HTML Div Taglarını Yanyana Sıralamak

Div Taglarını Yanyana Göstermek


HTML ile çalışırken  Div kodları altalta sıralanır. Div taglarını yan  yana olmasını istediğinizde çeşitli çözümler aşağıda verilmiştir.


Altalta Sıralanan Div etiketlerini yanyana Göstermek
<style type="text/css">
.kolon { float:left; border:1px solid red; padding:10px; margin:10px; }
</style>
<div class="kolon">
DIV SATIRI</div>
<div class="kolon">
DIV SATIRI
</div>
<div class="kolon">
DIV SATIRI
</div>
<div style='clear: both'/>


Yada

<div id="birinciDiv" style="display:inline-block"> DIV SATIRI </div>
<div id="ikinciDiv" style="display:inline-block"> DIV SATIRI </div>


Yada

<div class="tasiyici">
<div id="birinci"> DIV SATIRI </div>
<div id="ikinci"> DIV SATIRI </div>
<div class="temizle"></div>
</div>


Yada

<style type="text/css"> #dis_bolme { width: 500px; height:250px; background-color: #666 } .ic_bolme{ float:left; width:150px; height:150px; border:#CCC solid 1px; background-color: #F00; margin-right: 10px; margin-left: 4px; </style>
<div id="dis_bolme">
<div class="ic_bolme">DIV SATIRI</div>
<div class="ic_bolme">DIV SATIRI</div>
 <div class="ic_bolme">DIV SATIRI</div>
 </div>


Yada<style type="text/css">.kolon { float:left; border:1px solid red; padding:10px; margin:10px; }
</style>

<div class="kolon">
1 nolu div aralığı
</div>
<div class="kolon">
2 nolu div aralığı
</div>
<div class="kolon">
3 nolu div aralığı
</div>
<div style='clear: both'/>Belli olmaz bir gün işe yarar. 

Yorumlar