Malthusianism (Malthusçuluk) Nedir ?
Malthusianism (Malthusçuluk) Nedir ?

Malthusçuluk, İngiliz ekonomisti Thomas Malthus tarafından ortaya atılan sosyoekonomik doktrindir.

Malthusçuluk aslında alttan kapitalizmi destekler niteliktedir. Thomas Robert Malthus'a göre nüfusun çok artması ile ihtiyaçlarda çok artacaktır ama tüm insanların yaşaması için gereken imkanlar aynı hızda artamayacaktır. Buna karşı sermaye sistemin yürümesi içinde nüfusun artması gerekmektedir. Bu bağlamda nüfusun artışını menfaatlere göre belirli bir dengede tutmak gerekir çünkü yoksulluk ve işçi sınıfı sistemin yürümesi için bir gerekliliktir. 

Kısaca izahı şu; Gücünü korumak ve gücünü artırmak istiyorsan, sömürmek istediğin şeylerin sayısını dengeli bir şekilde artırmalısın. Örneğin nüfusu artırmalısın ki mevcut insanların değeri düşsün. Üniversitelerin sayısını arttırmalısın ki mezunlarının değeri düşsün. Ama bunu bir dengede tut ki sosyal bir patlama oluşmadan yoksullar yoksul kalmaya devam etsin. Böylece gücü elinde bulunduranlar, sermaye sistemini yürüterek devam ettirebilsinler. 


Yorumlar