24) Belarus (25 yıl) -himaye-
25) Litvanya (25 yıl)-himaye-
26) Letonya (25 yıl) -himaye-
27) Kosova (539 yıl)
28) Voyvodina (166 yıl) Osmanlı adı: Banat

ASYA KITASI BÖLÜMÜ

29) Irak (402 yıl)
30) Suriye (402 yıl)
31) İsrail (402 yıl)
32) Filistin (402 yıl)
33) Ürdün (402 yıl)
34) Suudi Arabistan (399 yıl)
35) Yemen (401 yıl)
36) Umman (400 yıl)
37) Birleşik Arap Emirlikleri (400 yıl)
38) Katar (400 yıl)
39) Bahreyn (400 yıl)
40) Kuveyt (381 yıl)
41) İran’ın batı toprakları (30 yıl)
42) Lübnan (402 yıl)

AFRİKA KITASI BÖLÜMÜ

43) Mısır (397 yıl)
44) Libya (394 yıl) Osmanlı adı:Trablusgarp
45) Tunus (308 yıl)
46) Cezayir (313 yıl)
47) Sudan (397 yıl) Osmanlı adı: Nübye
48) Eritre (350 yıl) Osmanlı adı: Habeş
49) Cibuti (350 yıl)
50) Somali (350 yıl) Osmanlı adı: Zeyla
51) Kenya sahilleri (350 yıl)
52) Tanzanya sahilleri (250 yıl)
53) Çad’ın kuzey bölgeleri (313 yıl) Osmanlı adı: Reşade
54) Nijer’in bir kısmı (300 yıl) Osmanlı adı: Kavar
55) Mozambik’ in kuzey toprakları (150 yıl)
56) Fas (50 yıl) -himaye-
57) Batı Sahra (50 yıl) -himaye-
58) Moritanya (50 yıl) -himaye-
59) Mali (300 yıl) Osmanlı adı: Gat kazası
60) Senegal (300 yıl)
61) Gambiya (300 yıl)
62) Gine Bissau (300 yıl)
63) Gine (300 yıl)
64) Etiyopya’ nın bir kısmı (350 yıl) Osmanlı adı: Habeş

Halifeye Bağlı Olan Ülkeler

65) Hindistan Müslümanları (Pakistan)
66) Doğu Hindistan Müslümanları (Bangladeş)
67) Singapur
68) Malezya
69) Endonezya
70) Türkistan Hanlıkları
71) Nijerya
72) Kamerun

Osmanlı Donanması’nın Değişik Sürelerde Bulunduğu Ülkeler

73) Fransa
74) İspanya
75) İngiltere
76) Monako
77) Hollanda
78) Norveç
79) İzlanda
80) İrlanda
81) Cebelitarık
82) Danimarka
83) İskoçya
84) Myanmar
85) Japonya

Osmanlı Ordusu’nun Değişik Sürelerde Bulunduğu Ülkeler

86) Almanya
87) Liechtenstein
88) San Marino

Locations of Turks throughout World History

Kaynak:
https://tr.wikipedia.org/wiki/Turanc%C4%B1l%C4%B1k
https://tr.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCrk_halklar%C4%B1
https://tr.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCrk_tarihi
https://tr.wikipedia.org/wiki/%C3%96n_T%C3%BCrkler

^ Sina Akşin, Ana Çizgileriyle Türkiye'nin Yakın Tarihi, İmaj Yayınevi, Ankara, 1996, ISBN 975-7852-18-X, s.1.
^ a b Büyük Larousse, Türkler maddesi, İnterpress
^ Jared Diamond Tüfek, Mikrop ve Çelik, TÜBİTAK Yayınları, ISBN 975-403-271-81997
^ Mirfatih Zekiyev, Türklerin ve Tatarların Kökeni, s. 143-178, Selenge Yayınları, Ağustos 2007
^ "Geçmişten Günümüze Türk Tarihi". Story And History. 18 Aralık 2020. Erişim tarihi: 18 Aralık 2020.
^ Türkçülüğün Esasları syf.25 (Gökalp, Ziya)
^ Banarlı, Nihad Sâmi (2004). Edebiyat Sohbetleri. İstanbul: Kubbealtı Neşriyatı. s. 446.
^ Füsun Üstel, Türk Ocakları (1912-1931), İletişim Yay. 1997, s. 15-42.
^ A.g.e. s. 51 vd.
^ Jacob Landau, Pan-Turkism: From Irredentism to Cooperation, London 1981, s. 34-35.
^ Landau, a.g.e. s. 74-78.
^ Landau, a.g.e. s. 116-117.[kaynak belirtilmeli]
^ Tarık Demirkan, Macar Turancıları, Tarih Vakfı Yay. 2000, s. 27, 28.
^ A.g.y.

Yorumlar

 1. Adsız11.4.21

  Hayal Dünyanda Yaşamaya Devam Et.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Araştırmalar bize ait değil, yapan tarihçiler ile iletişime geçip yanlışlarını düzeltip akademik ödüller almak için daha ne duruyorsun ?

   Sil
 2. İşime yarayacak çok şeyler var, yapan büyük sevap kazanacak.

  YanıtlaSil
 3. İşime yarayacak çok şeyler var, yapan büyük sevap kazanacak.

  YanıtlaSil
 4. Adsız1.1.23

  Places Dominated by Turks Throughout World History

  YanıtlaSil

Yorum Gönder

🔺 YUKARI ÇIK 🔺