Devekuşu Ahlakı Nedir ?

 

Devekuşu Ahlakı

Üç maymun (Görmedim, Duymadım, Bilmiyorum) öğretisine herkes bir yerlerde rastlamıştır. Şu yada bu nedenden dolayı yapılan yanlışlar ne kadar ortada olursa olsun habersizmiş gibi davranmaya kısaca "üç maymun" denir.

Devekuşları bilindiği gibi uçamayan kuşlardır ve tehlike altındayken koşarlar ancak her canlı gibi enerjileri bir yere kadardır. Güçleri tükenipte kaçacak yer olmadığında kafalarını vücutlarının altına alarak korunmaya çalışırlar. Buna da devekuşu kafasını toprağa gömüyormuş gibi görünür.


Toplumlarda kendine dokunmayan ama yanlış olduğu ortada olan gerçekler karşısında kafasını diğer tarafa çevirip ben öyle bir şey görmedim, böyle bir şey duymadım, benim haberim olmadı ki, öyle şey olmaz, onlar yapmaz... diye kendini kandıran insanların durumuna devekuşu ahlakı denir.

Örneğin patagonyada milleti daha kolay soymak için çıkartılan yasaları hiç okumadan onaylamak ve sonrasında da ben bilmiyordum diye kendi kendi avutanlar, bir takımı tutup diğer tarafın tüm yaptıklarının yanlış olduğunu savunanlar, pazardan alışveriş yaparken sizden öncekine çürük ürün verildiğini görüp hala aynı yerden alışveriş yapmaya devam edenler, rüşveti hediye diye kabul edenler, araziler talan edilirken zaten benim malım değil diyenler, gerçeği araştırmayıp sırf kendi istediği gibi söylüyor diye sadece belirli yerlere inanlar... işte bunlar vicdanı kapanmış kendini kandıran devekuşlarıdır.

Bu devekuşlarının sayısı çoğaldıkça toplumlarda duyarsızlaşma normalleşir, sistem er yada geç herkesi (bunlara devekuşlarıda dahil) sömürüsü altına alır."Lorem Ipsum; yalan dolansız bir şekilde, ezilenlerin ve şiddet görmekten korktukları için gerçekleri söylemekten çekinenlerin farkında olarak, bazılarına acı verse de, bildiklerimi öğrenmek için hoş geldiniz ! 

Adaletsizlikler altındaki yenilen hakları yokmuş gibi davranıp desteklerine devam edenler var ya... İşte onlar düşünemediklerinden değil, Vicdanları kapandığından fikirlerini değiştirmezler. 

Merak etmeyin ey ezilenler ! Eşitlenme sırasına girildiğinde, İşte onlar sizin yerinize ateş çukuruna düşecek olanlardır ! 

Marcus Tullius Cicero "Yorumlar