Windows 10 Home da Windows Sandbox Özelliğini KullanmakWindows 10 Home Edition da, Windows Sandbox Nasıl Etkinleştirilir?

Microsoft Windows 10 sürümü ile birlikte önemli bir özellik olan Sandbox (sandbox, programları sistemden bağımsız olarak çalıştırmak için kullanılan bir bilgisayar güvenlik ayırma mekanizmasıdır. ) ekledi . Ancak bu özelliği varsayılan olarak sadece PRO. ve ENT. sürümleri için çalışabilir şekilde yayınladı.

Windows Sandbox Nedir ?

Sanallaştırma uygulaması gibi işlev gören bir Windows özelliğidir. Kısaca denemek istediğiniz bir program yada oyunu sanki başka bir bilgisayara kuruyormuşsunuz gibi kullandığınız işletim sisteminden bağımsız bir alanda deneme imkanı veren faydalı bir özelliktir. Bu özellik sayesinde bir oyun yada bir programı bu alanda test edebilir bilgisayarınızın normal alanında oluşabilecek risklerden korumuş olursunuz.

Windows Sandbox Kurulum Gereksinimleri Nelerdir ?

x64 mimari

BIOS’ta etkinleştirilmiş sanallaştırma özellikleri (Bios da sanallaştırma özelliği kapalı durumdaysa aktif edilmeli)

En az 4GB RAM (8GB önerilir)

En az 1 GB boş disk alanı (SSD önerilir)

En az 2 CPU çekirdeği (hiper iş parçacıklı 4 çekirdek önerilir)


Sandbox Özelliğini Windows 10 Home Edition da Kullanmak


1.) Not defteri ile yeni bir metin belgesi açın ardından aşağıdaki kodları yapıştırın.


@echo off

echo Checking for permissions

>nul 2>&1 "%SYSTEMROOT%\system32\cacls.exe" "%SYSTEMROOT%\system32\config\system"

echo Permission check result: %errorlevel%

REM --> If error flag set, we do not have admin.

if '%errorlevel%' NEQ '0' (

echo Requesting administrative privileges...

goto UACPrompt

) else ( goto gotAdmin )

:UACPrompt

echo Set UAC = CreateObject^("Shell.Application"^) > "%temp%\getadmin.vbs"

echo UAC.ShellExecute "%~s0", "", "", "runas", 1 >> "%temp%\getadmin.vbs"

echo Running created temporary "%temp%\getadmin.vbs"

timeout /T 2

"%temp%\getadmin.vbs"

exit /B

:gotAdmin

if exist "%temp%\getadmin.vbs" ( del "%temp%\getadmin.vbs" )

pushd "%CD%"

CD /D "%~dp0" 

echo Batch was successfully started with admin privileges

echo .

cls

Title Sandbox Installer

pushd "%~dp0"

dir /b %SystemRoot%\servicing\Packages\*Containers*.mum >sandbox.txt

for /f %%i in ('findstr /i . sandbox.txt 2^>nul') do dism /online /norestart /add-package:"%SystemRoot%\servicing\Packages\%%i"

del sandbox.txt

Dism /online /enable-feature /featurename:Containers-DisposableClientVM /LimitAccess /ALL

pause


2.) Dosya adını " sandbox-installer.bat " şeklinde belirleyerek kayıt edin.3.) Oluşturduğunuz sandbox-installer.bat dosyasını sağ tıklayarak Yönetici Olarak çalıştırın.

Dosya çalıştığı zaman gerekli bileşenler çalışacaktır. İşlem bittiğinde bilgisayarı Yeniden Başlatın.

4.) Windows Özelliklerini Aç Veya Kapat > Windows Korumalı Alan onay kutusunu seçin ve devam etmek için Tamam'ı tıklayın. Ardından Windows gerekli dosyaları yükleyecektir. İşlem bittiğinde Bilgisayarı Yeniden Başlatın.Ve bitti :)


Windows Sandbox'u kullanmak için arama alanına Windows Sandbox yazmanız ve çıkan sonucu tıklamanız yeterli olacaktır.

Umarız Microsoft Sandbox Özelliğini varsayılan olarak tüm Windowslara ekler ama şimdilik bu yöntem ile eğer Microsoft bir güncelleme ile bu özelliği kapatmazsa home sürümlerinde de kullanabilirsiniz.

Özelliği kapatmak istediğinizde Windows Özelliklerini Aç Veya Kapat > Windows Korumalı Alan onay kutusunu kaldırın ve devam etmek için Tamam'ı tıklayın.  İşlem bittiğinde Bilgisayarı Yeniden Başlatın.

Yorumlar