Dolar Bize Ne Söylüyor

Dolar Dolmaz ...


Globalleşen dünyada bazı değerleri anlamak için aynı matematikteki gibi bir sabit belirleyip buna karşılık gelen doğrusal sonuçlar neler diyor ve neler yapmalıyız beraber bakalım. Neden $ sabiti aldık sanırım açıklamaya gerek yok :)Kendi ülkenizin para birimi ile Dolar karşısındaki değeri size basitçe neler söyler.

Bu karşılaştırmaları lütfen araştırarak kendinizde değerlendiriniz.

Bir ülkenin IQ ortalaması ne kadar yüksekse parasının $ karşısındaki değeri o kadar yüksektir. (Bknz. dünya IQ sıralaması)

Bir ülkenin aptallık oranı ne kadar düşükse parasının $ karşısındaki değeri o kadar yüksektir. (Bknz. dünya aptallık sıralaması)

Bir ülkenin cahillik oranı ne kadar düşükse parasının $ karşısındaki değeri o kadar yüksektir. (Bknz. dünya cahillik sıralaması)

Bir ülkenin istikrarı ne kadar sağlamsa parasının $ karşısındaki değeri o kadar yüksektir. (Bknz. gelişmiş ülkeler sıralaması)

Bir ülkede TV de siyasetçi görme zamanı ne kadar düşükse parasının $ karşısındaki değeri o kadar yüksektir. (Bknz. tv)

Bir ülke işler iyiye gidiyorsa parasının $ karşısındaki değeri o kadar yükselir.

Bir ülkede işsizlik ne kadar azsa parasının $ karşısındaki değeri o kadar yüksektir.

Bir ülkede bilgiye ne kadar çok önem veriliyorsa parasının $ karşısındaki değeri o kadar yüksektir. (Bknz. dünya üni. sıralaması)

Bir ülke geleceğine ne kadar çok yatırım yapıyorsa parasının $ karşısındaki değeri o kadar yüksektir (Bknz. PISA Testi)

Bir ülkede güven ne kadar yüksekse parasının $ karşısındaki değeri o kadar yüksektir. (Bknz. dünya rüşvet/yolsuzluk/torpil sıralaması)

Bir ülkede adalet ne kadar yüksekse parasının $ karşısındaki değeri o kadar yüksektir. (Bknz. yaşanabilir ülkeler sıralaması)

Diye uzar gider. kısaca yaşadığınız yerde şöyle oldu böyle oldu vs. şu yapıldı bu yapıldı laf kalabalığının sonucunda kardeşim $ karşısında değerin yükseldiyse başarılısın. Yoksa seni anca koyunlar ve menfaati olanlar dinler.

Son olarak yeraltı zenginlikleri özellikle petrolleri sömürüldüğü için paralarının $ karşısında daha değerli olan ülkeleri ayrı değerlendirmek gerekir. Çok değil batarya teknolojisi ilerlediğinde onlarda yaptıkları yatırıma göre para değerleri gerçek yerlerini bulacaktır.

Birde petrol ihraç eden ülkeler hariç, bir ülkede petrol ürünleri ne kadar ucuzsa , o ülkenin dış gücü o kadar fazladır.


Her denînin sözüne aldanıp etme ihtilât

Her denînin sözüne aldanıp etme ihtilât,
Her leîmi sırra mahrem sanma eyle ihtiyât.

***

Şol ki söz kadrin bilir cânın nisâr eyle ana
Ayağının altına döşe yüzünü çün bisât.

***

Arifin kadrin yine ol ârif olanlar bilir,
Ehl-i ulûvvun rütbesini bilmez ehl-i inhitât.

***

Güç getirme kendine geldikçe a’dâ tâ’nesi,
Sükkeri halvâdır andan hâsıl olur inbisât.

***

Ey Niyâzî fâriğ-u âzâde ol var çekme gam,
Kahr u lütfu bir bilirsen gam olur sana neşât.
Dili biraz ağır olduğu için ne manaya geldiğini günümüz Türkçesi ile açıklamaya çalışırsak :

Her denînin sözüne aldanıp etme ihtilât,
Her leîmi sırra mahrem sanma eyle ihtiyât.

(Her alçağın sözüne aldanıp etme aldanma,
Tedbirli ol, her basit kişiyi sırra mahrem sanma.)

***

Şol ki söz kadrin bilir cânın nisâr eyle ana
Ayağının altına döşe yüzünü çün bisât.

(Şu kişi ki sözün kadrini bilir cânını serp ona
Yüzünü yere ser ayağının altına döşe.)

***

Arifin kadrin yine ol ârif olanlar bilir,
Ehl-i ulûvvun rütbesini bilmez ehl-i inhitât.

(Arifin kadrini yine o ârif olanlar bilir,
Aşağılık olanlar yücelik ehlinin rütbesini bilmez.)

***

Güç getirme kendine geldikçe a’dâ tâ’nesi,
Sükkeri halvâdır andan hâsıl olur inbisât.

(Güç getirme kendine geldikçe düşmanın kötülemesi,
Şekeri helvâdır, ondan ferahlık hâsıl olur.)

***

Ey Niyâzî fâriğ-u âzâde ol var çekme gam,
Kahr u lütfu bir bilirsen gam olur sana neşât.

(Ey Niyâzî var çekme gam kurtul ve âzâde ol,
Sen kahır ve lütfu bir bilirsen üzüntü sevinç olur.)


YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR!

Yorumlar