Blogger Arşiv Sayfası (SiteMaps) Eklentisi


Blogger SiteMaps (Arşiv Listesi) Kodu

Sitemaps yada site haritası bir başka değişle yayınlarınızın listesini sitenizde yada blogunuzda kolaylıkla oluşturabilirsiniz.  Bir sitede arşiv sayfası, iletişim ve hakkımda sayfaları gibi her sitede mutlaka olması gereken bir özelliktir.

Türkçe, ücretsiz ve reklamsız bir arşiv sayfasını aşağıda verdiğimiz stillerden dilediğinizi kullanarak kolaylıkla sitenize ekleyebilirsiniz. Böylece ziyaretçilerinizin geçmiş yayınlarınıza daha kolay ulaşmasını ve daha fazla içerik görüntülemesini sağlayabilirsiniz.


Blogger Arşiv Sitemap (Site Haritası) Kodları

Kodlar açıktır istediğiniz gibi özelleştirebilirsiniz. Kodlar direk site içerisinden çalışmakta ve hiç bir ek özellik içermemektedir. Bu sayade sayfa açılış hızını en iyi şekilde optimize etmektedir.

1.) Materyal Tasarım,Kategorili Arşiv Sitemap Kodu

Web siteleriniz için etiket bazlı kategorilere ayrılmış, yeni yazı özellikli, alfabetik sitemaps kodu.

https://www.webkenti.net : Yerine kendi site URL adresinizi yazınız.

color:#729C0BTema renklerine göre istediğiniz renk kodunu atayabilirsiniz.2.) Materyal Tasarım Arşiv Sitemap Kodu

Özellikler : Yayınlarınızı kronolojik sıra ile gösterir. Duyarlıdır. Site renk kodları ile çalışır.<script type="text/javascript">

  var numposts = 500;

 var standardstyling = true;

  function showrecentposts(json) {

for (var i = 0; i < numposts; i++) {

   var entry = json.feed.entry[i];

   var posttitle = entry.title.$t;

   var posturl;

   if (i == json.feed.entry.length) break;

   for (var k = 0; k < entry.link.length; k++) {

    if (entry.link[k].rel == 'alternate') {

     posturl = entry.link[k].href;

     break;

    }

   }

   posttitle = posttitle.link(posturl);

   if (standardstyling) document.write('<li>');

   document.write(posttitle);

  }

   if (standardstyling) document.write('</li>');

 }

</script>

<br />

<ul>

 <script src="https://www.webkenti.net/feeds/posts/default?orderby=published&alt=json-in-script&callback=showrecentposts&max-results=999">

