Blogger Üst Bilgi Blog Tanımını Alt Alta Yazmak

Bloggerde Üst bilgi alanına yazılan yazıların alt satıra geçmediğini fark etmişsinizdir.
Buraya yazılan açıklamaları alt alta satır atlayarak yazmak istediğinizde <br> etiketi kullanmak.

Yerleşim > Üst Bilgi > Düzenle yolunu izleyerek atlamak istediğiniz satırların sonuna <br> eklemeniz yeterli olacaktır.


0 yorum: