Yapay Zeka Ve Hayal GücüYapay Zeka Ve Hayal Gücü


Yapay Zeka, insanoğlunun kendinden başka düşünebilen bir varlık ortaya çıkarabileceğini Futuristler, filozoflar ve alimler hariç kimsenin rüyasında bile görmediği bir kavram.

Bir yapay zekanın hayal gücü olabilir mi ?

Yapay zeka sorunsalı ama olamaz çünkü inananlar dışında ruh dediğimiz kavrama sahip olmayan bir nesnenin hayal gücü olmayacaktır.

Mesela tüm yapay zekalar bir araya gelse bile olmayan bir şeyi ortaya çıkaramayacaklardır. Örneğin bir yapay zekaya ufolar dünyaya gelirse nasıl bir lisan konuşur diye bir görev verilse. Mevcut bütün dillerin bütün olasılıklarını hesaplayarak sonuçlar çıkarabilir. Yani mevcut olanın devamını veya türevlerini yapabilir. Ama yapay zekaya hiç bir veri vermezseniz, hiç bir lisan öğretmezseniz bunu başaramaz. Ama hayal gücü olan bir insan hiç bir veri olmasa bile doğru yanlış o tartışılır lakin hiçlikten bir şeyler çıkarabilir. Ufolar gelse şöyle konuşur diyebilir. Yani yapay zeka olan dillerin bir analizini yapar ve muhtemel olabileceklerin dışında bir şey söyleyemez.

Karışık oldu ama özetle yapay zeka; olmayan bir girdiden sonuç çıkaramaz ama insanoğlu bunu doğal olarak başarır. İşte bunu sağlayan şey ruhunun olmasıdır. Yapay zekanın ruha sahip olamayacağından, hiç bir yapay zeka insanoğluna hükmetmemelidir. 🌝3 Robot Yasası

0 - Bir robot insanlığa zarar veremez veya hareketsiz kalarak insanlığın zarar görmesine izin veremez. (Bu yasa, sonradan "Sıfırıncı Yasa" olarak eklenmiştir.)
1 - Bir robot, 0. kuralla çelişmediği sürece, hiçbir şekilde insanoğluna zarar veremez veya pasif kalmak suretiyle zarar görmesine izin veremez.
2 - Bir robot, 0. ve 1. kurallarla çelişmediği sürece, kendisine insanlar tarafından verilen komutlara itaat etmek zorundadır.
3 - Bir robot, 0., 1. ve 2. kurallarla çelişmediği sürece, kendi varlığını korumak zorundadır.


Artificial Intelligence And Imagination

Yorumlar

Yorum Gönder

🔺 YUKARI ÇIK 🔺