</script>

</ul>

<br />


3.) Materyal Tasarım Etiketli Arşiv Sitemap Kodu

Özellikler : Yayınlarınızı etiketlere göre kronolojik sıra ile gösterir. Duyarlıdır. Site renk kodları ile çalışır. 
<div style="background-color: none; margin: auto; max-height: auto; overflow: auto; padding: 3px; text-align: left; width: 93%;">
<script type="text/javascript">
var postTitle = new Array();
var postUrl = new Array();
var postPublished = new Array();
var postDate = new Array();
var postLabels = new Array();
var postRecent = new Array();
var sortBy = "titleasc";
var numberfeed = 0;
function bloggersitemap(a) {
function b() {
if ("entry" in a.feed) {
var d = a.feed.entry.length;
numberfeed = d;
ii = 0;
for (var h = 0; h < d; h++) {
var n = a.feed.entry[h];
var e = n.title.$t;
var m = n.published.$t.substring(0, 10);
var j;
for (var g = 0; g < n.link.length; g++) {
if (n.link[g].rel == "alternate") {
j = n.link[g].href;
break
}
}
var o = "";
for (var g = 0; g < n.link.length; g++) {
if (n.link[g].rel == "enclosure") {
o = n.link[g].href;
break
}
}
var c = "";
if ("category" in n) {
for (var g = 0; g < n.category.length; g++) {
c = n.category[g].term;
var f = c.lastIndexOf(";");
if (f != -1) {
c = c.substring(0, f)
}
postLabels[ii] = c;
postTitle[ii] = e;
postDate[ii] = m;
postUrl[ii] = j;
postPublished[ii] = o;
if (h < 10) {
postRecent[ii] = true
} else {
postRecent[ii] = false
}
ii = ii + 1
}
}
}
}
}
b();
sortBy = "titledesc";
sortPosts(sortBy);
sortlabel();
displayToc();
}
function sortPosts(d) {
function c(e, g) {
var f = postTitle[e];
postTitle[e] = postTitle[g];
postTitle[g] = f;
var f = postDate[e];
postDate[e] = postDate[g];
postDate[g] = f;
var f = postUrl[e];
postUrl[e] = postUrl[g];
postUrl[g] = f;
var f = postLabels[e];
postLabels[e] = postLabels[g];
postLabels[g] = f;
var f = postPublished[e];
postPublished[e] = postPublished[g];
postPublished[g] = f;
var f = postRecent[e];
postRecent[e] = postRecent[g];
postRecent[g] = f
}
for (var b = 0; b < postTitle.length - 1; b++) {
for (var a = b + 1; a < postTitle.length; a++) {
if (d == "titleasc") {
if (postTitle[b] > postTitle[a]) {
c(b, a)
}
}
if (d == "titledesc") {
if (postTitle[b] < postTitle[a]) {
c(b, a)
}
}
if (d == "dateoldest") {
if (postDate[b] > postDate[a]) {
c(b, a)
}
}
if (d == "datenewest") {
if (postDate[b] < postDate[a]) {
c(b, a)
}
}
if (d == "orderlabel") {
if (postLabels[b] > postLabels[a]) {
c(b, a)
}
}
}
}
}
function sortlabel() {
sortBy = "orderlabel";
sortPosts(sortBy);
var a = 0;
var b = 0;
while (b < postTitle.length) {
temp1 = postLabels[b];
firsti = a;
do {
a = a + 1
} while (postLabels[a] == temp1);
b = a;
sortPosts2(firsti, a);
if (b > postTitle.length) {
break
}
}
}
function sortPosts2(d, c) {
function e(f, h) {
var g = postTitle[f];
postTitle[f] = postTitle[h];
postTitle[h] = g;
var g = postDate[f];
postDate[f] = postDate[h];
postDate[h] = g;
var g = postUrl[f];
postUrl[f] = postUrl[h];
postUrl[h] = g;
var g = postLabels[f];
postLabels[f] = postLabels[h];
postLabels[h] = g;
var g = postPublished[f];
postPublished[f] = postPublished[h];
postPublished[h] = g;
var g = postRecent[f];
postRecent[f] = postRecent[h];
postRecent[h] = g
}
for (var b = d; b < c - 1; b++) {
for (var a = b + 1; a < c; a++) {
if (postTitle[b] > postTitle[a]) {
e(b, a)
}
}
}
}
function displayToc() {
var a = 0;
var b = 0;
while (b < postTitle.length) {
temp1 = postLabels[b];
document.write("");
document.write('<div class="post-archive"><h4>' + temp1 + '</h4><div class="ct-columns">');
firsti = a;
do {
document.write("<p>");
document.write('<ul><li><a " href="' + postUrl[a] + '">' + postTitle[a] + "");
if (postRecent[a] == true) {
document.write('')
}
document.write("</a></li></ul></p>");
a = a + 1
} while (postLabels[a] == temp1);
b = a;
document.write("</div></div>");
sortPosts2(firsti, a);
if (b > postTitle.length) {
break
}
}
}
</script>
<script src="https://www.webkenti.net/feeds/posts/default?max-results=9999&amp;alt=json-in-script&amp;callback=bloggersitemap"></script></div>
4.) Materyal Tasarım Yeni Bildirimli Arşiv Sitemap Kodu

Özellikler : Yayınlarınızı etiketlere göre kronolojik sıra ile gösterir. Duyarlıdır. Site renk kodları ile çalışır. Son 10 yayına yeni bildirimi ekler.


<script type="text/javascript">
  var postTitle=new Array();var postUrl=new Array();var postMp3=new Array();var postDate=new Array();var postLabels=new Array();var postBaru=new Array();var sortBy="titleasc";var tocLoaded=false;var numChars=250;var postFilter="";var numberfeed=0;function loadtoc(a){function b(){if("entry" in a.feed){var d=a.feed.entry.length;numberfeed=d;ii=0;for(var h=0;h<d;h++){var n=a.feed.entry[h];var e=n.title.$t;var m=n.published.$t.substring(0,10);var j;for(var g=0;g<n.link.length;g++){if(n.link[g].rel=="alternate"){j=n.link[g].href;break}}var o="";for(var g=0;g<n.link.length;g++){if(n.link[g].rel=="enclosure"){o=n.link[g].href;break}}var c="";if("category" in n){for(var g=0;g<n.category.length;g++){c=n.category[g].term;var f=c.lastIndexOf(";");if(f!=-1){c=c.substring(0,f)}postLabels[ii]=c;postTitle[ii]=e;postDate[ii]=m;postUrl[ii]=j;postMp3[ii]=o;if(h<10){postBaru[ii]=true}else{postBaru[ii]=false}ii=ii+1}}}}}b();sortBy="titleasc";sortPosts(sortBy);sortlabel();tocLoaded=true;displayToc2();document.write('</br>')}function filterPosts(a){scroll(0,0);postFilter=a;displayToc(postFilter)}function allPosts(){sortlabel();postFilter="";displayToc(postFilter)}function sortPosts(d){function c(e,g){var f=postTitle[e];postTitle[e]=postTitle[g];postTitle[g]=f;var f=postDate[e];postDate[e]=postDate[g];postDate[g]=f;var f=postUrl[e];postUrl[e]=postUrl[g];postUrl[g]=f;var f=postLabels[e];postLabels[e]=postLabels[g];postLabels[g]=f;var f=postMp3[e];postMp3[e]=postMp3[g];postMp3[g]=f;var f=postBaru[e];postBaru[e]=postBaru[g];postBaru[g]=f}for(var b=0;b<postTitle.length-1;b++){for(var a=b+1;a<postTitle.length;a++){if(d=="titleasc"){if(postTitle[b]>postTitle[a]){c(b,a)}}if(d=="titledesc"){if(postTitle[b]<postTitle[a]){c(b,a)}}if(d=="dateoldest"){if(postDate[b]>postDate[a]){c(b,a)}}if(d=="datenewest"){if(postDate[b]<postDate[a]){c(b,a)}}if(d=="orderlabel"){if(postLabels[b]>postLabels[a]){c(b,a)}}}}}function sortlabel(){sortBy="orderlabel";sortPosts(sortBy);var a=0;var b=0;while(b<postTitle.length){temp1=postLabels[b];firsti=a;do{a=a+1}while(postLabels[a]==temp1);b=a;sortPosts2(firsti,a);if(b>postTitle.length){break}}}function sortPosts2(d,c){function e(f,h){var g=postTitle[f];postTitle[f]=postTitle[h];postTitle[h]=g;var g=postDate[f];postDate[f]=postDate[h];postDate[h]=g;var g=postUrl[f];postUrl[f]=postUrl[h];postUrl[h]=g;var g=postLabels[f];postLabels[f]=postLabels[h];postLabels[h]=g;var g=postMp3[f];postMp3[f]=postMp3[h];postMp3[h]=g;var g=postBaru[f];postBaru[f]=postBaru[h];postBaru[h]=g}for(var b=d;b<c-1;b++){for(var a=b+1;a<c;a++){if(postTitle[b]>postTitle[a]){e(b,a)}}}}function displayToc(a){var l=0;var h="";var e="Judul Artikel";var m="Klik untuk sortir berdasarkan judul";var d="Tanggal";var k="Klik untuk Sortir bedasarkan tanggal";var c="Kategori";var j="";if(sortBy=="titleasc"){m+=" (descending)";k+=" (newest first)"}if(sortBy=="titledesc"){m+=" (ascending)";k+=" (newest first)"}if(sortBy=="dateoldest"){m+=" (ascending)";k+=" (newest first)"}if(sortBy=="datenewest"){m+=" (ascending)";k+=" (oldest first)"}if(postFilter!=""){j="Klik untuk menampilkan semua"}h+="<table>";h+="<tr>";h+='<td class="toc-header-col1">';h+='<a href="javascript:toggleTitleSort();" title="'+m+'">'+e+"</a>";h+="</td>";h+='<td class="toc-header-col2">';h+='<a href="javascript:toggleDateSort();" title="'+k+'">'+d+"</a>";h+="</td>";h+='<td class="toc-header-col3">';h+='<a href="javascript:allPosts();" title="'+j+'">'+c+"</a>";h+="</td>";h+='<td class="toc-header-col4">';h+="Download MP3";h+="</td>";h+="</tr>";for(var g=0;g<postTitle.length;g++){if(a==""){h+='<tr><td class="toc-entry-col1"><a href="'+postUrl[g]+'">'+postTitle[g]+'</a></td><td class="toc-entry-col2">'+postDate[g]+'</td><td class="toc-entry-col3">'+postLabels[g]+'</td><td class="toc-entry-col4"><a href="'+postMp3[g]+'">Download</a></td></tr>';l++}else{z=postLabels[g].lastIndexOf(a);if(z!=-1){h+='<tr><td class="toc-entry-col1"><a href="'+postUrl[g]+'">'+postTitle[g]+'</a></td><td class="toc-entry-col2">'+postDate[g]+'</td><td class="toc-entry-col3">'+postLabels[g]+'</td><td class="toc-entry-col4"><a href="'+postMp3[g]+'">Download</a></td></tr>';l++}}}h+="</table>";if(l==postTitle.length){var f='<span class="toc-note">Menampilkan Semua '+postTitle.length+" Artikel<br/></span>"}else{var f='<span class="toc-note">Menampilkan '+l+" artikel dengan kategori '";f+=postFilter+"' dari "+postTitle.length+" Total Artikel<br/></span>"}var b=document.getElementById("toc");b.innerHTML=f+h}function displayToc2(){var a=0;var b=0;while(b<postTitle.length){temp1=postLabels[b];document.write("<p/>");document.write('<p><a href="/search/label/'+temp1+'">'+temp1+"</a></p><ol>");firsti=a;do{document.write("<li>");document.write('<a href="'+postUrl[a]+'">'+postTitle[a]+"</a>");if(postBaru[a]==true){document.write(' - <strong><em><span style="color: rgb(255, 0, 0);">Yeni !!</span> </em></strong>')}document.write("</li>");a=a+1}while(postLabels[a]==temp1);b=a;document.write("</ol>");sortPosts2(firsti,a);if(b>postTitle.length){break}}}function toggleTitleSort(){if(sortBy=="titleasc"){sortBy="titledesc"}else{sortBy="titleasc"}sortPosts(sortBy);displayToc(postFilter)}function toggleDateSort(){if(sortBy=="datenewest"){sortBy="dateoldest"}else{sortBy="datenewest"}sortPosts(sortBy);displayToc(postFilter)}function showToc(){if(tocLoaded){displayToc(postFilter);var a=document.getElementById("toclink")}else{alert("Just wait... TOC is loading")}}function hideToc(){var a=document.getElementById("toc");a.innerHTML="";var b=document.getElementById("toclink");b.innerHTML='<a href="#" onclick="scroll(0,0); showToc(); Effect.toggle(\'toc-result\',\'blind\');">?? Menampilkan Daftar Isi</a> <img src="http://radiorodja.googlepages.com/new_1.gif"/>'}function looptemp2(){for(var a=0;a<numberfeed;a++){document.write("<br>");document.write('Post Link    : <a href="'+postUrl[a]+'">'+postTitle[a]+"</a><br>");document.write('Download mp3  : <a href="'+postMp3[a]+'">'+postTitle[a]+"</a><br>");document.write("<br>")}};
</script>
<script src="https://www.webkenti.net/feeds/posts/default?max-results=9999&amp;alt=json-in-script&amp;callback=loadtoc"></script>


