Şerit RSS Yayını Yapma Kodu

Blogger Şerit Rss Yayını Yapma Kodu

Sitenizde Rss akışı ile son yayınları gösterebileceğiniz faydalı bir eklenti.
Eklentiyi istediğiniz yerde kullanabilirsiniz.<script type="text/javascript" >
  function RecentPostsScrollerv2(json)
{
var sHeadLines;
var sPostURL;
var objPost;
var sMoqueeHTMLStart;
var sMoqueeHTMLEnd;
var sPoweredBy;
var sHeadlineTerminator;
var sPostLinkLocation;
try
{ sMoqueeHTMLStart = "\<MARQUEE onmouseover=\"this.stop();\" onmouseout=\"this.start();\" "; if( nWidth)
{
sMoqueeHTMLStart = sMoqueeHTMLStart + " width = \"" + nWidth + "%\"";
}
else
{
sMoqueeHTMLStart = sMoqueeHTMLStart + " width = \"100%\"";
}
if( nScrollDelay)
{
sMoqueeHTMLStart = sMoqueeHTMLStart + " scrolldelay = \"" + nScrollDelay + "\"";
}
if(sDirection)
{
sMoqueeHTMLStart = sMoqueeHTMLStart + " direction = \"" + sDirection + "\"";
if(sDirection == "left" || sDirection =="right")
{
//For left and right directions seperate the headilnes by two spaces.
sHeadlineTerminator = "&nbsp;&nbsp;";
}
else
{
//For down and up directions seperate headlines by new line
sHeadlineTerminator = "\<br/\>";
}
}
if(sOpenLinkLocation =="N")
{
sPostLinkLocation = " target= \"_blank\" ";
}
else
{
sPostLinkLocation = " ";
}
sMoqueeHTMLEnd = "\</MARQUEE\>"
sHeadLines = "";
for(var nFeedCounter = 0; nFeedCounter < nMaxPosts; nFeedCounter++)
{
objPost = json.feed.entry[nFeedCounter];
             

for (var nCounter = 0; nCounter < objPost.link.length; nCounter++)
  {
                if (objPost.link[nCounter].rel == 'alternate')
{
                  sPostURL = objPost.link[nCounter].href;
                  break;
    }
    }
  sHeadLines = sHeadLines + "\<b\>"+sBulletChar+"\</b\> \<a " + sPostLinkLocation + " href=\"" + sPostURL + "\">"  + objPost.title.$t + "\</a\>" + sHeadlineTerminator;
}
sPoweredBy = "Powered By \<a tareget =\"_blank\" href=\"/\"\>\</a\>";
if(sDirection == "left")
{
//
sHeadLines = sHeadLines + "&nbsp;" +  sPoweredBy;
}
else if(sDirection == "right")
{
sHeadLines = sPoweredBy +  "&nbsp;" + sHeadLines ;
}
else if(sDirection == "up")
{
sHeadLines = sHeadLines + "\<br/\>" +  sPoweredBy;
}
else
{
//For down and up directions seperate headlines by new line
sHeadLines = sPoweredBy + "\<br/\>" +  sHeadLines;
}
document.write(sMoqueeHTMLStart + sHeadLines + sMoqueeHTMLEnd )
}
catch(exception)
{
alert(exception);
}
}

</script><script>
 var nMaxPosts = 15; var sBgColor; var nWidth; var nScrollDelay = 100; var sDirection="left"; var sOpenLinkLocation="N"; var sBulletChar="»»";
</script> <script src="https://www.webkenti.net/feeds/posts/default?alt=json-in-script&amp;callback=RecentPostsScrollerv2">

</script><!--Author: webkenti.net-->https://www.webkenti.net  : Yerine kendi site yada blogunuzun URL adresi.


HTML / JAVASCRIPT EKLEMEK

Widget (gadget) olarak eklemek için :
Blogger > Yerleşim > Gadget ekle > HTML/JavaScript yolunu izleyerek istediğiniz yere ekleyebilirsiniz

Sayfa içinde kullanmak için :
Blogger > Yeni yayın oluştur > HTML yolunu izleyerek istediğiniz yere ekleyebilirsiniz.* Canlı Demo için :
https://www.w3schools.com/html/tryit.asp?filename=tryhtml_intro
Kod Editörünü kullanabilirsiniz.

Yorumlar