Şerit RSS Yayını Yapma Eklentisi


Blogger Şerit RSS Yayını Yapma Kodu

Bloglarımızı güzelleştirmek için çeşitli eklentiler ekliyoruz. Bu eklentilerin güzelliği kadar işlevleride önemlidir. Sitenizde RSS akışı ile son yayınları gösterebileceğiniz faydalı bir eklentiyi sizler ile paylaşıyoruz.

Eklentiyi istediğiniz yere ekleyerek son yayınlarınızın bir şerit şeklinde geçmesini sağlayabilir ziyaretçilerinize güncel yayınlarınızı gösterebilirsiniz.


<script type="text/javascript" >
  function RecentPostsScrollerv2(json)
{
var sHeadLines;
var sPostURL;
var objPost;
var sMoqueeHTMLStart;
var sMoqueeHTMLEnd;
var sPoweredBy;
var sHeadlineTerminator;
var sPostLinkLocation;
try
{ sMoqueeHTMLStart = "\<MARQUEE onmouseover=\"this.stop();\" onmouseout=\"this.start();\" "; if( nWidth)
{
sMoqueeHTMLStart = sMoqueeHTMLStart + " width = \"" + nWidth + "%\"";
}
else
{
sMoqueeHTMLStart = sMoqueeHTMLStart + " width = \"100%\"";
}
if( nScrollDelay)
{
sMoqueeHTMLStart = sMoqueeHTMLStart + " scrolldelay = \"" + nScrollDelay + "\"";
}
if(sDirection)
{
sMoqueeHTMLStart = sMoqueeHTMLStart + " direction = \"" + sDirection + "\"";
if(sDirection == "left" || sDirection =="right")
{
//For left and right directions seperate the headilnes by two spaces.
sHeadlineTerminator = "&nbsp;&nbsp;";
}
else
{
//For down and up directions seperate headlines by new line
sHeadlineTerminator = "\<br/\>";
}
}
if(sOpenLinkLocation =="N")
{
sPostLinkLocation = " target= \"_blank\" ";
}
else
{
sPostLinkLocation = " ";
}
sMoqueeHTMLEnd = "\</MARQUEE\>"
sHeadLines = "";
for(var nFeedCounter = 0; nFeedCounter < nMaxPosts; nFeedCounter++)
{
objPost = json.feed.entry[nFeedCounter];
             

for (var nCounter = 0; nCounter < objPost.link.length; nCounter++)
  {
                if (objPost.link[nCounter].rel == 'alternate')
{
                  sPostURL = objPost.link[nCounter].href;
                  break;
    }
    }
  sHeadLines = sHeadLines + "\<b\>"+sBulletChar+"\</b\> \<a " + sPostLinkLocation + " href=\"" + sPostURL + "\">"  + objPost.title.$t + "\</a\>" + sHeadlineTerminator;
}
sPoweredBy = "Powered By \<a tareget =\"_blank\" href=\"/\"\>\</a\>";
if(sDirection == "left")
{
//
sHeadLines = sHeadLines + "&nbsp;" +  sPoweredBy;
}
else if(sDirection == "right")
{
sHeadLines = sPoweredBy +  "&nbsp;" + sHeadLines ;
}
else if(sDirection == "up")
{
sHeadLines = sHeadLines + "\<br/\>" +  sPoweredBy;
}
else
{
//For down and up directions seperate headlines by new line
sHeadLines = sPoweredBy + "\<br/\>" +  sHeadLines;
}
document.write(sMoqueeHTMLStart + sHeadLines + sMoqueeHTMLEnd )
}
catch(exception)
{
alert(exception);
}
}

</script><script>
 var nMaxPosts = 15; var sBgColor; var nWidth; var nScrollDelay = 100; var sDirection="left"; var sOpenLinkLocation="N"; var sBulletChar="»»";
</script> <script src="https://www.webkenti.net/feeds/posts/default?alt=json-in-script&amp;callback=RecentPostsScrollerv2">

</script><!--Author: webkenti.net-->


https://www.webkenti.net  : Yerine kendi site yada blogunuzun URL adresi.

kodlar açık ve istediğiniz gibi özelleştirebilirsiniz.


HTML / JAVASCRIPT EKLEMEK

Widget (gadget) olarak eklemek için :
Blogger > Yerleşim > Gadget ekle > HTML/JavaScript yolunu izleyerek istediğiniz yere ekleyebilirsiniz

Sayfa içinde kullanmak için :
Blogger > Yeni yayın oluştur > HTML yolunu izleyerek istediğiniz yere ekleyebilirsiniz.


* Canlı Demo için :
https://www.w3schools.com/html/tryit.asp?filename=tryhtml_intro
Kod Editörünü kullanabilirsiniz.

Yorumlar