5.) Materyal Tasarım Tarih bazlı Arşiv Sitemap Kodu

Özellikler : Yayınlarınızı tarih başlıkları ile gösterir. Duyarlıdır. Site renk kodları ile çalışır.

<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
var postTitle = new Array();
var postUrl = new Array();
var postMonth = new Array();
var postYearMonth = new Array();
var postYearMonth2 = new Array();
var month2 = ["Ocak", "Şubat", "Mart", "Nisan", "Mayıs", "Haziran", "Temmuz", "Ağustos", "Eylül", "Ekim", "Kasım", "Aralık"];

function loadtoc(a){
function b(){
if ("entry" in a.feed) {
var d = a.feed.entry.length;
numberfeed = d;
ii = 0;
for (var h = 0; h < d; h++) {
var m = a.feed.entry[h];
var e = m.title.$t;
var l = m.published.$t.substring(0, 10);
var p = m.published.$t.substring(5, 7);
var g = m.published.$t.substring(8, 10);
var n = month2[parseInt(p, 10) - 1] + " " + m.published.$t.substring(0, 4);
var c = "https://www.webkenti.net" + m.published.$t.substring(0, 4) + "_" + p + "_01_archive.html";
var j;
for (var f = 0; f < m.link.length; f++) {
if (m.link[f].rel == "alternate") {
j = m.link[f].href;
break
}
}
var o = "";
for (var f = 0; f < m.link.length; f++) {
if (m.link[f].rel == "enclosure") {
o = m.link[f].href;
break
}
}
postTitle.push(e);
postUrl.push(j);
postYearMonth.push(n);
postYearMonth2.push(c);
}
}
}
b();
displayToc2();
document.write('')
}
function displayToc2(){
var a = 0;
var b = 0;
while (b < postTitle.length) {
temp1 = postYearMonth[b];
document.write('<div class="toc"><h3>' + temp1 + "</h3><ul>");
firsti = a;
do {
document.write("<li>");
document.write('&nbsp;&nbsp;<a href="' + postUrl[a] + '">' + postTitle[a] + "</a>");
document.write("</li>");
a = a + 1
}
while (postYearMonth[a] == temp1);
b = a;
document.write("</ul></div>");
if (b > postTitle.length) {
break
}
}
};
//]]>
</script>
<script src="https://www.webkenti.net/feeds/posts/default?max-results=9999&amp;alt=json-in-script&amp;callback=loadtoc">
</script>6.) Metro Tasarım Arşiv Sitemap Kodu

Özellikler : Yayınlarınızı kronolojik sıra ile gösterir. Duyarlıdır. Açılır kartlar şeklinde çalışır. 
<style type="text/css">
.grid-sitemap
 { 
    overflow: hidden;
    position: relative;
    height: 565px;
    margin: 20px 0 40px 0;
  }
.grid-sitemap iframe
 {
     display: block;
     width: 100%; 
     height: 680px;
     margin-top: -115px;
     margin-left: -5px;
  }
</style>
<div class="grid-sitemap">
<iframe src="https://www.webkenti.net/view/flipcard"></iframe>
</div>


7.) Tablo Tasarım Arşiv Sitemap Kodu

Özellikler : Yayınlarınızı etiket kategorili olarak gösterir. Duyarlıdır. Site renk kodları ile çalışır. Son 10 yayına yeni bildirimi ekler.
<link rel="stylesheet" media="screen"/>
<style type="text/css">
  #tabbed-toc {
  margin:0 auto;
  background-color:#000;
  -webkit-box-shadow:0 1px 3px rgba(0,0,0,.4);
  -moz-box-shadow:0 1px 3px rgba(0,0,0,.4);
  box-shadow:0 1px 3px rgba(0,0,0,.4);
  overflow:hidden;
  position:relative;
  color:#FFF;
}
#tabbed-toc .loading {
  display:block;
  padding:5px 10px;
  font:normal bold 10px/normal Arial,Verdana,Sans-Serif;
  color:FFF;
}
#tabbed-toc ul,
#tabbed-toc ol,
#tabbed-toc li {
  margin:0 0;
  padding:0 0;
  list-style:none;
}
#tabbed-toc .toc-tabs {
  width:20%;
  float:left;
}
#tabbed-toc .toc-tabs li a {
  display:block;
  font:normal bold 10px/28px Arial,Verdana,Sans-Serif;
  height:28px;
  overflow:hidden;
  text-overflow:ellipsis;
  color:#FFF;
  text-transform:uppercase;
  text-decoration:none;
  padding:0 14px;
  cursor:pointer;
}
#tabbed-toc .toc-tabs li a:hover {
  background-color:#FF0000;
  color:FFF;
}
#tabbed-toc .toc-tabs li a.active-tab {
  background-color:#CCC;
  color:FF0000;
  -webkit-box-shadow:-2px 2px 2px rgba(0,0,0,.5);
  -moz-box-shadow:-2px 2px 2px rgba(0,0,0,.5);
  box-shadow:-2px 2px 2px rgba(0,0,0,.5);
  position:relative;
  z-index:5;
  margin:0 -1px 0 0;
  /* cursor:text; */
}
#tabbed-toc .toc-content,
#tabbed-toc .divider-layer {
  width:80%;
  float:right;
  background-color:FFF;
  border-left:5px solid #CCC;
  -webkit-box-sizing:border-box;
  -moz-box-sizing:border-box;
  box-sizing:border-box;
}
#tabbed-toc .divider-layer {
  float:none;
  display:block;
  position:absolute;
  top:0;
  right:0;
  bottom:0;
  -webkit-box-shadow:0 0 7px rgba(0,0,0,.7);
  -moz-box-shadow:0 0 7px rgba(0,0,0,.7);
  box-shadow:0 0 7px rgba(0,0,0,.7);
}
#tabbed-toc .panel {
  position:relative;
  z-index:5;
  font:normal normal 10px/normal Arial,Verdana,Sans-Serif;
}
#tabbed-toc .panel li a {
  display:block;
  position:relative;
  font-weight:bold;
  font-size:12px;
  color:#000;
  line-height:20px;
  height:20px;
  padding:0 14px;
  text-decoration:none;
  outline:none;
  overflow:hidden;
}
#tabbed-toc .panel li time {
  display:block;
  font-style:italic;
  font-weight:normal;
  font-size:10px;
  color:#000;
  float:right;
}
#tabbed-toc .panel li .summary {
  display:block;
  padding:10px 12px 10px;
  font-style:italic;
  border-bottom:4px solid #000;
  overflow:hidden;
}
#tabbed-toc .panel li .summary img.thumbnail {
  float:left;
  display:block;
  margin:0 8px 0 0;
  padding:4px 4px;
  width:72px;
  height:72px;
  border:1px solid #000;
  background-color:#000;
}
#tabbed-toc .panel li:nth-child(even) {
  background-color:#ccc;
}
#tabbed-toc .panel li a:hover,
#tabbed-toc .panel li a:focus,
#tabbed-toc .panel li a:hover time,
#tabbed-toc .panel li.bold a {
  background-color:#FF0000;
  color:white;
  outline:none;
}
#tabbed-toc .panel li.bold a:hover,
#tabbed-toc .panel li.bold a:hover time {
  background-color:#000;
}
@media (max-width:700px) {
  #tabbed-toc {
    border:2px solid #333;
  }
  #tabbed-toc .toc-tabs,
  #tabbed-toc .toc-content {
    overflow:hidden;
    width:auto;
    float:none;
    display:block;
  }
  #tabbed-toc .toc-tabs li {
    display:inline;
    float:left;
  }
  #tabbed-toc .toc-tabs li a,
  #tabbed-toc .toc-tabs li a.active-tab {
    background-color:#000;
    -webkit-box-shadow:2px 0 7px rgba(0,0,0,.4);
    -moz-box-shadow:2px 0 7px rgba(0,0,0,.4);
    box-shadow:2px 0 7px rgba(0,0,0,.4);
  }
  #tabbed-toc .toc-tabs li a.active-tab {
    background-color:CCC;
    color:#FF0000;
  }
  #tabbed-toc .toc-content {
    border:none;
  }
  #tabbed-toc .divider-layer,
  #tabbed-toc .panel li time {
    display:none;
  }
}
  </style>

