Dünya Demiryolları (Tren Yolu) HaritasıWorld Railways (Train Route) Map


Bir yerden bir yere madeni bir yol üzerinde, mekanik bir güçle hareket ettirilen araçlar içinde, insan ve eşya taşımasını temin eden tesislerin hepsine birden demir yolu denir.


Buradan demir yolunun bir bütün olduğu, sadece, ray, travers ve balasttan ibaret bulunmadığı, istasyon binalarının, köprü ve tünellerin, lokomotif depolarının, telgraf, telefon direkleri ve benzerlerinin de demir yolunun bir parçası olduğu ve tarifte sözü geçen taşıma işine yardımcı her tesisin aynı şekilde demir yolunun bir kolunu teşkil ettiği anlaşılır. Bu tariften iyi bir demir yolunda sadece yolun iyi nitelikte olmasının yeterli olmayacağı, bütün tesislerin aynı şekilde iyi olmasının gerektiği, dolayısıyla bunu temin etmenin de çok büyük masraflara yol açacağı kendiliğinden anlaşılır.

Traversler üzerine özel tertibatla bağlanan rayların ucuca eklenmesi ile, elde olunan paralel iki demir şerit, en basit şekliyle bir demir yolu olur. Burada ray dizileri arasındaki iç yüzlerden ölçülen uzaklığa hattın açıklığı denir.

George Stephenson'un yaptığı ilk yolda bu açıklık 4 ayak 8½ parmak = 1435 mm idi. Bundan sonra başkaları tarafından yapılan hatlarda farklı açıklıklar kullanıldı. Ve kısa zamanda Birleşik Krallık'ta yedi muhtelif açıklıkta yol meydana geldi, bir hattan diğerine geçişte meydana gelen zorluklar sebebiyle bu keyfiliğe son verme lüzumunu duyan hükümet 1846'da çıkarılan bir kanunla bunu yaptı ve açıklık olarak 1435 mm kabul edildi.

Bugün bütün Dünya'da Japonya, Rusya ve bazı diğer ülkeler hariç 1435 mm normal açıklık olarak kabul edilmiştir. Yolda kabul edilen bu tek açıklık sayesindedir ki, bugün Londra’dan çıkan bir vagonun hiç kesilmeden Çin'e kadar devamı sağlanır.

Dünya Demiryolu Yoğunluğu HaritasıDünya Demiryolu Yoğunluğu Ülkeler HaritasıAvrasya Demiryolları Haritası

Afrika Demiryolları Haritası


Kuzey Amerika Demiryolları Haritası


Güney Amerika Demiryolları Haritası


Asya Demiryolları Haritası


Avrupa Demiryolları Haritası


Avustralya Demiryolları Haritası

Türkiye Bağlantılı Demiryolları Haritası


Türkiye Demiryolları haritası


♥... Bu içerik WebKenti.Net tarafından hazırlanmıştır.
      Yorum bölümünden fikirlerinizi veya eklemek istediklerinizi belirterek, bizlere ve diğer kullanıcılara yol gösterip yardımcı olabilirsiniz.
      Sosyal paylaşım butonlarını ( M B t f P G+1 vb.) kullanarak, faydalı bulduğunuz bilgileri beğenebilir ve paylaşabilirsiniz. ...♥

Yorumlar

 1. Adsız26.12.17

  Güzel paylaşım için teşekkürler webkenti

  YanıtlaSil
 2. Demir yolu hat açıklığı, bir demir yolu hattını oluşturan yük taşıyan iki tren rayı arasındaki mesafeyi tanımlar. Dünyadaki demiryolu hatlarının yüzde altmışı standart hat açıklığı olarak 1.435mm (4 feet 8½ inç) mesafeyi kullanır. Farklı mesafelerdeki hat açıklıkları geniş veya dar olarak adlandırılır. İki farklı hat açıklığına sahip hatların buluştuğu yerlerde hat kesintiye uğrar. Bu yüzden bazı geçiş bölgelerinde farklı hat genişlikleri arasında kolayca geçiş yapılabilmesi için çok sayıda hat içeren kısımlar inşa edilmiştir. Hat açıklığı olmayan tek demiryolu türü monoray olarak adlandırılan hat yapısıdır. Bazı hafif yük taşıyan elektrikli demiryolu hatlarında üçüncü veya dördüncü hat bulunabilmektedir. Esas hattın dışında yer alan bu hat elektrik şebekesinin beslenmesi amacıyla kullanılır.
  Avantajları
  Dar genişliğe sahip hatların yatırım maliyeti düşük olduğu için avantaj olarak değerlendirilir. Farklı hat genişliğinin varlığı işgalci bir kuvvetin ilerleyiş hızının kesilmesine yarayacaktır.

  YanıtlaSil
 3. Adsız2.1.23

  World Rail Map

  YanıtlaSil

Yorum Gönder

🔺 YUKARI ÇIK 🔺