Blogger Tema Bölümleri NelerdirGenel olarak blogger şablonunun bölümlerini#outer-wrapper : Dış Bölüm

#header-wrapper : Başlık alanı

#main-wrapper : Ana alan

#sidebar-wrapper : Kenar çubuğu

#footer-wrapper : Alt bilgi alanı


oluşturur.

https://www.webkenti.net

Html sayfaların bölümlerini ise tag (etiket) lerden oluşur.

Başlıca taglar  : 

<html> ... </html>
Html kodlarımız bu iki etiketin arasına yazılır.

<head> ... </head> : Baş , üst
Sayfamız hakkında bilgilerin bulunduğu bir etikettir. Örneğin sayfamızın başlık bilgisinin bulunduğu title etiketi ya da arama motorlarına bilgi sağlamak için oluşturulan meta etiketi bu etiketin yorum alanında tanımlanır. Bu alana CSS kodlarını veya Javascript kodlarını yazabiliriz. Bu kod arasına yazılan diğer kodlar tarayıcı tarafından işlenir fakat sayfaya yansımaz.

<b:skin> ... </b:skin>  : Cilt
Blogumuzun fiziksel yapısının oluşturan CSS kodlarını barındırır.

<body> ... </body> : Gövde, vücut
Geniş içerikli bir etikettir. Html kodu ile birlikte Javascript , blogger’ın özel kodları ve bazen de CSS kodlarını barındırır.

<b:section> ... </b:section> Bölüm
Bu kodun arasında widgetleriniz bulunur

<hx> ... </hx>
Bu etiketler basit olarak bir başlık kullanmak istediğimiz zaman, başlığı yazmak için kullanılan etikettir. Etiketin kullanımında “Hx” ifadesindeki “x” 1 ile 6 arasında değerler alabilen bir tamsayıdır. Bu etiket ile ekrana basılabilecek en büyük boyutlu yazı <H1> etiketi ile, en küçük boyutlu yazı <H6> etiketi ile basılır.

<div> ... </div> : Bölüm, kısım
Arasına yazılan kodlara sitil vermek için kullanılır.

 <a> ... </a> 
Bağlantıların bulunduğu taglardır.

<title> ... </title> : Başlık
Sayfamızın başlık bilgisi bu etiket altında yer alır. Bu etiket head etiketi içinde kullanılmak zorundadır.

<data:..../> : Veri
Belirli verileri veritabanından şablonumuza çağırmak için kullanılır.

Yorumlar