Sibernetik İnternet Nedir ?

Sibernetik İnternet Nedir ?


Sibernetik (Yunanca kybernétes: "dümenci") veya güdüm bilimi; canlı ve cansız tüm karmaşık sistemlerin denetlenmesi ve yönetilmesini inceleyen bilim dalıdır.


Sibernetik, düzenli sistemlerin, bu sistemlerin yapılarının, limitlerinin ve sistemin imkânlarının araştırılmasına ilişkin disiplinlerarası bir yaklaşımı içerir. Sibernetiğin konu aldığı sistemler mekanik, fiziksel, biyolojik, düşünsel ve sosyal olabilir.


Sibernetik (Cybernetics) : Sibernetik (Alm. Kybernetik, Fr. Cybernétique, İng. Cybernetics), makine ve canlılarda kontrol ve haberleşmenin şartlarını ve kânunlarını tespit eden bilim dalıdır. Yaşayan organizmalarda ve makinelerde kontrol ve haberleşme ile alâkalı bilimlerin karmaşıklığını ifâde etmek için kullanılmıştır. Kökü, eski Yunanca "Kubernetes" ve Latince "Gobernare"den gelmektedir. Her iki kelime de, "sevk ve idâre" anlamına gelir. İlk defa Amerikalı "bilim insanı" Norbert Wiener (1948) tarafından kullanılmıştır.


Sibernetik İnternet : Kısaca internet dünyasını, kişiye özel izlemek için kullanımıdır.  Örneğin internete bana 16 yaş ve altı hiç bir paylaşımı gösterme diye komut verdiğinizde karşınıza aramalarınıza bu paylaşımlar hiç gösterilmemesidir. Yada mesela bir şöhret isim max ile ilgili hiç bir şey görmek istemiyorum, trol haberleri gösterme vb. ile kendi internet dünyanızı özelleştirebildiğimiz internet yani kişiye göre özel internete , Sibernetik İnternet denir.

Ben nasıl bir Sibernetik İnternet istiyorum ?
1-) Aptal içerikleri, paylaşımları ve yorumları gösterme
2-) Güvenilmez içerikleri, paylaşımları ve yorumları gösterme
3-) Cahil içerikleri, paylaşımları ve yorumları gösterme
4-) Kopyala yapıştır içerik gösterme
5-) Clickbait içerikleri gösterme

Aptal : Bilmediği halde bildiğini zannedenler yani bilgisi olmadan fikri olanlara denir.
Cahil : Bilmeyen ve bilmediğini bilmeyenlere yani olayı bilmediğinin bile farkında olamayanlara denir.

Yapay zeka geliştikçe buda olur ....

1 yorum: