Sibernetik İnternet Nedir ?

Sibernetik İnternet Nedir ?

Sibernetik kelimesinin kökeni Yunanca kybernétes yani "dümenci" kelimensinden gelmektedir. Sibernetik veya güdüm bilimi; canlı ve cansız tüm karmaşık sistemlerin denetlenmesi ve yönetilmesini inceleyen bilim dalı olarak adlandırılmıştır.


Sibernetik, düzenli sistemlerin, bu sistemlerin yapılarının, limitlerinin ve sistemin imkânlarının araştırılmasına ilişkin disiplinlerarası bir yaklaşımı içerir. Sibernetiğin konu aldığı sistemler mekanik, fiziksel, biyolojik, düşünsel ve sosyal olabilir.


Sibernetik (Cybernetics) : Sibernetik (Alm. Kybernetik, Fr. Cybernétique, İng. Cybernetics), makine ve canlılarda kontrol ve haberleşmenin şartlarını ve kânunlarını tespit eden bilim dalıdır. Yaşayan organizmalarda ve makinelerde kontrol ve haberleşme ile alâkalı bilimlerin karmaşıklığını ifâde etmek için kullanılmıştır. Kökü, eski Yunanca "Kubernetes" ve Latince "Gobernare"den gelmektedir. Her iki kelime de, "sevk ve idâre" anlamına gelir. İlk defa Amerikalı "bilim insanı" Norbert Wiener (1948) tarafından kullanılmıştır.


Sibernetik İnternet : Kısaca internet dünyasını, kişiye özel izlemek için kullanımıdır.  
Örneğin internete bana Clickbait (Tık Tuzağı) hiç bir paylaşımı gösterme diye komut verdiğinizde, internetteki tüm tık tuzağı paylaşımlar filtrelenmiş şekilde gösterilmemesidir. Yada mesela bir şöhret isim "max" ile ilgili hiç bir şey görmek istemiyorum, trol haberleri gösterme vb. ile kendi internet dünyanızı özelleştirebildiğimiz  bir yapı hayal edin. İşte bu kişiye, topluma veya bir seviyeye göre özel arındırılmış internete Sibernetik İnternet denir.

Ben nasıl bir Sibernetik İnternet istiyorum ?
1.) Aptal içerikleri, paylaşımları ve yorumları gösterme.
2.) Güvenilmez ve yandaş içerikleri, paylaşımları ve yorumları gösterme.
3.) Cahil içerikleri, paylaşımları ve yorumları gösterme.
4.) Kopyala yapıştır içerik gösterme.
5.) Clickbait içerikleri gösterme.

Aptal : Bilmediği halde bildiğini zannedenler yani bilgisi olmadan fikri olanlara denir.
Cahil : Bilmeyen ve bilmediğini bilmeyenlere yani olayı bilmediğinin bile farkında olamayanlara denir.

Yapay zeka geliştikçe buda olur ....


Yorumlar

  1. Adsız30.8.17

    Arthur C. Clarke
    Isaac Asimov
    Robert A. Heinlein

    YanıtlaSil

Yorum Gönder

🔺 YUKARI ÇIK 🔺