Kod Şifreleme Ve Çözme Editörü YapmakKod Şifreleme veya Şifre Çözme Editörü Kodu


Bazen yazılarımızı veya kodlarımızı şifrelemek isteyebiliriz bunun için düzenlenmiş basit bir editör kodu.
Basit ama geliştirmek isteyen için yardımcı bir başlangıç kodu.

Bir köşede bulunsun kodları :)

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<script language="javascript">      var encN=1;        function decodeTxt(s){       var s1=unescape(s.substr(0,s.length-1));       var t='';       for(i=0;i<s1.length;i++)t+=String.fromCharCode(s1.charCodeAt(i)-s.substr(s.length-1,1));       return unescape(t);       }        function encodeTxt(s){       s=escape(s);       var ta=new Array();       for(i=0;i<s.length;i++)ta[i]=s.charCodeAt(i)+encN;       return ""+escape(eval("String.fromCharCode("+ta+")"))+encN;       }        function escapeTxt(os){       var ns='';       var t;       var chr='';       var cc='';       var tn='';       for(i=0;i<256;i++){       tn=i.toString(16);       if(tn.length<2)tn="0"+tn;       cc+=tn;       chr+=unescape('%'+tn);       }       cc=cc.toUpperCase();       os.replace(String.fromCharCode(13)+'',"%13");       for(q=0;q<os.length;q++){       t=os.substr(q,1);       for(i=0;i<chr.length;i++){       if(t==chr.substr(i,1)){       t=t.replace(chr.substr(i,1),"%"+cc.substr(i*2,2));       i=chr.length;       }}       ns+=t;       }       return ns;       }       function unescapeTxt(s){       return unescape(s);       }       function wF(s){       document.write(decodeTxt(s));       }     </script>                  <br />
<center>
        <h2>
Javascript Kod Çözücü</h2>
<span style="color: black; font-size: large;">        <form name="fA">
Şifrelemek istediğiniz kodu buraya yapıştırın ve şifrele butonuna tıklayın.<br />
<textarea cols="50" id="f1" rows="10" wrap="off"></textarea>          <br />
<br />
<input onclick="document.fA.c1.value=escapeTxt(document.fA.f1.value)" type="button" value="Şifrele" width="50%" /> &nbsp; &nbsp;           <input onclick="document.fA.f1.value=unescapeTxt(document.fA.c1.value)" type="button" value="Şifreyi Çöz" />          <br />
Şifreli kodu buraya yapıştırın ve şifreyi çöz butonuna tıklayın.<br />
<textarea cols="50" id="c1" rows="10"></textarea>         </form>
</span></center>
</div>
HTML / JAVASCRIPT EKLEMEK

Widget (gadget) olarak eklemek için :
Blogger > Yerleşim > Gadget ekle > HTML/JavaScript yolunu izleyerek istediğiniz yere ekleyebilirsiniz

Sayfa içinde kullanmak için :
Blogger > Yeni yayın oluştur > HTML yolunu izleyerek istediğiniz yere ekleyebilirsiniz.


* Canlı Demo için
https://www.w3schools.com/html/tryit.asp?filename=tryhtml_intro
Editörünü kullanabilirsiniz.

Yorumlar