<div id="tabbed-toc"><span class="loading">Loading...</span></div>
<script type="text/javascript">
var tabbedTOC = {
    blogUrl: "https://www.webkenti.net", // Blog URL
    containerId: "tabbed-toc", // Container ID
    activeTab: 1, // The default active tab index (default: the first tab)
    showDates: true, // `true` to show the post date
    showSummaries: false, // `true` to show the posts summaries
    numChars: 200, // Number of summary chars
    showThumbnails: false, // `true` to show the posts thumbnails (Not recommended)
    thumbSize: 40, // Thumbnail size
    noThumb: "https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEisyJa2YpT4HKejc0Uy2IeFdPDHOTyPy2qsIV1kOsUJqIMKxrjvmbVobfjN_QZlKl494YfJBWxWUV-UE1oAKDw2EBYC2r_3N67neRtOibDwNQFeMnWTTrQEEAcxCZbAuZPpiyOJ9qXHvIA-/s200/webseyyahi+-+logosb.png", // A "no thumbnail" URL
    monthNames: [ // Array of month names
        "OCA",
        "ŞUB",
        "MAR",
        "NİS",
        "MAY",
        "HAZ",
        "TEM",
        "AĞU",
        "EYL",
        "EKİ",
        "KAS",
        "ARA"
    ],
    newTabLink: true, // Open link in new window?
    maxResults: 99999, // Maximum post results
    preload: 0, // Load the feed after 0 seconds (option => time in milliseconds || "onload")
    sortAlphabetically: true, // `false` to sort posts by published date
    showNew: 7, // `false` to hide the "New!" mark in most recent posts, or define how many recent posts are to be marked
    newText: " - <em style='color:red;'>YENİ !</em>" // HTML for the "New!" text
};
</script>
<script type="text/javascript" >
var tabbedTOC_defaults = {
blogUrl: "", // Blog URL
containerId: "tabbed-toc", // Container ID
activeTab: 1, // The default active tab index (default: the first tab)
showDates: false, // true to show the post date
showSummaries: false, // true to show the posts summaries
numChars: 200, // Number of summary chars
showThumbnails: false, // true to show the posts thumbnails (Not recommended)
thumbSize: 40, // Thumbnail size
noThumb: "https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEisyJa2YpT4HKejc0Uy2IeFdPDHOTyPy2qsIV1kOsUJqIMKxrjvmbVobfjN_QZlKl494YfJBWxWUV-UE1oAKDw2EBYC2r_3N67neRtOibDwNQFeMnWTTrQEEAcxCZbAuZPpiyOJ9qXHvIA-/s200/webseyyahi+-+logosb.png", // No thumbnail URL
monthNames: [ // Array of month names
"OCA",
"ŞUB",
"MAR",
"NİS",
"MAY",
"HAZ",
"TEM",
"AĞU",
"EYL",
"EKİ",
"KAS",
"ARA"
],
newTabLink: true, // Open link in new window?
maxResults: 99999, // Maximum posts result
preload: 0, // Load the feed after 0 seconds (option => time in milliseconds || "onload")
sortAlphabetically: true, // `false` to sort posts by date
showNew: false, // `false` to hide the "New!" mark in most recent posts, or define how many recent posts are to be marked
newText: " - <em style='color:red;'>Baru!</em>" // HTML for the "New!" text
};
for (var i in tabbedTOC_defaults) {
tabbedTOC_defaults[i] = (typeof(tabbedTOC[i]) !== undefined && typeof(tabbedTOC[i]) !== 'undefined') ? tabbedTOC[i] : tabbedTOC_defaults[i];
}
function clickTab(pos) {
var a = document.getElementById(tabbedTOC_defaults.containerId),
b = a.getElementsByTagName('ol'),
c = a.getElementsByTagName('ul')[0],
d = c.getElementsByTagName('a');
for (var t = 0; t < b.length; t++) {
b[t].style.display = "none";
b[parseInt(pos, 10)].style.display = "block";
}
for (var u = 0; u < d.length; u++) {
d[u].className = "";
d[parseInt(pos, 10)].className = "active-tab";
}
}
function showTabs(json) {
var total = parseInt(json.feed.openSearch$totalResults.$t,10),
c = tabbedTOC_defaults,
entry = json.feed.entry,
category = json.feed.category,
skeleton = "",
newPosts = [];
for (var g = 0; g < (c.showNew === true ? 5 : c.showNew); g++) {
if (g == entry.length) break;
entry[g].title.$t = entry[g].title.$t + (c.showNew !== false ? c.newText : '');
}
entry = c.sortAlphabetically ? entry.sort(function(a,b) {
return (a.title.$t.localeCompare(b.title.$t));
}) : entry;
category = c.sortAlphabetically ? category.sort(function(a,b) {
