Toplam Yayınınızı (Yazı) ve Yorum Sayısı Gösterme Eklentisi

 Blogger de yada HTML tabanlı herhangi sitenin istediğiniz yerine toplam kaç yazı ve yorumun olduğunu gösteren eklenti ile blog jargonu oluşturabilirsiniz.
Stil 1<script style="text/javascript">
function numberOfPosts(json) {
document.write('Toplam Yazı: <b>' + json.feed.openSearch$totalResults.$t + '</b><br>');
}
function numberOfComments(json) {
document.write('Toplam Yorum: <b>' + json.feed.openSearch$totalResults.$t + '</b><br>');
}
</script>
<font color="black"><script src="http://www.webkenti.net/feeds/posts/default?alt=json-in-script&callback=numberOfPosts"></script>
<script src="http://www.webkenti.net/comments/default?alt=json-in-script&callback=numberOfComments"></script></font><!--Author: webkenti.net-->
Stil 2
<center>
 <script style="text/javascript"> function numberOfPosts(json) {document.write('<b>' + json.feed.openSearch$totalResults.$t + '</b><br>');} function numberOfComments(json) {document.write('<span class="Apple-style-span" style="">toplam</span> <b>' + json.feed.openSearch$totalResults.$t + '</b><br>');} </script>
 Bloğumuzda <b>33</b> kategoride, <script src="http://www.webkenti.net/feeds/posts/default?alt=json-in-script&callback=numberOfPosts"></script> yazı,  <script src="http://www.webkenti.net/feeds/comments/default?alt=json-in-script&callback=numberOfComments"></script> yorum bulunmaktadır! </center><!--Author: webkenti.net-->


Widget (gadget) olarak eklemek için :

Blogger > Yerleşim > Gadget ekle > HTML/JavaScript yolunu izleyerek istediğiniz yere ekleyebilirsiniz

Sayfa içinde kullanmak için :

Blogger > Yeni yayın oluştur > HTML yolunu izleyerek istediğiniz yere ekleyebilirsiniz.

http://www.webkenti.net : Kendi Site URL niz.


1 yorum: