İnternet Bağlantısı Takip Programı


İnternet Bağlantısı Kopma Kontrolü Yapmak

İnternet bağlantı türünüz ne olursa olsun stabil bir şekilde çalışması önemlidir. Özellikle günde bir kaç kez internet bağlantısının gidip gelmesi istenmeyen bir durumdur.

İnternet bağlantısını takip etmek ve ne zaman ne kadar süre ile kopmalar olmuş bunu tespit etmek bazen ihtiyaç olabiliyor. Sorunların çözümü için anlık olarak bağlantı download (indirme) ve upload (yükleme) hızlarını takip ederek internet bağlantı kalitesini ölçerek takip etmek gerekebiliyor.


İnternet Bağlantı Kalitesi Takip Programı

İnternet bağlantınızı gerçek zamanlı takip edin. İnternet ağ bağlantınızdaki anlık indirme ve yükleme  hızını takip etmenizi sağlayan ücretsiz ve Türkçe bir programdır. Hangi programın ne kadar internet bağlantısı kullandığını takip edebilirsiniz. Program, anlık bağlantı hızını görüntüleme ile birlikte indirilen ve yüklenen toplam veri miktarını saatlik, günlük, aylık ve yıllık olarak kaydeder. Böylece bu kayıtlardan geçmiş bilgilere ulaşabilirsiniz.


NetTraffic

https://www.venea.net/web/downloads

Alternatif : 

TrafficMonitor

https://github.com/zhongyang219/TrafficMonitor/releases


NetBalancer

https://netbalancer.com/


NetGraph

https://www.wintools.info/index.php/netgraph


İnternet Bağlantı Kalitesi Stres Testi Programı

İnternet bağlantısını anlık olarak benchmark yapmak, internet bağlantınızın kalitesi ve stabilitesi ile ilgili kararlılığını gösteren çok faydalı ücretsiz bir program. 

Continuous Speed Test

http://startrinity.com/


Wi-Fi Bağlantı Kalitenizi Kontrol Edin

Bölgenizdeki kablosuz ağları tarayarak sinyal kalitesi, frekans, maksimum hız gibi verileri gösteren ücretsiz faydalı bir program.

WifiInfoView

https://www.nirsoft.net/utils/wifi_information_view.html


WiFiInfoView programında yer alan bölümlerin açıklamaları:

SSID: Ağın adı.

MAC Adress: Yönlendiricinin MAC adresi.

PHY Type: İlgili ağ için PHY türü - 802.11a, n, g, ac, ax, be veya Yüksek Hızlı DSSS

RSSI: AP veya eşdüzey istasyonu için kablosuz LAN arabirim sürücüsü tarafından algılanan, 1.0 miliwatt (dBm) değerine sahip desibel cinsinden alınan sinyal gücünün gösterge değeri.

Signal Quality (Sinyal Kalitesi): Sinyalin kalitesini temsil eden 0 ile 100 arasında bir sayı.

Frequency (Frekans): Üzerinde 802.11 Beacon veya Probe Response çerçevesinin alındığı bandın kanal merkezi frekansı (GHz).

Channel (Kanal): İlgili kablosuz ağ tarafından kullanılan kanalın numarası.

Information Size (Bilgi Boyutu): İlgili kablosuz ağdan alınan tüm Wi-Fi bilgi öğelerinin toplam boyutu (bayt cinsinden).

Elements Count (Bileşen Sayısı): Bu kablosuz ağdan alınan toplam Wi-Fi bilgi öğesi sayısı.

Company (Modemin üreticisi olan şirket): MAC adresinin ilk baytına göre yönlendiriciyi üreten şirket.

Router Model (Modemin Modeli): Bu kısım sadece ilgili bilgileri paylaşan modemlerde görüntüleniyor.

Router Name (Modemin Adı): Bu kısım da sadece ilgili bilgileri paylaşan modemlerde görüntüleniyor.

Security (Güvenlik): Ağın güvenli olup olmadığını belirtir. (Evet / Hayır).

Maximum Speed (Maksimum Hız): İlgili kablosuz ağa bağlanırken alabileceğiniz maksimum hızdır. (Mbps).

First Detection (İlk Saptama): İlgili ağın tespit edildiği ilk tarih / saat.

Last Detection (Son Saptama): İlgili ağın tespit edildiği son tarih / saat.Bu sonuçlara göre eğer bağlantınızda bir sorun varsa en azından nerelerden kaynaklandığını anlayarak çözüm üretebilirsiniz.

Yorumlar