Üzerine Gelince Değişen Resim kodu

Fare ile Tetiklenen Değişen Resim kodu


Mouse ile üzerine gelince değişen resim kodu. Değişik görsellikte kullanılabilir.<img border="0" alt="" style="cursor: hand;" onmouseout="this.src='RESİM URL 1'" onmouseover="this.src='RESİM URL 2'" src="RESİM URL 1" />

HTML / JAVASCRIPT EKLEMEK

Widget (gadget) olarak eklemek için :
Blogger > Yerleşim > Gadget ekle > HTML/JavaScript yolunu izleyerek istediğiniz yere ekleyebilirsiniz

Sayfa içinde kullanmak için :
Blogger > Yeni yayın oluştur > HTML yolunu izleyerek istediğiniz yere ekleyebilirsiniz.* Canlı Demo için :
https://www.w3schools.com/html/tryit.asp?filename=tryhtml_intro
Kod Editörünü kullanabilirsiniz.

0 yorum: