Dünya Tarihindeki En Güçlü Devletler


Dünya Tarihindeki Süper Güçler


Dünya üzerinde sayısız devlet ve imparatorluk geldi geçti . Zamanın süper güçleri olan bu devletlerin en güçlüleri şu şekilde
*En geniş toprakları ve kendisine bağlı yerler birlikte ele alınmıştır.

1. İlk Çağ (M.Ö. 3200 - M.S. 375)

1.1 Ortadoğu ve Kuzey Afrika
1.1.1 Sümerler


1.1.2 Akad İmparatorluğu
1.1.3 Antik Mısır

1.1.4 Elam İmparatorluğu

1.1.5 Hurri Krallıkları

1.1.6 Asur İmparatorluğu


1.1.7 Hitit İmparatorluğu

1.1.8 Kartaca

1.2 Pers İmparatorluğu

1.2.1 Ahameniş İmparatorluğu

1.2.2 Sasani İmparatorluğu

1.3 Yunan Medeniyetleri ve Helenistik Kavimler
1.3.1 Atina
1.3.2 Sparta
1.3.3 Makedonya
1.3.3.1 Selevkos İmparatorluğu
1.3.3.2 Ptolemaios Hanedanı1.4 Güney Asya
1.4.1 Maurya İmparatorluğu

1.4.2 Gupta Krallığı

1.5 Çin
1.5.1 Qin Hanedanı

1.5.2 Han Hanedanı

1.6 Avrupa
1.6.1 Roma İmparatorluğu


2. Orta Çağ (375 - 1453)
2.1 Avrupa
2.1.1 Doğu Roma İmparatorluğu

2.1.2 Bulgaristan İmparatorluğu

2.1.3 Macaristan Krallığı

2.1.4 Merovenj Hanedanı ve Karolenj İmparatorluğu (Fransiya)

2.1.5 Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu

2.1.6 Plantagenet Hanedanı (Anjou Hanedanı) - İngiltere

2.1.7 Aragon Krallığı

2.1.8 Kastilya Krallığı

2.1.9 Papalık Devleti

2.2 Ortadoğu ve Kuzey Afrika
2.2.1 İslam Devleti
2.2.1.1 Hulefa-i Raşidin (Dört Halife Dönemi)
2.2.1.2 Emeviler

2.2.1.3 Abbasiler

2.2.2 Fatımiler

2.2.3 Eyyubiler

2.3 (Batı Asya)Türk-islam devletleri
2.3.1 Gazne Devleti

2.3.2 Büyük Selçuklu Devleti

2.3.3 Harezmşahlar Devleti

2.3.4 Büyük Timur İmparatorluğu

2.4 Orta Asya (Türk-Moğol devletleri)
2.4.1 Hun İmparatorluğu

2.4.2 Moğol İmparatorluğu
2.4.2.1 Cengiz Han
2.4.2.2 Altın Orda Devleti
2.4.2.3 Çağatay Han
2.4.2.4 İlhanlılar
2.4.2.5 Kubilay Hanlığı


2.5 Çin
2.5.1 Tang Hanedanı
2.5.2 Song Hanedanı
2.5.3 Yuan Hanedanı
2.5.4 Ming Hanedanı


2.6 Güney Asya
2.6.1 Chola İmparatorluğu (Tamil)

3. Yeni Çağ (1453 - 1789)
3.1 Avrupa
3.1.1 Fransa Krallığı

3.1.2 Venedik Cumhuriyeti

3.1.3 Britanya İmparatorluğu (Sömürgeciliği)

3.1.4 İspanyol İmparatorluğu (Sömürgeciliği)

3.1.5 Portekiz İmparatorluğu (Sömürgeciliği)

3.1.6 Rus Çarlığı

3.1.7 Hollanda Krallığı

3.1.8 Lehistan-Litvanya Birliği

3.1.9 Prusya

3.1.10 İsveç İmparatorluğu

3.2 Ortadoğu ve Kuzey Afrika
3.2.1 Osmanlı İmparatorluğu

3.3 Türk-iran İmparatorluğu
3.3.1 Safevi Hanedanı


3.4 Çin
3.4.1 Qing Hanedanı

3.5 Güney Asya
3.5.1 Babür İmparatorluğu

4. Yakın Çağ (1789 - günümüz)
4.1 Avrupa
4.1.1 Birleşik Krallık (Sömürgeciliği)

4.1.2 Fransız Sömürge İmparatorluğu ve Fransa Cumhuriyeti

4.1.3 Rusya İmparatorluğu ve Sovyetler Birliği

4.1.4 Alman İmparatorluğu ve Nazi Almanyası


4.1.5 İtalya Krallığı (Sömürgeciliği)

4.2 Amerika
4.2.1 Amerika Birleşik Devletleri 

4.3 Çin (Uzakdoğu)
4.3.1 Çin Halk Cumhuriyeti

4.3.2 Japonya


Ayrıntılar için : http://tr.wikipedia.org/wiki/Tarih_boyunca_s%C3%BCperg%C3%BC%C3%A7ler#Sasani_.C4.B0mparatorlu.C4.9Fu

The Most Powerful States in World History

Yorumlar