Sayfa Yenilendikçe Değişen Resim AlanıSayfa Yinelenince Değişen Resim Kodu


Sayfa yenilendikçe değişen resim alanı kodu. her sayfa değişiminde rastgele resim veya başlı bulunduğu adres yönlendirmesi otomatik değişir.

<script language="JavaScript">
<!-- Hide from old browsers
var imagenumber = 5 ;
var randomnumber = Math.random() ;
var rand1 = Math.round( (imagenumber-1) * randomnumber) + 1 ;
images = new Array
images[1] = "RESİM URL 1"
images[2] = "RESİM URL 2"
images[3] = "RESİM URL 3"
images[4] = "RESİM URL 4"
images[5] = "RESİM URL 5"
var image = images[rand1]
links = new Array
links[1] = "SİTE URL 1"
links[2] = "SİTE URL 2"
links[3] = "SİTE URL 3"
links[4] = "SİTE URL 4"
links[5] = "SİTE URL 5"
var link = links[rand1]
var Quotation=new Array()
Quotation[1] = "webkenti"; document.write('<A HREF="' + link + '"><IMG SRC="' + image + '" border="0" width="50%"></a>')
</script><!--Author: webkenti.net-->images[1] = "RESİM URL 1" : Resim link adresi

links[1] = "SİTE URL 1" : Site link adresi

width="50%" : Kapladığı alan boyutu


HTML / JAVASCRIPT EKLEMEK

Widget (gadget) olarak eklemek için :
Blogger > Yerleşim > Gadget ekle > HTML/JavaScript yolunu izleyerek istediğiniz yere ekleyebilirsiniz

Sayfa içinde kullanmak için :
Blogger > Yeni yayın oluştur > HTML yolunu izleyerek istediğiniz yere ekleyebilirsiniz.


* Canlı Demo için :
https://www.w3schools.com/html/tryit.asp?filename=tryhtml_intro
Kod Editörünü kullanabilirsiniz.

Yorumlar