WiFi Çekim Gücünü Tam Olarak Görmek

Windows da WiFi Çekim Gücünü Yüzde (%) Olarak Görmek


İlk önce çok karıştırılan ve aynı zannedilen iki sözcüğü açıklayalım.

Wireless : Kablosuz anlamına gelir, örneğin radyo, telsiz,  kızılötesi, bluetooth, WiFi gibi bağlantı türlerinin genel adıdır.

Wi-Fi : Kablosuz Bağlantı Alanı anlamında kullanılan kısaltmadır. Günümüz bilgisayarları ve mobil cihazların internete bağlanmasında tercih edilen kablosuz bağlantı protokolüdür.


Bilgisayar yada mobil cihazlarda nedense kablosuz ağ sinyal güçlerini 3 yada 4 çizgi şeklinde göstermektedir, aslında bunu yüzdesel (%) olarak göstermek de mümkün.

cmd (Komut İstemi) > netsh wlan show interfaceYolunu izlediğimizde bağlandığımız ağ adından sinyal gücüne kadar bir çok bilgiye ulaşabiliriz.


1 yorum: