Globalleşme Ve Yakın GelecekGlobelleşme Ve Yakın Gelecek Neler Getirecek

Küreselleşme, ürünlerin, fikirlerin, kültürlerin ve dünya görüşlerinin alış verişinden doğan bir uluslararası bütünleşme sürecidir.
Bu açıklamaya bakıldığında güzel bir şey olduğu ve dünyanın bu çizgide ilerlediği düşünülebilir. Ancak işin içerisine insan faktörü kaynak sıkıntısı eklendiğinde varsayılanların sonuçları değişmektedir.

Geleceğe bakmadan biraz geçmişe bakalım. Örneğin zeytin üzerinden bir izlenim yapalım. Zeytinin yüzlerce türü ve değişen kalitesi vardır. Zeytinden başta zeytin yağı olmak üzere bir çok yan mahsül çıkar. Çoğu bitkide olduğu gibi zeytinde endemiktir. Yani belirli bölgelere has bir bitkidir ve farklı coğrafyalarda yetiştirilmesi verimsiz yada yüksek maliyetli olmaktadır.

Eski zamanlarda milletlerin güçlü olanları buraları zorla ele geçirir ve kölelik anlayışında sömürü ve yağmalamak üzere sistemlerini kurmuşlardı. Kaynağın bol olması ama hizmet edecek insan sayısının azlığı belirli sorunlar getirse de yeni yerlerin sömürgeleştirilmeye çalışılması ile bu sorunun üstesinden gelinmeye çalışılmıştı. Burada efendi olmak için canını ortaya koymak ve kazanılacaklar için kaybedileceklerin riskinin yüksek olması ve zamanla azalan kölelere karşı çoğalan efendilerin artık eskisi kadar gücü bir yerde toplayamama sorunlarını ve uzanımında iç bölünme ve savaşlara sebep olup yine efendiye zarar olarak dönmeye başlamıştı.

Bu gidişatın süresini Amerika'nın keşfi uzatsa da başka sorunların ortaya çıkmasına neden oluşturdu. Efendisine zarar veren köleler ve kölelerin efendilerine göre fazla sayıla üremeye başlamaları dengeleri değiştirip, kölelik kavramının bilinen anlamda son bulmasıyla eşitsizlikler azalmış ama kölelikten gelenlerin suç işleme oranlarını patlatmış sonuçta yine efendi zarar görmüştür.

Günümüzde bundan ders alanlar, insanları köleleştirmenin eninde sonunda efendisi için zarar vereceğini fark etmiş ve kendisi için en az riski oluşturacak yöntemlere yönelmenin ve diğer kesimlerle iç içe olmaktansa izolasyon içinde olmanın daha güvenilir olduğunu anlamıştır. Bunun uzatısın da günümüzde zincirsiz kölelik diyebileceğimiz kavram ortaya çıkmıştır.

Yine zeytine dönelim. Günümüzde efendiler  zeytinin en kalitelisini zeytin üreticisi olmasa da, o bölgede yaşamasa da , hatta zeytinden hiç anlamasa da kolayca ulaşabilmekte ancak zincirsiz köleler için kendi topraklarında yetişse bile , o en kaliteli zeytine ulaşmak bir lüks olmaktadır.

Kısaca günümüzde efendi köle dengesinde; sana hiç bir zaman en kaliteli zeytini alma, yeme demez ama o zeytine ulaşmak için harcaman gereken enerji o kadar fazladır ki kendi isteğinle daha az kaliteli zeytini yerken, kendi ellerinle en kaliteli zeytini efendiye vermeni sağlar.

Yakın gelecekte şimdiye kadar yaşanmamış kaynak sıkıntısı ve nüfus fazlalığı sorunu bu dengeleri bir kez daha değiştirecektir. Bir çok eski söylevde dünya nüfusunun en fazla 9 milyar olması gerektiği fazlasının yerkürenin taşıyamayacağına dair kehanetler bulunur. Aslında 9 değil 90 milyarda olsa adil bir dünya bu insanları besleyebilir ancak efendi kendi sırası gelmekdikçe en kaliteli zeytini yiyemeceği bununda menfaatlarine ve insan nefsine ters düşeceği için pek de olası görünmüyor.

Özellikle yapay zekanın ilerlemesi efendinin kendisine hizmet edecek insanlara karşı ihtiyacının azaltması ve arta kalan bu insanların kendi kendini beslemekten geri kalacağı sınır aşıldığında bir kırılma noktası olacak.
Örneğin şuan efendi evindeki temizlik, güvenlik gibi işler için insan çalıştırmak yerine yapay zekalı robotlar çalıştıracak, madenlerde insanlar yerine robotlar görevi devralacak kısaca yapay zekanın yapabileceği her iş bir bir robotların eline geçecek. Boş kalan insanlar yoksullaşıp sonunda aç kalmakla yüzleşince robotlara değil o güne kadar hiç bir farklarının olmadığı halde efendi geçinenlerin ortadan kalmasını isteyecekler.
Burada sömürgeciler zarar görmemek ve saltanatlarının da devam etmesini de istediği için en olası insanlık dışı yollara başvuracaklar. Mesela işine yarayabilecekler dışındakileri kaderine bırakacak , zeki veya dış görünüşü güzel olanlar dışındakiler uzaklaştırılarak dengenin ve sömürgeciliğin sürmesine gayret edecekler. Gibi olası bir çok varsayımda bulunulabilir.

Bize düşen ise bu sömürgeciliğe ve olabileceklere karşı şimdiden önlem almaktır.

Zaman ayırıp okuduğunuz için teşekkürler.

Yorumlar