Yeğencilik Çemberi

Nepotizm (Riyakat); Bir Ülkeyi Yıkmanın En Kolay Yolu


Nepotizm  Latince “nepos”  yani Yeğen (yiğen) kelimesinden çıkan Türkçeye yeğencilik olacak geçmiş , adeletsiz elde edilen kazanç durumudur.Bir toplumda yeğencilik normal bir olgu olarak kabul görmeye başlandığında, toplumun bireyleri ne yaparsam yapayım adamım yok algısı bilinç altına yerleşir. Dolayısıyla kişilerin hayalleri küçülür, hayaller küçülürse , kişilerin yapabilecekleri küçülür. Sonuçta toplum adaletsizliği dile getirmesede bilincinin köşesinde yıkılmaz surlar oluşturup , muhtaç kalma düzeyine düşmemek için çaba sarf eder. Çocuğunuda bu şekilde yetiştirip yanlışları kabullenip sadece sömürülen ve söyleneni yapan ama bunun farkında olmayan bir topluma dönüşür. Küçük işlerde kalmayı hedef gören bir yapıya bürünür. Çünkü adamı yoktur ve istesede olmayacaktır yargısı kabullenilmiştir.

Özetle yeğencilik çemberi yıkılmaz bir duvar gibi görünen ülkeler, çürümeye ve yıkılmaya mahkumdur. Olay sadece zaman meselesidir. Bayrak göklerde , haritada ülke ismi yazabilir lakin özbenliği olmayan ve ilerlemesi ve güçlü olması olanaksızlaştırılmış bir yapıya marus kalırlar.

"Bir şey neyse o dur,
o şey hakkında söylenenler değil."


Yorumlar