Beden Kitle Endeksi Hesaplayıcı YapmakBeden Kitle Endeksi Hesaplayıcı Kodu


Basit ama faydalı bir site eklentisi. Vücut Kitle indeksi (Beden kitle indeksi), boyuna göre uygun ağırlıkta olup olmadığını değerlendiren formüldür.


 Boy (m) * Boy(m) = Boy Çarpımı

 Kilo (Kg) / Boy Çarpımı = Vücut Kitle İndeksiniz

VÜCUT KİTLE İNDEKSİNİZ :


18.5 kg/m2’nin altında ise:           Zayıf

18.5-24.9 kg/m2 arasında ise:      Normal

25-29.9 kg/m2 arasında ise :        Fazla kilolu

30-34.9 kg/m2 arasında ise:         I. derece obez

35-39.9 kg/m2 arasında ise:         II. derece obez

40 kg/m2 üzerinde ise:                 III. derece morbid obez
<form method="POST" name="BMI">
<table border="1"><tbody>
<tr> <td><div align="CENTER">
Ağırlığınız  (kg)</div>
</td> <td><div align="CENTER">
Boyunuz (cm)</div>
</td> <td><div align="CENTER">
BMI No</div>
</td> <td><div align="CENTER">
Sonuç</div>
</td> </tr>
<tr> <td><input name="weight" onfocus="this.form.weight.value=''" size="10" type="TEXT" /></td> <td><input name="height" onfocus="this.form.height.value=''" size="10" type="TEXT" /></td> <td><input name="bmi" size="8" type="TEXT" /></td> <td><input name="my_comment" size="35" type="TEXT" /></td> </tr>
</tbody></table>
<input onclick="computeform(this.form)" type="button" value="Hesapla" /><br />
<input onclick="ClearForm(this.form)" type="reset" value="Reset" /><br /></form>
<br />
<br />
<br />
<br />
<script language="JAVASCRIPT">
function ClearForm(form){
    form.weight.value = "";
    form.height.value = "";
    form.bmi.value = "";
    form.my_comment.value = "";
}
function bmi(weight, height) {
          bmindx=weight/eval(height*height);
          return bmindx;
}
function checkform(form) {
       if (form.weight.value==null||form.weight.value.length==0 || form.height.value==null||form.height.value.length==0){
            alert("\nPlease complete the form first");
            return false;
       }
       else if (parseFloat(form.height.value) <= 0||
                parseFloat(form.height.value) >=500||
                parseFloat(form.weight.value) <= 0||
                parseFloat(form.weight.value) >=500){
                alert("\nReally know what you're doing? \nPlease enter values again. \nWeight in kilos and \nheight in cm");
                ClearForm(form);
                return false;
       }
       return true;
}
function computeform(form) {
       if (checkform(form)) {
       yourbmi=Math.round(bmi(form.weight.value, form.height.value/100));
       form.bmi.value=yourbmi;
       if (yourbmi >40) {
          form.my_comment.value="Aşırı Obezite";
       }
       else if (yourbmi >30 && yourbmi <=40) {
          form.my_comment.value="Obezite";
       }
       else if (yourbmi >27 && yourbmi <=30) {
          form.my_comment.value="Çok Kilolu";
       }
       else if (yourbmi >22 && yourbmi <=27) {
          form.my_comment.value="Balık Etli";
       }
       else if (yourbmi >=21 && yourbmi <=22) {
          form.my_comment.value="Normal";
       }
       else if (yourbmi >=18 && yourbmi <21) {
          form.my_comment.value="Zayıf";
       }
       else if (yourbmi >=16 && yourbmi <18) {
          form.my_comment.value="Çok Zayıf";
       }
       else if (yourbmi <16) {
          form.my_comment.value="Aşırı Zayıf ";
       }
       }
       return;
}
</script></div>
</div>
HTML / JAVASCRIPT EKLEMEK

Widget (gadget) olarak eklemek için :
Blogger > Yerleşim > Gadget ekle > HTML/JavaScript yolunu izleyerek istediğiniz yere ekleyebilirsiniz

Sayfa içinde kullanmak için :
Blogger > Yeni yayın oluştur > HTML yolunu izleyerek istediğiniz yere ekleyebilirsiniz.


* Canlı Demo için
https://www.w3schools.com/html/tryit.asp?filename=tryhtml_intro
Editörünü kullanabilirsiniz.

Yorumlar