Galatı Meşhur Nedir ?

Galat-ı Meşhur Nedir ?


Galat-ı meşhur yani herkesin doğru bildiği yada doğru kabul ettiği yanlışa verilen isimdir.Halka göre galat-ı meşhur lügat-ı fasihadan evladır, âlimlere göre ise, lügat-ı fasihe galat-ı meşhurdan evladır.


Galatı Meşhur ...

Evet yani bundan ne anlamalıyız. Bazı yanlışlar vardır ki bu kullanım o kadar yaygındır ki yanlış kabul edilmez. Evet yanlıştır ama yanlışdan sayılmaz.

Bu lisan kullanımın da olabileceği gibi örneğin Türkçede "İngiltere" denilerek kastedilen Birleşik Krallık'tır; aslında İngiltere, Birleşik Krallık'ı oluşturan devletlerden birisidir; ancak bu kullanım o kadar yaygındır ki yanlış kabul algılanmaz.

Birde yaşamın içinde bulunup toplumun çürümüşlüğe olan duyarsızlığını gösteren Galat-ı Meşhur 'lar vardır . Mesela torpil bularak bir işini hallettirmek yanlıştır , birde bunu övünerek anlatmak daha beter toplum yozlaşmasıdır ama karşıdakinin bunu normal bir şeymiş gibi algılaması işte o Galat-ı Meşhurdur. Eğer bir toplumda torpil ile işini hallettirenler itibar görüyor, hak yemeyenler enayi gibi görünüyorsa işte o toplum telef olmaya yakındır.

Toplumlar yanlışlardan vazgeçmeye başlasar bile o toplumun düzelmesi en az üç nesil alır. Lakin burada maalesef renkkörü paradoksu devreye girer, yani renkkörleri renk körü olduklarını farkedemezler. Bu bağlamda galatı meşhur içindeki toplumları oluşturan bireylerin çoğu bakar ama görmezler, işitir ama duymazlar. Kısaca onlara zaten her şeyin normali yanlışlar içinde olmakmış gibi gelir. Ama ne demişler :

Halka göre galat-ı meşhur lügat-ı fasihadan evladır, âlimlere göre ise, lügat-ı fasihe galat-ı meşhurdan evladır.

GALAT-I MEŞHURU KABULLENMİŞ TOPLUMLAR HELAK OLMAYA HAİZDİR. TARİH DE BUNUN İSTİSNASI YOKTUR !


Yorumlar