return (a.term.localeCompare(b.term));
}) : category;
// Build the tabs skeleton
skeleton = '<span class="divider-layer"></span><ul class="toc-tabs">';
for (var h = 0, cen = category.length; h < cen; h++) {
skeleton += '<li class="toc-tab-item-' + h + '"><a href="javascript:clickTab(' + h + ');">' + category[h].term + '</a></li>';
}
skeleton += '</ul>';
// Bulid the tabs contents skeleton
skeleton += '<div class="toc-content">';
for (var i = 0, cnt = category.length; i < cnt; i++) {
skeleton += '<ol class="panel" data-category="' + category[i].term + '"';
skeleton += (i != (c.activeTab-1)) ? ' style="display:none;"' : '';
skeleton += '>';
for (var j = 0; j < total; j++) {
if (j == entry.length) break;
var link, entries = entry[j],
pub = entries.published.$t, // Get the post date
month = c.monthNames, // Month array from the configuration
title = entries.title.$t, // Get the post title
summary = ("summary" in entries && c.showSummaries === true) ? entries.summary.$t.replace(/<br ?\/?>/g," ").replace(/<.*?>/g,"").replace(/[<>]/g,"").substring(0,c.numChars) + '&hellip;' : '', // Get the post summary
img = ("media$thumbnail" in entries && c.showThumbnails === true) ? '<img class="thumbnail" style="width:'+c.thumbSize+'px;height:'+c.thumbSize+'px;" alt="" src="' + entries.media$thumbnail.url.replace(/\/s72(\-c)?\//,"/s"+c.thumbSize+"-c/") + '"/>' : '<img class="thumbnail" style="width:'+c.thumbSize+'px;height:'+c.thumbSize+'px;" alt="" src="' + c.noThumb.replace(/\/s72(\-c)?\//,"/s"+c.thumbSize+"-c/") + '"/>', // Get the post thumbnail
cat = (entries.category) ? entries.category : [], // Post categories
date = (c.showDates) ? '<time datetime="' + pub + '" title="' + pub + '">' + pub.substring(8,10) + ' ' + month[parseInt(pub.substring(5,7),10)-1] + ' ' + pub.substring(0,4) + '</time>' : ''; // Formated published date
for (var k = 0; k < entries.link.length; k++) {
if (entries.link[k].rel == 'alternate') {
link = entries.link[k].href; // Get the post URL
break;
}
}
for (var l = 0, check = cat.length; l < check; l++) {
var target = (c.newTabLink) ? ' target="_blank"' : ''; // Open link in new window?
// Write the list skeleton only if at least one of the post...
// ... has the same category term with one of the current categories term list
if (cat[l].term == category[i].term) {
skeleton += '<li title="' + cat[l].term + '"';
skeleton += (c.showSummaries) ? ' class="bold"' : '';
skeleton += '><a href="' + link + '"' + target + '>' + title + date + '</a>';
skeleton += (c.showSummaries) ? '<span class="summary">' + img + summary + '<span style="display:block;clear:both;"></span></span>' : '';
skeleton += '</li>';
}
}
}
skeleton += '</ol>';
}
skeleton += '</div>';
skeleton += '<div style="clear:both;"></div>';
document.getElementById(c.containerId).innerHTML = skeleton;
clickTab(c.activeTab-1);
}
(function() {
var h = document.getElementsByTagName('head')[0],
s = document.createElement('script');
s.type = 'text/javascript';
s.src = tabbedTOC_defaults.blogUrl + '/feeds/posts/summary?alt=json-in-script&max-results=' + tabbedTOC_defaults.maxResults + '&orderby=published&callback=showTabs';
if (tabbedTOC_defaults.preload !== "onload") {
setTimeout(function() {
h.appendChild(s);
}, tabbedTOC_defaults.preload);
} else {
window.onload = function() {
h.appendChild(s);
};
}
})();

</script><!--Author: webkenti.net-->HTML / JAVASCRİPT EKLEMEK

https://www.webkenti.net : Yerine kendi site URL adresinizi yazınız.

Sayfa olarak eklemek için :
Blogger > Sayfalar > +Yeni Sayfa > HTML Görünümü 
Yolunu izleyerek blogunuza ekleyebilirsiniz.

Widget (gadget) olarak eklemek için :
Blogger > Yerleşim > Gadget ekle > HTML/JavaScript 
yolunu izleyerek istediğiniz yere ekleyebilirsiniz.

Sayfa içinde kullanmak için :
Blogger > Yeni yayın oluştur > HTML Görünümü 
yolunu izleyerek istediğiniz yere ekleyebilirsiniz.

* Canlı Demo için :
https://www.w3schools.com/html/tryit.asp?filename=tryhtml_intro
Kod editörünü kullanabilirsiniz.Yorumlar