Maymun Testi Nedir ?

Alfred Binet, dünya üzerinde ilk zeka testini tasarlayan kişidir ( Binet-Simon Testi). Düşünce, düşük ve geri kalmış zeka seviyesinde olan çocuklara iyi bir eğitim vermek amaçlı çalışmalar sonucu IQ testi ortaya çıkmıştır. Binet’in bulduğu bu zeka testi, öğretmenleri tarafından ayrılan aynı yaştaki öğrenciler üzerinde kullanılmaya başlandı. Bundan sonra testler daha fazla soru ile kullanılır oldular.Zeka Testi

Binet testinde, çocuklara bir zeka yaşlarını göstermek için bir sayı veriliyordu. Zeka yaşı, uygulanan testte aynı puanı alan çocukların ortalama yaşı olarak hesaplanmaktadır. 14 yaşındaki bir çocuk, testten 45 aldı ise, bu puan 10 yaşındaki çocukların puanına denk geliyorsa, çocuğun zeka yaşı 10’dur. Benzer şekilde 14 yaşındaki çocuk, testten 80 aldıysa, bu değerde 17 yaş aralığına denk geliyorsa çocuğun zeka yaşı 17’dir. Bu sistem, aynı yaştaki diğer çocuklara göre nasıl olduklarını gösteriyor, fakat aynı yaşta olmayanların zeka derecelerini karşılaştırmakta problem yaratıyordu. Daha sonraları Binet testi geliştirilerek, zeka derecesini belirlemek üzere, zeka yaşı yerine bir değer kullanılmaya başlandı.

Çocuğun doğru cevapladığı sorular dikkate alınarak ölçerlerde zeka yaşı hesaplanır. Zeka yaşının gerçek yaşa bölümünün 100 ile çarpılmasıyla zeka katsayısı (ZK) ortaya çıkar.

ZK = ( Zekâ yaşı / Gerçek yaş ) x 100


Örneğin; 10 yaşındaki bir çocuk ölçerde yalnızca 6 yaş düzeyine kadar olan soruları/görevleri yapabilmişse, ZK’si (6/10) x 100 = 60 olarak belirlenir.

IQ Hesabı

IQ= ( Zeka yaşı / Gerçek yaş ) x 100

Olarak hesaplanmaya başlandı. Yani, zeka yaşı, gerçek yaşa bölünüyor ve 100 ile çarpılması ile ortaya çıkıyor.  Formülden de görüldüğü gibi, gerçek yaş ve zeka yaşı aynı ise, IQ’su 100 olarak çıkacaktır.  Bu temel kavram aynı olmasına rağmen, günümüzde IQ dereceleri standartlaşmış bir grubun ortalama sonuçlarının kullanıldığı, istatistiksel ve matematiksel hesaplamalar içeren karmaşık bir yöntem ile yapılmaktadır.

Sıralanan IQ dereceleri ise şöyledir ;

0-25 arası ağır gerilik

26-50 arası orta gerilik

51-75 arası hafif gerilik

76-90 arası sınır zeka

91-110 arası normal zeka

111-125 arası ileri zeka

126-140 arası üstün zeka

140-155 arası çok üstün zeka

156 ve üzeri deha


Hayvan davranışları uzmanı olan Edward O. Wilson'ın yaptığı bir çalışmaya göre, insandan sonra en yüksek IQ'ya sahip olan canlılar aşağıdaki gibidir:


1) Şempanze (iki türü)

2) Goriller

3) Orangutan

4) Babun (7 farklı türü)

5) Gibon (7 türü)

6) Maymun (Makaklar ve diğerleri)

7) Küçük-dişli balina (katil balina da dahil)

8) Yunus (8 farklı tür)

...

Ortalama zorluk da bir IQ testi yapmak için

https://drive.google.com/drive/folders/0B5IgtPropi_uOXNzdWVwTjJXZkU?usp=sharing

uygulayabilirsiniz.


Maymun Testi (Monkey Test) Nedir ?

Maymun testi ilerleyen teknoloji ile birlikte çıkan ürünlerin kullanabilirliğini anlamak için IBM tarafından tasarlanmıştır. Bu testin çıkmasında etken olan ise zamanına göre yeni bir ürün çıktığı zaman bütün insanlar bunu ilk defa deneyimleneceği için bazı kullanamama yada çalıştıramama gibi sorunlar ortaya çıkmış. Ürünü tasarlayan yada geliştirenlerin doğal haliyle zeki olmaları ve ona göre yapmaları ama son kullanıcıların hepsinin aynı düzeyde olmaması çoğu buluşun yıllarca son kullanıcı ile buluşmasını geciktirmiş IBM yöneticileri mühendislerini aptallaştıramayacaklarına göre Maymun Testini geliştirmişler. Bir maymun eğer bir aleti kullanabiliyorsa bütün insanlık kullanabilir, mantığında bir test yapmışlar.

Bunun en güncel örneği iphone home tuşu. İlk çıktığında çoğu mühendis tek tuş ile kullanımın zor olacağını söylemiş. Anlaşmazlığı bir maymun çözmüş ve maymun testini geçmiş. Dolayısıyla home tuşu kabul edilmiş.

Ayrıca Bknz: Dünya IQ Sıralaması, Dünya Üni. Sıralaması, Dünya Cahillik Sıralaması, Dünya Aptallık Sıralaması, Dünya Cattle Sıralaması, Dünya Ergenlik Sıralaması, Dünya Trollük Sıralaması, Dünya Koyunluk Sıralaması, Dünya Kitap Okuma Sıralaması, PISA testi, TIMSS, Eurostat, vs.

 "Çalışmak için kullanma kılavuzuna ihtiyaç duyan her ürün bozuktur." Elon Musk

0 yorum: