Toplam Yayım ve Yorum Sayısı Gösterme Eklentisi


Blogger Toplam Yazı Ve Yorum Sayısı Gösterme Kodu


Blogger de yada HTML tabanlı herhangi sitenin istediğiniz yerine toplam kaç yazı ve yorumun olduğunu gösteren eklenti ile blog jargonu oluşturabilirsiniz.


Stil 1<script style="text/javascript">
function numberOfPosts(json) {
document.write('Toplam Yazı: <b>' + json.feed.openSearch$totalResults.$t + '</b><br>');
}
function numberOfComments(json) {
document.write('Toplam Yorum: <b>' + json.feed.openSearch$totalResults.$t + '</b><br>');
}
</script>
<font color="black"><script src="http://www.webkenti.net/feeds/posts/default?alt=json-in-script&callback=numberOfPosts"></script>
<script src="http://www.webkenti.net/comments/default?alt=json-in-script&callback=numberOfComments"></script></font><!--Author: webkenti.net-->

Stil 2
<center>
 <script style="text/javascript"> function numberOfPosts(json) {document.write('<b>' + json.feed.openSearch$totalResults.$t + '</b><br>');} function numberOfComments(json) {document.write('<span class="Apple-style-span" style="">toplam</span> <b>' + json.feed.openSearch$totalResults.$t + '</b><br>');} </script>
 Bloğumuzda <b>33</b> kategoride, <script src="http://www.webkenti.net/feeds/posts/default?alt=json-in-script&callback=numberOfPosts"></script> yazı,  <script src="http://www.webkenti.net/feeds/comments/default?alt=json-in-script&callback=numberOfComments"></script> yorum bulunmaktadır! </center><!--Author: webkenti.net-->
http://www.webkenti.net : Kendi Site URL niz.


Kaç Gündür Yayındayız Eklentisi


Blogger Yayın Zamanı Gösterme Kodu

Web Sitelerinde kullanabileceğimiz kaç gündür yayındayız eklentisi


<script language="JavaScript1.2">
function setcountup(theyear,themonth,theday){
yr=theyear;mo=themonth;da=theday
}
setcountup(2010,01,16)
var displaymessage=" Sizlerleyiz "
var countupwidth='95%'
var countupheight='60px'
var countupbgcolor='alt1'
var opentags='<span class="largefont">'
var closetags='</span>'
var montharray=new Array("Jan","Feb","Mar","Apr","May","Jun","Jul","Aug","Sep","Oct","Nov","Dec")
var crosscount=''
function start_countup(){
if (document.layers)
document.countupnsmain.visibility="show"
else if (document.all||document.getElementById)
crosscount=document.getElementById&&!document.all?document.getElementById("countupie") : countupie
countup()
}
if (document.all||document.getElementById)
document.write('<span id="countupie" style="width:'+countupwidth+'; background-color:'+countupbgcolor+'"></span>')
window.onload=start_countup
function countup(){
var today=new Date()
var todayy=today.getYear()
if (todayy < 1000)
todayy+=1900
var todaym=today.getMonth()
var todayd=today.getDate()
var todayh=today.getHours()
var todaymin=today.getMinutes()
var todaysec=today.getSeconds()
var todaystring=montharray[todaym]+" "+todayd+", "+todayy+" "+todayh+":"+todaymin+":"+todaysec
paststring=montharray[mo-1]+" "+da+", "+yr
dd=Date.parse(todaystring)-Date.parse(paststring)
dday=Math.floor(dd/(60*60*1000*24)*1)
dhour=Math.floor((dd%(60*60*1000*24))/(60*60*1000)*1)
dmin=Math.floor(((dd%(60*60*1000*24))%(60*60*1000))/(60*1000)*1)
dsec=Math.floor((((dd%(60*60*1000*24))%(60*60*1000))%(60*1000))/1000*1)
if (document.layers){
document.countupnsmain.document.countupnssub.document.write(opentags+dday+ " gün, "+dhour+" saat, "+dmin+" dakika ve "+dsec+" saniyedir sizlerleyiz... "+displaymessage+closetags)
document.countupnsmain.document.countupnssub.document.close()
}
else if (document.all||document.getElementById)
crosscount.innerHTML=opentags+dday+ " gün, "+dhour+" saat, "+dmin+" dakika ve "+dsec+" saniyedir "+displaymessage+closetags
setTimeout("countup()",1000)
}
</script><!--Author: webkenti.net-->


2010,01,16 : Yerine istediğiniz tarihi yazın


HTML / JAVASCRIPT EKLEMEK

Widget (gadget) olarak eklemek için :
Blogger > Yerleşim > Gadget ekle > HTML/JavaScript yolunu izleyerek istediğiniz yere ekleyebilirsiniz

Sayfa içinde kullanmak için :
Blogger > Yeni yayın oluştur > HTML yolunu izleyerek istediğiniz yere ekleyebilirsiniz.* Canlı Demo için :
https://www.w3schools.com/html/tryit.asp?filename=tryhtml_intro
Kod Editörünü kullanabilirsiniz.

Yorumlar

Yorum Gönder

🔺 YUKARI ÇIK 🔺